Teisės aktai

2021 03 16

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“


Kiti teisės aktai

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios darbo apmokėjimo sistema

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos finansų kontrolės taisyklės

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių ir parodų organizavimo ir viešinimo tvarka

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų bei skaitytojų, lankytojų temperatūros matavimo esant COVID-19 tvarkos aprašas

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentų apskaitos tvarka

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vidaus kontrolės politika

•    Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje prevencijos taisyklės

•    Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas

 

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

•    Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai (PDF,350KB)

•    Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai (PDF,94KB)