Darbo laikas

2021 05 01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimo Nr.157 „Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo “,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2021 m. kovo 19 d.  sprendimu Nr. V-578   „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“ pakeitimo“,

 N u s t a t a u darbo laiką nuo 2021 metų gegužės 1 dienos iki  gegužės 31 dienos Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose:

Akmenės miesto Onos Šimaitės  biblioteka:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.30 val. iki 18.00 val.;

Penktadienį  nuo 9.30 val. iki 17 val.;

Pietų pertrauką – nuo 13.00 val. iki 13.30 val.

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Ventos miesto filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.30 val. iki 18.00 val.;

Penktadienį  nuo 9.30 val. iki 17 val.;

Pietų pertrauką – nuo 13.00 val. iki 13.30 val.

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 10.00 val. iki 16.30 val.

Penktadienį nuo 10.00 val. iki 15.30 val.

Pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki 13.30 val.

Šeštadienis, sekmadienis poilsio diena.

Kivylių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 12.00 val. iki 16.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Kalniškių kaimo filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 10.00 val. iki 16.30 val.;

Penktadienį  nuo 10.00 val. iki 15.30 val.;       

Pietų pertrauka – nuo 13.00 val. iki 13.30 val.                      

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Vegerių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 15.00 val. iki 19.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Sablauskių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 val.;          

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Pietų pertrauka nuo 13 val. iki 14 val.

Kairiškių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 15.00 val. iki 19.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Jučių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Kruopių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 val.;          

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Pietų pertrauka nuo 13 val. iki 14 val.

Agluonų kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.           

Eglesių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 14.00 val. iki 18.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Pakalniškių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 12.00 val. iki 16.00 val.,

Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.