Leidyba

2022 09 01

mediu ir krmu brolijoje

Medžių ir krūmų brolijoje 

Literatūros rodyklė. /Sudarytoja Zita Sinkevičienė - Šiauliai'. Saulės delta, 1999.-48p.:iliustr./Ši literatūros rodyklė papildys visuomenės žinias, žadindama didesnį palankumą medžiui ir krūmui, kūnų norą puošti tėviškę naujais želdiniais. Prisidės prie gimtinės kultūros puoselėjimo.

 upes ir ezerai

Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje

./Sudarytoja Zita Sinkevičienė -Klaipėda: „Eldija",2002.-63p.:iliustr.Literatūros rodyklė pasitarnaus skaitytojams, besidomintiems Lietuvos upėmis, upeliais, ežerais, palengvins bibliografinės informacijos paiešką lietuvių literatūroje, bus naudinga gamtos mylėtojams, padės skaitytojams puoselėti gamtosaugos tradicijas.

 geles

Gėlės - žemės džiaugsmas

./ Sudarytoja Zita Sinkevičienę - Kaunas: V3 STUDIJA, 2004.-215 -215p.:lllustr.Literatūros rodyklėje pateikti kūriniai  padės ieškovui surasti reikalingą kūrinį apie margaspalves gėles. Niekas negali prilygti kalbai, knygai, tautosakos kūriniams, kuriuose atsispindi gėlių žydėjimas. Gėlių pavadinimai šioje literatūros rodyklėje išdėstyti abėcėlės seka. Rodyklėje atsispindi Šiaulių krašto ir Akmenės literatų klubo „Žiemgalija" kūryba ir prieškariniuose leidiniuose paminėti leidiniai susiję su gamta.

 etnokultra ir biblioteka

Etnokultūra ir biblioteka

./Sudarytoja Zita Sinkevičienė - Naujoji Akmenė: VŠĮ Akmenės rajono turizmo ir verslo informacijos centras, 2005. - 25p.,Šia literatūros rodykle skaitytojai pasinaudos per literatūrinius vakarus, kūrybinius konkursus, viktorinas, organizuojamus seminarus, konferencijas aplinkosaugos, gamtosaugos, kultūros, etninių tradicijų pažinimo temomis.
Lankstinukas „Etnokultūra ir biblioteka" reprezentuoja Akmenės krašto bibliotekas ir jų skaitytojus rajono svečiams, turistams, bendruomenei.

 kulturos skleideja1

Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja I dalis

./Sudarytoja Zita Sinkevičienė. -K.: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2006. - 214p.: nuotr., portr.Leidinyje apžvelgiama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija, daugiaplanė jos veikla ir kūrybinis bendradarbiavimas su kitomis regiono institucijomis, visuomeninėmis   organizacijomis,    supažindinama   su   naujais   bibliotekų-filialų   darbo metodais, parengtais ir jau įgyvendintais projektais

 akmenim prabilus

Akmenims prabilus

Literatūrinė rodyklė ./ Sudarytoja Zita Sinkevičienė. -K.: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2007. -128p.: iliustr., nuotr.Savitame bibliografinio pobūdžio leidinyje ne tik sukaupta informacija apie knygas, kuriose atsispindi darbai apie akmenis, jų atsiradimo istoriją, vietą etnokultūroje, lietuvių literatūroje bei liaudies mene, bet pateikiami ir Akmenės rajono skaitytojų kūriniai dėkinga šiam kraštui tema. įdomiai ir kruopščiai sudaryta knyga skiriama plačiam skaitytojų ratui -pradedant vaikais ir baigiant žingeidžiais savo srities specialistais

 per lietuva

Nešame   eilėraštį  per  Lietuvą

Literatūrinė -bibliografinė   rodyklė; ./Sudarytoja Zita Sinkevičienė.   -  Naujoji „Printėja", 2009. - 88p.Antano Miluko atminimo literatūrinio fondo JAV laureatė Zita Sinkevičienė šią bibliografinę knygą skiria Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui. Šioje knygoje autorė pristato Akmenės krašto poetų, literatų, kraštotyrininkų ir literatūros puoselėtojų kūrybą skirtą gimtinei, tėviškei, Tėvynei Lietuvai.

 kulturos skleideja2

Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja II dalis

II dalis. /Sudarytoja Zita Sinkevičienė/ Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys: Printėja, 2010. - 234p.: nuotr., portr.Leidinyje supažindinama su Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo metodais, jos misija ir perspektyvomis, pateikiama plati informacijos apie įstaigos sklaidą.Kruopščiai parengta faktografinė medžiaga apie bibliotekos kūrimosi istoriją, struktūrinius pokyčius, sąžiningu darbu bei aktyvia veikla pagarbos nusipelniusius darbuotojus yra skirta šios kultūros įstaigos jubiliejui.Skiriama plačiam bibliotekos darbuotojų ir jos lankytojų ratui.

 pokalbis su poezija

Pokalbiai su poezija

Literatūrinė-bibliografinė rodyklė / [ Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė  - Kaišiadorys: Printėja, 2012. – 146 p.: nuotr., portr.Ši literatūrinė-bibliografinė rodyklė pasitarnaus skaitytojams, besidominantiems nuostabiu poezijos žanru, palengvins bibliografinės informacijos paiešką lietuvių literatūroje, bus naudinga skaitytojams, literatams, poetams ir jaunimui puoselėjant poezijos tradicijas. Rodyklėje pateikiama ir Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ poetų kūryba. Literatūrine – bibliografine rodykle galės pasinaudoti renginių organizatoriai, besiruošdami literatūrinėms poezijos šventėms, seminarams, konferencijoms, o taip pat rengdami kraštotyrines spaudinių parodas.

   rodyklė Literatūrinė rudens paletė

(Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012m. ir jų kūryba) : Bibliografinė – literatūrinė rodyklė/ [Sudarė Zita Sinkevičienė]. – K.:Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, 2013. – 132p. : nuotr.

Atidžiai ir su meile paruošta bibliografinė-literatūrinė rodyklė, saikingai papildyta tiek iškiliosios režisierės Stasės Niūniavaitės, tiek poetų – jos vardo premijos laureatų kūryba, tikrai bus naudinga ne tik bibliotekų ar kultūros darbuotojams, bet ir literatūrinių kompozicijų kūrėjams, ir literatų klubų vadovams, ir visiems kitiems, pamilusiems įtaigų eiliuotąjį žodį.

SAM 2187g Žiemgalijos užrašai

Žiemgalijos užrašai : Akmenės krašto literatūrinis almanachas, III dalis // Sudarytojai Z.Sinkevičienė ir Vl. Buragas. – K.: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2014. – 96p.: portr.

Ši knyga – turbūt nuoseklus Akmenės krašto literatų kūrybos almanacho (2002, I ir II dalys) tęsinys. Žinoma, prabėgęs dešimtmetis atnešė daug įvykių Lietuvos istorijoje, lūžių kasdieniniame gyvenime, nemažai ir naujų vėjų – kūryboje....

 

 Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės  parengtas Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrinių darbų katalogas (2005-2015 m.), skirtas Akmenės rajono 65-mečiui paminėti.

 

 Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės, projekto vadovės, projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ informacinis leidinys – brošiūra“

III d.

Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja, III dalis / [Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys : Printėja, 2016. - 354 p.: nuotr., portr. Knyga skiriama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos 70-mečiui

Trečiojoje šios knygos dalyje aprašoma Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kūrimosi ir veiklų istorija, bibliotekos darbuotojai, jos struktūra, kūrybinio skaitymo skatinimo ir gimtosios kalbos bei literatūros puoselėjimas Viešojoje bibliotekoje, etninės kultūros veiklos aspektai ir sklai­da, bibliotekos įvaizdžio formavimas, ryšiai su visuomene, kraštotyrinė veikla, knygų leidyba Viešojoje bibliotekoje, projektai „Bibliotekos pažangai“ ir „Bib­liotekos pažangai 2", projektas „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje", Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija", bendra­darbiavimas su rajoniniu laikraščiu „Vienybė", iškilių asmenybių ir kolektyvų jubiliejai, nominacijos, apdovanojimai.

 

„Poezijos labirintais į vieną knygą“

Julija SEJAVIČIENĖ  - Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė

Tradicinėje poezijos rudens šventėje, kurią Viešoji biblioteka  rengia nuo 1993 metų, rajono literatai pristatys tai, ką sukūrė pastarąjį metą. Jie rašo, leidžia knygas. Šį kartą Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė parengė naują knygą apie literatus „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“. Tai bibliografinė rodyklė apie Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatus. Literatūrinė premija, kurią įsiteigė Savivaldybė, kasmet teikiama vis naujam kūrėjui. Jos laureatais yra tapę poetai Dalia Milukaitė-Buragienė, Jovita Grakavinienė, Valerija Lėgaudienė, Leonardas Pukinas, Algimantas Kiminius, Julija Almanis, Vilhelmina Imbrienė, Stasys Aukselis, Juzefa Janušienė. Taigi keturioliktoji ši Zitos Sinkevičienės parengta knyga ir skirta šių kūrėjų asmenybėms. Ją išleido Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga. Knygą redagavo šios sąjungos pirmininkas rašytojas Vladas Buragas. Ir tai buvo vienas iš paskutiniųjų jo kūrybinių darbų. Šią vasarą Lietuvos kūrėjai neteko rašytojo ir visuomenės veikėjo Vlado Burago. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga ir jos pirmininkas padėjo išleisti knygas daugeliu i mūsų krašto literatų, skatino jų kūrybinius ieškojimus ir meninio žodžio raiška.Zitos Sinkevičienės bibliografinio pobūdžio knyga pirmiausiai patraukli informatyvumu. Pristatydama vardinės premijos laureatus literatus, knygos sudarytoja pagarbią duoklę atidavė Stasei Niūniavaitei - mūsų krašto šviesuolei, literatei, teatro režisierei, visuomenės veikėjai. Skaitytojui pristatoma jos biografija, prisiminimų fragmentai iš atminimų „Pasikalbėjimai su savimi“, spausdinamas pluoštas jos jaunystės metų eilėraščių, periodinėje spaudoje spausdinti prisiminimai, dienoraščiu puslapių įrašai, publikacijų apie S. Niūniavaitę sąrašas. Dideli darbą knygos sudarytoja atliko, kaupdama duomenis ir bibliografinę rodyklę apie literatus, 2004-2016 metais tapusius S. Niūniavaitės premijos laureatais. Knygoje randame kūrėjų biografijas, pluoštelį jų eilėraščių, nuorodas, kada ir kuriuose leidiniuose apie juos rašyta, kur spausdinta jų kūryba. Malonu, kad daugelis laureatų kūrybinį derlių pristatė Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, „Vienybės“ žurnalistai palankiu žodžiu palydėjo juos į kūrybinį kelią. Nejučia pamintiji apie „Vienybės“ laikraščio auditoriją, kuri svarbi literatams ir jų kūrybą vertinantiems skaitytojams. Knygoje daug vietos skirta tradicinės šventės „Poezijos ruduo“ renginiam, iš jų pateikiama daug nuotraukų.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė daug laiko, širdies ir kūrybinio polėkio atiduoda bibliotekų veiklos plėtotei, skatindama knygos kelią pas skaitytoją. Tuo pat metu po kruopelytę kaupia bibliografines nuorodas, jas sistemina. Tad kiekviena jos parengta knyga kalba apie Z. Sinkevičicnės kruopštumą, jos gebėjimą nuo šios dienos pjedestalo matyti bibliografinių rodyklių perspektyvą. Neabejoju, kad literatai ir skaitytojai labai mielai priims naująją jos knygą apie S. Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatus. Knyga paskatins literatus naujiems ieškojimams.

knyga2

„Kūrybos paukštė viršum tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“ / [Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys : Printėja, 2018. - 279 p.: nuotr., portr. Knyga skiriama Lietuvos vardo 100-mečiui paminėti ir Viešosios bibliotekos pastato atidarymo progai.

Ši knyga skirta Lietuvos vardo šimtmečiui pažymėti. Šioje knygoje pristatoma Akmenės krašto poetų, literatų, kraštotyrininkų ir literatūros puoselėtojų kūryba, skirta Gimtinei, Tėviškei, Tėvynei, Lietuvai. Knygoje „Lietuva  Akmenės  krašto  literatų  kūryboje“ publikuojami Simono Daukanto biografija ir kūryba, Stasio Būdavo, Dalios Milukaitės-Bugarienės, Julijos Sejavičienės, Zitos Sinkevičienės, Juzefos Janušienės, Valerijos Lėgaudienės  kūryba.

Rašau Simonui Daukantui 
„Rašau Simonui Daukantui“/ [Sudarė Zita Sinkevičienė]/ Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys: Printėja, 2018. - 83 p.:port.

Ši knyga skirta  pirmajam Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autoriui, Lietuvos  istoriko, švietėjo Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Šioje knygoje pristatomi poetų, literatų, kraštotyrininkų, bibliotekininkų kūryba, poezijos eilės, kraštotyrininkų darbai, ese, proza, skirti Simonui Daukantui iš Akmenės, Mažeikių, Kauno ir kitų Lietuvos regionų. Knygoje publikuojami ir  profesionalių poetų eilės, skirtos Simonui Daukantui.

knyga

 „Poezijos keliai veda į Lietuvą“,  / [Sudarė Zita Sinkevičienė]/ Naujoji Akmenė. - Kaišiadorys: Printėja, 2019. - 100 p.:port.

Šiame literatūriniame almanache „Poezijos keliai veda į Lietuvą“,  spausdinami lietuvių ir latvių autorių kūriniai. Ši poezijos knyga bus prasminga tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, kaip kultūrinio bendradarbiavimo vaisiai, kultūros ir literatūros tradicijų puoselėjimas.  Gerbiamiems skaitytojams pateikiama Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ ir latvių Vadakstės  seniūnijos  kūrėjų kūrybos puokštė. Šis almanachas  - tai pažintinės reikšmės leidinys, leidžiantis susipažinti su Vadakstės seniūnijos poetais, skatinantis kūrybiškumą, literatūros sklaidą. Almanachas pasitarnaus skaitytojams, bendruomenių nariams tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, puoselėjant literatūrinės tradicijas. Almanachas skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti.

viršelis Страница 2 „Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja, IV dalis“/ [Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė. - Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos leidykla, 2021. - 525 p.: nuotr., portr. 

Knyga skiriama Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įkūrimo 75-mečiui paminėti.

 zitos-knyga-1-225x300

„Akmenės kraštas kūrybos versmėje“/ [Sudarė Zita Sinkevičienė] / Naujoji Akmenė. - Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos leidykla, 2022. - 393 p.: nuotr., portr.

Parengta knyga „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ ne tik informacinio pobūdžio, bet kultūrinio ir literatūrinio gyvenimo Akmenės krašte kraštotyrinė knyga, kurioje skaitytojai ras išsamų tęstinio projekto „Tarptautinio kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ aprašymą.