2022 metai

2023 01 16

GERUMO DIENOS DOVANOS 

Lapkričio 13 dieną buvo švenčiama Pasaulinė gerumo diena, kurios proga  VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“  vadovas Sigutis Jačėnas paskelbė  Gerumo dienos iniciatyvą - padovanoti 66-ioms Lietuvos viešosioms (apskričių, miestų ir savivaldybių) bibliotekoms VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ išleistus unikalius kompaktinių plokštelių rinkinius. Ši puiki iniciatyva sulaukė paramos ir  Gerumo dienos dovanos pasiekė Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką, skaitytojus, lankytojus. Bibliotekos bendruomenė, skaitytojai dėkoja VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“  vadovui Sigučiui Jačėnui už šią iniciatyvą, dovanas - unikalius kompaktinių plokštelių rinkinius:

  • „Pirmoji mano vaikystės knyga“ | Džonio Griuelo „Skudurinės Onutės pasakėles“, iš anglų k. vertė Giedrė Žmuidzinavičiūtė-Gučienė, skaito Rūta Staliliūnaitė, autorines dainas dainuoja Ilona Papečkytė
  • „Metų“ metai“ | Kristijono Donelaičio poemą „Metai“, pasakėčias ir eilėraščius skaito Klaipėdos aktoriai Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė, Nijolė Narijauskaitė, Nijolė Sabulytė, Julija Sakalaitė, Sigutis Jačėnas, Linas Lukošius, Darius Meškauskas, Vytautas Paukštė, Aleksandras Šimanskis, Liudas Vyšniauskas. Dainuoja Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis „Aušrinė“, vad. Ramunė Pečiukonytė
  • „Viešpats mano – laikas...“ | Marinos Cvetajevos lyriką skaito Dalia Rasa Jankauskaitė,fortepijonu skambina prof. Birutė Vainiūnaitė
  • „Moon Moods“ | Debiutinis Julijos Jačėnaitės autorinių dainų albumas
  • „Virš viso pasaulio...“ | Liudviko Ježio Kerno „Ferdinandas Nuostabusis“, Antuano de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“, Natanielio Niumano „Kamilės ir Domo kosminiai nuotykiai“, Hanso Kristiano Anderseno pasakos. Skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas

my photo collage-101 

 Viešosios bibliotekos informacija

***

gal gera

IRMA BRENCIUVIENĖ

(1960 02 09 – 2022 12 26)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė liūdna žinia. Eidama 63-uosius metus, mirė Irma Brenciuvienė, ilgametė Viešosios bibliotekos darbuotoja. Irma Brenciuvienė gimė Raseinių rajone, Šiluvos miestelyje, 1980 metais įstojo į Telšių kultūros mokyklą, bibliotekininkystės specialybę, kurią baigė 1982 metais ir pradėjo dirbti Viešojoje  bibliotekoje.

Netekome puikios kolegės, nuoširdaus, pozityvaus žmogaus. Irma Brenciuvienė  40 gyvenimo metų skyrė darbui bibliotekoje.  Irma Brenciuvienė buvo nuoširdi, jautri, mylinti žmones. Labai mylėjo savo šeimą, artimuosius.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Mamai, vyrui Vidui, sūnui  Karoliui su šeima,  broliui su šeima, artimiesiems, draugams.

Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos bendruomenė

***

2023 Sveikinimas

***

2022 Knygu kaledos A4  kopija

***

Adventas – laukimo, vilties,  susikaupimo metas

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, administracija suorganizavo šventinį pasitarimą „Adventas – laukimo, vilties,  susikaupimo metas“ Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, miestų, miestelių ir kaimų filialų darbuotojams.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su pasitarimo dalyviais šventinį pasitarimą pradėjo pagerbdami tylos minute Anapilin išėjusios kolegės, Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos vyr. bibliotekininkės Rimos Karalienės atminimą.

Pasitarimą  direktorė Zita Sinkevičienė tęsė prasmingais prancūzų rašytojo ir filosofo  Voltero žodžiais apie dėkingumą. Direktorė apžvelgė ir padėkojo bibliotekų darbuotojams už šių metų bibliotekų nuveiktus darbus, organizuotus literatūrinius, informacinius renginius, edukacijas, būrelių veiklas, už dalyvavimą Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės ir Akmenės kraštotyros klubo parengtame Tarptautiniame projekte „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“,  už dalyvavimą partnerio teisėmis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektuose,  spaudinių, kraštotyrines,  fotografijų ir meno darbų parodas, susitikimus su rašytojais, poetais, bendradarbiavimą su bendruomenėmis ir kitomis įstaigomis, Neformalaus vaikų švietimo programos „Literatūrinė, kūrybinė, edukacinė veikla bibliotekoje“ jaunųjų lankytojų kūrybingumo veiklų koordinavimą ir įgyvendinimą, Bibliotekininkų draugijos Akmenės skyriaus veiklą, Darbo tarybos ir kitų komisijų veiklas, dalyvavimą įvairiose akcijose, bibliotekose taikomas naujas IT technologijas ir įvairias medijas, už  organizuojamus proto mūšius ir kitas veiklas garsinančias Akmenės krašto bibliotekas.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė ir pasveikino naujus darbuotojus, įsiliejusius į rajono bibliotekininkų kolektyvą: Agluonų kaimo filialo vyr. bibliotekininką Joną Mačių, Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos bibliotekininkę Leonidą Skerstonienę, Šapnagių kaimo filialo vyr. bibliotekininkę Romą Montvydienę. Pasidžiaugė šventiniais renginiais, skirtais bibliotekų įkūrimo jubiliejams: Eglesių kaimo filialo 55-erių metų, Vegerių kaimo filialo 85-erių metų, Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos 85-erių metų, Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos 85-erių metų, Ventos miesto filialo renginiu, skirtu režisierio Juozo Miltinio 115-osioms gimimo metinėms paminėti.

Šventiniame pasitarime kalbėjo ir linkėjo ateinančiais metais geros sveikatos, sėkmės ir daug naujų darbų, kūrybinės ugnelės jiems atlikti, atrasti dar nebūtus įkvėpimo šaltinius, kurie bus skirti Akmenės krašto skaitytojams ir lankytojams Bibliotekininkų draugijos Akmenės skyriaus pirmininkė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, pasidžiaugdama, kad Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė atstovaudama Akmenės krašto bibliotekas  Respublikiniame literatūros kūrinių konkurse „Draustos knygos kelias“ laimėjo I vietą už esė „Tėvynei nešę lietuviško žodžio šviesą“ prozos žanre, už Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės sudarytą ir išleistą knygą „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“,  kuri garsina Akmenės kraštą, jo literatus visoje Lietuvoje. Sveikinimo žodžius ir palinkėjimus kolegoms ateinantiems metams skyrė Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė, Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė, Kivylių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Roma Kristinaitienė, Kalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Alma Barbora Juciuvienė, Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos vyr. bibliotekininkė Irena Rimkienė, Viešosios bibliotekos kompiuterių technikas Saulius Lipkinas, Jučių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Eugenija Škultinienė, Šapnagių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Roma Montvydienė, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Jūratė Vaškelienė, Sablauskių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Vida Janušauskienė, Eglesių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Virginija Jankauskienė ir kt.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF3368

Kristinos Urniežienės nuotraukoje (centre): Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė  su  rajono bibliotekų darbuotojais

***

 Popietė "Briedžiuko rageliai šakoti šakoti"

Kivylių kaimo filiale vyko popietė "Briedžiuko rageliai šakoti šakoti", skirta Advento metui. Popietės metu buvo žaidžiami Advento žaidimai: Kiškelis, Voverėlė. Popietės dalyviai lauminėjo užrištomis akimis, mušė Žiužį, dainavo daineles „Kalėda“, „Oi tu bitute“, mokėsi burtų. Po žaidimų visi susėdo prie simbolinio Kūčių stalo, vaišinosi seniausiu Kūčių patiekalu Kūčia (iš grūdų), ragavo aguonų pieno, meduolių . Kiekvienai šeimai bibliotekos darbuotoja padovanojo po plotkelę. Su gera nuotaika visi dalinosi savo šeimų Kūčių tradicijomis.

Roma Kristinaitienė
Kivylių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė

 
kivkal  kopija
 
***
Nuotrauka
 
***
Konsultacijos - Šiauliai - 2022

nuotrauka rima gera 

RIMA KARALIENĖ

(1967 04 07 – 2022 11 27)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė liūdna žinia. Einant 56-uosius metus, mirė Rima Karalienė, ilgametė Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos vyr. bibliotekininkė. Rima  Karalienė  baigusi vidurinę mokyklą 1985 metais įstojo į Telšių kultūros mokyklą, bibliotekininkystės specialybę, kurią baigė 1987 metais ir pradėjo dirbti Gumbakių kaimo bibliotekoje. 1992 metais sujungus Gumbakių kaimo ir Papilės kaimo bibliotekas pradeda dirbti Papilės kaimo bibliotekoje (dabar Papilės mstl. Kazio Narščiaus biblioteka) vyr. bibliotekininkės pareigose.

Netekome puikios kolegės. Rima Karalienė  bibliotekai, skaitytojams, knygai dovanojo 34 - erius savo gyvenimo metus.  Rima Karalienė buvo nuoširdi, jautri, mylinti žmones. Labai mylėjo savo vaikus, artimuosius. Ypatingą džiaugsmą ir palaimą jai suteikė anūkai. Rima rašė eiles. 

KNYGAI

Knyga... kas ji yra?

Gal mintys trapios suradusios taką

Į amžinybę

Išleistos blaškos.

Gal širdies tvinksniai

Naktyje,

Kai visi miega sutemoje

O tu rašai – nežinai kam – kažkam, artimam...

Paims tą knygą geras žmogus

Ir dar geresnis nuo jo bus.

O jeigu silpnas – sustiprės,

Įkvėptas meilės didelės.

Ir eis iš rankų į rankas.

Kažkas ramybę joje suras,

Kažkas paskęs net aistroje

Kažkam prašvis naktis juoda.

Atrodo – paprasta knyga...

                                      (Rima Karalienė)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Mamai, dukrai Marijai su šeima, sūnui Benui, artimiesiems, draugams.

Akmenės rajono savivaldybės
Viešosios bibliotekos bendruomenė