Teisės aktai

2012 05 23

Teisės aktai

•    Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

•    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programos patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

•    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“


Kiti teisės aktai

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

•    Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

•    Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai (PDF,350KB)

•    Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai (PDF,94KB)