Darbo laikas

2021 02 04

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 27 d. nutarimo Nr.49 „Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2 punktu,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6d. sprendimu Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1245 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2.2.61 punktu: „Draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“nuo 2021 metų vasario 1 d. 00:00 val. iki vasario 28 d. 24:00 val. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai dirba sekančiai:

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyrius:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.00 val. iki 18.00 val.;
Penktadienį  nuo 9.00 val. iki 17 val.;
Pietų pertrauką – nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Akmenės miesto Onos Šimaitės  biblioteka:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
Penktadienį  nuo 8.00 val. iki 16 val.;
Pietų pertrauką – nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Ventos miesto filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
Penktadienį  nuo 8.00 val. iki 16 val.;
Pietų pertrauką – nuo 12.00 val. iki 13.00 val.
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 14.30 val.;
Penktadienį  nuo 8.00 val. iki 13.30 val.;         
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.30 val. 
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Kivylių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 12.00 val. iki 16.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Kalniškių kaimo filialas:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 14.30 val.;
Penktadienį  nuo 8.00 val. iki 13.30 val.;
Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.30 val. 
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;

Vegerių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Sablauskių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena;
Pietų pertrauka nuo 13 val. iki 14 val.

Kairiškių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Jučių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Kruopių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.
Pietų pertrauka nuo 13 val. iki 14 val.

Agluonų kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.           

Eglesių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Pakalniškių kaimo filialas:

Pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 12.00 val.,
Šeštadienį, sekmadienį – poilsio diena.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 27 d. nutarimo Nr.49 „Dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ 2 punktu,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6d. sprendimu Nr. V-2506 „Dėl bibliotekų darbo organizavimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1245Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2.2.61 punktu: „2.2.61. Draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, išskyrus fizinį aptarnavimą bibliotekose, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.“