Renginiai ir parodos

2019 06 01

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ KULTŪROS RENGINIAI AKMENĖS RAJONE

 2019  METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ

Data

Renginio organizatorius

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

1

2

3

4

2019-06-01

12:00

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

Išvyka ant Luokavos piliakalnio, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Išvyka

2019-06-01

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Ačiū tau, Tėve už duoną ir meilę“ – spaudinių paroda, skirta Tėvo dienai

Eglesių kaimo filialas

2019-06-01

16:30

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Mes vaikai – spalvų meistrai“ – piešinių konkursas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Eglesių kaimo filialas

2019-06-01

15:00

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Tėviškės takais“ – išvyka į gamtą, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Išvyka

2019-06-01

13:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas, kaimo bendruomenė

„Vaikai – gražiausios pasaulio gėlės“ – šventė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Kalniškių kaimo filialo kiemelyje

2019-06-01

11:00

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas, kaimo bendruomenė, mokykla

„Su šypsena – vaikystės takeliu“ – popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Kivylių kaimo parkas

2019-06-01

12:00

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Vaikystės šviesa“ – popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Sablauskių kaimo filialas

2019-06-01

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Mes norim vaikystės“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 8d.)

Sablauskių kaimo filialas

2019-06-01

12:00

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Nupiešk savo svajonę“ – vaikų piešinių konkursas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Vegerių kaimo filialas

2019-06-02

14:30

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas, Kairiškių kaimo bendruomenė, klubas „Margažiedis“

Šeštinių atlaidai Apžadų kapeliuose

Apžadų kapeliai

2019-06-03

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Aš kalbu vo tėviškės žodžiais“ – kraštotyros spaudinių paroda, skirta poeto Leonardo Pukino 65-osioms gimimo metinėms(iki birželio 28d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-06-03

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Lietuva, jos siela, visa tai, kas amžina, lieka mūsų...“– spaudinių paroda, skirta Pasaulio lietuvių metams(iki rugsėjo 30d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-06-03

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Pedagogė, rašytoja, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Valerija Lėgaudienė“ – spaudinių paroda, skirta Valerijos Lėgaudienės 85-osioms gimimo metinėms (iki birželio 29d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-06-03

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Per Sąjūdį į laisvą Lietuvą“- spaudinių paroda, skirta Sąjūdžio dienai (iki birželio 13d.)

Akmenės miesto filialas

2019-06-04

16:00

Viešosios bibliotekos administracija,  skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Akmenės rajono Garbės piliečio Aniceto Lupeikos kūrybos vakaras

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas  Meno ir muzikos skaitykla)

2019-06-04

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

„Lietuvių tautos skaudi praeitis“ – spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 28d.)

Kairiškių kaimo filialas

2019-06-04

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Ledo ir ugnikalnių žemė - Islandija“ – spaudinių paroda, skirta Islandijos nepriklausomybės dienai (iki birželio 29d.)

Ventos miesto filialas

2019-06-04

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Trumpų istorijų šalyje“  - spaudinių paroda, skirta rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus  65-osioms gimimo metinėms(iki birželio 28 d.)

Ventos miesto filialas

2019-06-05

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus  „Berželis“ piešinių paroda „Eina saulutė pievų takeliais“ (iki liepos 11 d.)

Ventos miesto filialas

2019-06-05

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Aplink pasaulį“ - viktorina

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-06-05

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Vegerių kaimas istorijos vingiuose“ – kraštotyros darbų paroda (iki birželio 14d.)

Vegerių kaimo filialas

2019-06-06

17:15

Viešosios bibliotekos administracija,  skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Poetės Julijos Almanis naujos knygos „Smėlis sandaluose“ pristatymas

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas  Meno ir muzikos skaitykla)

2019-06-07

10:00

Viešosios bibliotekos administracija 

Pažintinis – informacinis seminaras bibliotekininkams „Biblioterapijos, dailės terapijos metodų taikymas bibliotekose“

Viešosios bibliotekos 

dr. E. Meškienės konferencijų salė (II a.)

2019-06-07

16:00

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Kaip nepasiduoti nuoboduliui? Arba pažintis su Sigute Ach“ – dokumentinio filmo aptarimas, skirtas  dailininkės, iliustruotojos, rašytojos S. Ach 50-osioms gimimo metinėms

Jučių kaimo filialas

2019-06-08

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Likimas, išreikštas knygose“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus 90-osioms gimimo metinėms (iki birželio 28d.)

Kruopių kaimo filialas

2019-06-10

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Skausmu paženklintos dienos“ – spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 18d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-06-10

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Mylimas tėviškės kampelis širdy alsuoja paslapčia“ – spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 18d.)

Ventos miesto filialas

2019-06-11

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Ešelonais gabenti likimai“ - spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 22d.)

Eglesių kaimo filialas

2019-06-12

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Mano miestui – 70“ – piešinių konkursas

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-06-13

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Skaudūs istorijos puslapiai“ – spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 21d.)

Akmenės miesto filialas

2019-06-14

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Kažkur ramiai ir tyliai, tyliai, paparčio žiedas žydi“ – spaudinių paroda, skirta Joninėms (iki birželio 29d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(I aukštas) 

2019-06-14

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

Spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 21d.)

Vegerių kaimo filialas

2019-06-14

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Kur tu Tėvyne, kur tu Lietuva“ – spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai (iki birželio 22d.)

Kivylių kaimo filialas

2019-06-15

12:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Niekas Meškio nemylėjo, nieks priglausti nenorėjo“ – edukacinė išvyka į gyvūnų prieglaudą „Šiaulių letenėlė“

Išvyka

2019-06-15

11:00

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

Prano Mašioto knygos „Ir aš mažas buvau“ garsinis skaitymas su vaikais

Sablauskių kaimo filialas

2019-06-17

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus portretas“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo 90-osioms gimimo metinėms (iki birželio 28d.)

Akmenės miesto filialas

2019-06-18

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Kvailių ašaros ir maldos“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus 90-osioms gimimo metinėms (iki birželio 28d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-06-18

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Tolima ir artima Naujoji Akmenė“ – literatūros ir fotografijų paroda, skirta Naujosios Akmenės miesto 70-mečiui (iki birželio 25d.)

Vegerių kaimo filialas

2019-06-19

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Popietė Joninėms

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-06-20

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Vienytojas Mindaugas – vienintelis Lietuvos karalius“ – spaudinių paroda, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai (iki liepos 16d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius (I aukštas)

2019-06-21

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Paparčio žiedo burtai“ – spaudinių paroda, skirta Joninėms (iki birželio 28d.)

Akmenės miesto filialas

2019-06-22

12:00

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Paparčio žiedo beieškant“ – renginys Joninėms

Pakalniškių kaimo parkas

2019-06-22

12:00

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

Popietė Joninėms apie šios šventės tradicijas, papročius

Vegerių kaimo filialas

2019-06-22

15:00

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Šlovinu skausmą – tai mano lemtis“ – poezijos valandėlė, skirta rusų poetės Anos Achmatovos 130-osioms gimimo metinėms

Agluonų kaimo filialas

2019-06-25

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Ant Lietuvos mano širdis patekėjo...“ – istorinių spaudinių paroda, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai (iki liepos 16d.)

Kruopių kaimo filialas

2019-06-26

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Šaškių turnyras

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-06-27

13:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

Išvyka į Ventos regioninio parko lankytojų centrą

Ventos regioninio parko lankytojų centras

2019-06-28

15:00

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Išnykusių kaimų pėdsakais
“ – išvyka po Kivylių apylinkes

Išvyka

2019-06-28

18:00

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas, kaimo bendruomenė

„Čia gimėm, čia augom, čia žemė šventa“ – susitikimas su kraštiečiais, skirtas Vietovardžių ir Žemaitijos metams paminėti

Jučių kaimo parkas

 

Renginiai, kurie persikėlė iš 2019 m. birželio mėnesio į  liepos mėnesį

2019-06-20

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Vienytojas Mindaugas – vienintelis Lietuvos karalius“ – spaudinių paroda, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai (iki liepos 16d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(I aukštas)

2019-06-25

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Ant Lietuvos mano širdis patekėjo...“ – istorinių spaudinių paroda, skirta Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai (iki liepos 16d.)

Kruopių kaimo filialas

 

Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą.

INFORMACIJĄ TEIKIA:

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,

tel. (8 425) 47 011, mob. +370 698 84 563, el. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. "> Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .