2019 08 31 Renginiai ir parodos

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ KULTŪROS RENGINIAI AKMENĖS RAJONE

 2019  METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ

Data

Renginio organizatorius

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

1

2

3

4

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Nusilenkime Vaižganto žemei“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo 150-osioms gimimo metinėms (iki rugsėjo 30d.)

Ventos miesto filialas

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Atsipūtęs šalia tako su Venta malūnas šneka. Poetai apie Ventą“ – kraštotyros paroda (iki rugsėjo 30d.)

Ventos miesto filialas

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Sudie vasara, laukia rugsėjis“ – spaudinių paroda, skirta Mokslo ir žinių dienai(iki rugsėjo 20d.)

Ventos miesto filialas

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Knyga laukia tavęs“ – spaudinių paroda vaikams(iki rugsėjo 30d.)

Ventos miesto filialas

2019-09-02

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius (vaikų erdvė)

„Keliu, taku į mokslo šalį“ – spaudinių paroda, skirta Mokslo ir žinių dienai (iki rugsėjo 30d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-09-02

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Žurnalistas, fotomenininkas, rašytojas Apolinaras Juodpusis“ – spaudinių paroda, skirta A. Juodpusio 85-osioms gimimo metinėms (iki rugsėjo 30 d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-09-02

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Juozas Tumas – Vaižgantas – deimančiukų sėjėjas ir rinkėjas, tautos dvasios turtintojas“ – spaudinių paroda, skirta Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms (iki rugsėjo 30 d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(I aukštas)

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Kivylių mokyklos pėdsakai“ – nuotraukų paroda, skirta Kivylių kaimo mokyklos 35-mečiui paminėti (iki rugsėjo 20d.)

Kivylių kaimo filialas

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

 „Su aušra atbudęs“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams (iki rugsėjo 20d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-09-02

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Praėjo vasarėlė“ – spaudinių paroda, skirta Mokslo ir žinių dienai (iki rugsėjo 7d.)

Sablauskių kaimo filialas

2019-09-04

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius (vaikų erdvė)

„Lik sveika, vasara“ – popietė

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-09-05

15:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Ką mes žinome apie Lietuvą“ – diskusija, skirta Baltijos jūros dienai

Kalniškių kaimo filialas

2019-09-06

16:00

Viešosios bibliotekos administracija

Tradicinė Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventė

Viešosios bibliotekos 

dr. E. Meškienės konferencijų salė (II a.)

2019-09-07

11:00

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Pirmieji žingsniai į knygų šalį“ – bibliografinės pamokėlės  vaikams

Sablauskių kaimo filialas

2019-09-10

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Gyvenu, kada rašau...“ -  spaudinių paroda, skirta rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams (iki rugsėjo 27d.)

Kivylių kaimo filialas

2019-09-11

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius (vaikų erdvė)

„Mano miestui - 70“ – piešinių konkurso pristatymas ir aptarimas

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-09-11

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Tragiški likimai“ – spaudinių paroda, skirta Lietuvos žydų genocido dienai (iki rugsėjo 18d.)

Kalniškių kaimo filialas

2019-09-16

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Mūsų pėdos, mūsų praeitis, mūsų nueitas takas“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo  M. Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms (iki rugsėjo 30 d.)

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2019-09-18

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius (vaikų erdvė)

„Mes - Baltai“ – popietė, skirta Baltų vienybės dienai

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-09-18

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Kalbų mokymasis praturtina žmonių gyvenimą, lavina protą ir leidžia naudotis pasaulio kultūrų įvairove“ – spaudinių paroda, skirta Europos kalbų dienai (iki rugsėjo 30 d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-09-18

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Mano gyvenimo motto – mylėk ir būk mylimas“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams (iki rugsėjo 28d.)

Jučių kaimo filialas

2019-09-19

15:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Ir kaip to rudenėlio nemylėti“ – edukaciniai užsiėmimai

Kalniškių kaimo filialas

2019-09-20

17:00

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

 „Pralenkęs savo laikmetį“ – literatūrinis vakaras, skirtas rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-09-21

14:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„O būti norisi, nors ir numirus. Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“ – spaudinių paroda ir garsinių skaitymų popietė, skirta rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams

Kalniškių kaimo filialas

2019-09-21

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

 „Rašytojas Marius Katiliškis – spalvinga, unikali asmenybė“ – spaudinių paroda, skirta rašytojo M. Katiliškio 105-osioms gimimo metinėms (iki rugsėjo 30d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-09-21

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

Literatūros paroda, skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti (iki rugsėjo 30d.)

Vegerių kaimo filialas

2019-09-21

12:00

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Mano gimtasis kraštas“ – kryžiažodžio apie Akmenės rajoną sudarymas, sprendimas su vaikais

Vegerių kaimo filialas

2019-09-21

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

Spaudinių paroda, skirta rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo - Vaižganto metams paminėti (iki rugsėjo 28d.)

Vegerių kaimo filialas

2019-09-24

15:00

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Aš būsiu....“ – literatūrinė apžvalga, skirta rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams

Agluonų kaimo filialas

2019-09-24

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Moki kalbas – pasaulis tavo“ – spaudinių paroda, skirta Europos kalbų dienai (iki spalio 5d.)

Sablauskių kaimo filialas

2019-09-25

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius (vaikų erdvė)

„Europos kalbos“ – popietė, skirta Europos kalbų dienai

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-09-26

15:00

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Margas kalbų pasaulis“ – literatūrinė popietė, skirta Europos kalbų dienai

Agluonų kaimo filialas

2019-09-27

16:00

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Mano gyvenimo motto – mylėk ir būk mylimas“ – renginys, skirtas rašytojo, kunigo Juozo Tumo – Vaižganto 150-osdioms gimimo metinėms ir  J. Tumo- Vaižganto metams

Jučių kaimo filialas

2019-09-28

18:00

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas, R. Masiulienė

„Sugrįžk rugsėjo taku“ – susitikimas – vakaras, skirtas Kairiškių kaimo mokyklos 100-mečio sukakčiai paminėti

Kairiškių kaimo UDC salėje

2019-09-30

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Jo poezija – upokšnis, virtęs galingu srautu“ – spaudinių paroda, skirta poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms (iki spalio 31 d.)

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

 

Renginiai, kurie persikėlė iš 2019 m. rugsėjo mėnesio į  spalio mėnesį

2019-09-30

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

„Jo poezija – upokšnis, virtęs galingu srautu“ – spaudinių paroda, skirta poeto E. Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms (iki spalio 31 d.)

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

2019-09-24

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Moki kalbas – pasaulis tavo“ – spaudinių paroda, skirta Europos kalbų dienai (iki spalio 5d.)

Sablauskių kaimo filialas

Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą.

INFORMACIJĄ TEIKIA:

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,

tel. (8 425) 47 011, mob. +370 698 84 563, el. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. "> Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.