2019 05 02 Renginiai ir parodos

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ KULTŪROS RENGINIAI AKMENĖS RAJONE

 2019  METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ

Data

Renginio organizatorius

Renginio pavadinimas

Renginio vieta

1

2

3

4

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Gražiausia pasaka tai ta, kurią man sekdavo mama“ – spaudinių paroda, skirta Motinos dienai (iki birželio 1d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Aldona Kandroškaitė – rašytoja, kurianti vaikams“ – spaudinių paroda, skirta pedagogės, kraštotyrininkės, tautosakininkės A. Kandroškaitės  90-osioms gimimo metinėms(iki gegužės 22 d.)

Kruopių kaimo filialas

2019-05-02

15:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Ačiū tau, Mamyte“ – kūrybinės dirbtuvės: atvirukų, skirtų Motinos dienai gamyba

Kalniškių kaimo filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Patys gražiausi žodžiai“ – poezijos ir spaudinių paroda, skirta Motinos dienai (iki gegužės 15d.)

Pakalniškių kaimo filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filialas

„Ką byloja senoji Lietuvos spauda“ – spaudinių paroda (iki gegužės 18d.)

Kairiškių kaimo filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Danielius Kleinas – tilžietis, padovanojęs mums gramatiką“ – informacinė paroda (iki gegužės 29d.)

Ventos miesto filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Dvi kartos – viena paroda“  - Kęstučio Kinčiaus austų juostų ir Albinos Kinčienės austų rankšluosčių paroda (iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialas

2019-05-02

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Dovana Mamai“ – kūrybinis užsiėmimas, skirtas Motinos dienai

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Mamyte, mano saule, kas būčiau be tavęs“ – piešinių paroda, skirta Motinos dienai (iki gegužės 11d.)

Kivylių kaimo filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Sugrįšių į nuostabią šalį gimtosios kalbos, ir žodis kiekvienas bus giedantis paukštis“ (A. Kalanavičius) – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Matau Tave pavasario žieduos“- spaudinių paroda, skirta Motinos dienai (iki gegužės 10d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-02

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Jausmų tikrumas“ – spaudinių paroda, skirta Motinos dienai ( iki gegužės 11d.)

Eglesių kaimo filialas

2019-05-03

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Jie gimė Europoje, bet su manimi kalba lietuviškai“ – informacinė paroda, skirta Europos dienai (iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialas

2019-05-04

12:00

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Sveikinimai Mamai“ – atvirukų gamyba, skirta Motinos dienai

Sablauskių kaimo filialas

2019-05-04

12:00

Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas

„Tau, Mamyte“ – poezijos ir muzikos popietė, skirta Motinos dienai

Vegerių kaimo filialas

2019-05-04

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Gėlės mamai“ - piešinių paroda, skirta Motinos dienai (iki gegužės  11 d.)

Agluonų kaimo filialas

2019-05-06

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Kai mūzos kalba“ – kraštotyros paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialas

2019-05-06

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Po Europą pasižvalgius“ – spaudinių paroda, skirta Europos dienai (iki gegužės 24d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-06

Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Ant visų Žemaitijos kalvų – mano pėdos“ – kraštotyrinė spaudinių paroda, skirta poetės Julijos Almanis 80-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 31d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-05-06

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Širdis sušildantys žodžiai“- spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 31d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-07

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Pasaulis be knygų – ar tai pasaulis?“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 18d.)

Jučių kaimo filialas

2019-05-07

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Žodis, kalba ir knyga – visada greta“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 30d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-05-07

15:00

Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Ramučių gimnazijos literatūrinė kompozicija, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas Dr. E. Meškienės konferencijų salė)

2019-05-07

12:00-15:00

Viešosios bibliotekos administracija,
Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Akcija „Lietuva skaito“. Skaitymai netradicinėje erdvėje – Viešosios bibliotekos lauko terasoje

Viešosios bibliotekos lauko terasa

2019-05-07

17:30

Viešosios bibliotekos administracija, Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyrius

 Rašytojos, fotomenininkės Vitos Morkūnienės kūrybos vakaras

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas Dr. E. Meškienės konferencijų salė)

2019-05-07

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Visa, ką žmonija sukūrė, apmastė, pasiekė – išsaugota knygose“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės  18 d.)

Agluonų kaimo filialas

2019-05-07

Viešosios bibliotekos Sablauskių kaimo filialas

„Kai knygas draudė“ – spaudinių paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (iki gegužės 14 d.)

Sablauskių kaimo filialas

2019-05-08

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Mes Europoje“ – popietė, skirta Europos dienai paminėti

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-05-09

14:00

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Gyvenu Europos centre!“ – viktorina, skirta Europos dienai paminėti

Pakalniškių kaimo filialas

2019-05-09

13:00

Viešosios bibliotekos administracija

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projekto „Sidabrinė linija“ pristatymas.
(Projektą globoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas).

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas Dr. E. Meškienės konferencijų salė)

2019-05-09

15:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Europos diena“ – popietė, skirta Europos dienai

Kalniškių kaimo filialas

2019-05-10

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Realizmo pradininkas prancūzų rašytojas Onore de Balzakas“ – spaudinių paroda, skirta prancūzų rašytojo 220-osioms gimimo metinėms (iki gegužės 30d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-05-11

15:00

Viešosios bibliotekos Eglesių kaimo filialas

„Mano kraštas“ - viktorina

Eglesių kaimo filialas

2019-05-11

14:30

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„To mona brangi Žemaitėjė“ – skaitymai žemaitiškai, skirti Žemaitijos metams

Kalniškių kaimo filialas

2019-05-11

12:00

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Spalvų viražai“ – tapymas ant drobės, skirtas dailininko Salvadoro Dali 115-osioms gimimo metinėms paminėti

Pakalniškių kaimo filialas

2019-05-13

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Esu iš meilės, dėl meilės ir meilėje“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei šeimos dienai (iki gegužės 31d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-14

Viešosios bibliotekos Jučių kaimo filialas

„Gamtininkui, žurnalistui, rašytojui Leonardui Gudzinskui – 80“ – spaudinių paroda, skirta L. Gudzinsko 80-osioms gimimo metinėms  (iki gegužės 24d.)

Jučių kaimo filialas

2019-05-14

Viešosios bibliotekos Ventos miesto filialas

„Knyga laukia jūsų“ – literatūrinė paroda skaitymo skatinimui  (iki gegužės 30 d.)

Ventos miesto filialas

2019-05-14

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Žymiausias realistinio romano meistras Vakarų Europoje“ – spaudinių paroda, skirta prancūzų rašytojo Onorė de Balzako 220- osioms gimimo metinėms (iki birželio 4d.)

Kruopių kaimo filialas

2019-05-15
11:30

Viešosios bibliotekos administracija

Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje projekto ES Drauge saugiau pristatymas „Pabėgėlių integracija Lietuvoje“.

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas Dr. E. Meškienės konferencijų salė)

2019-05-16
17:00

Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus Atvira jaunimo erdvė

„Sveikas maistas – kūnui vaistas“- seminaras (lektorius Vladimiras Zizas).

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas Dr. E. Meškienės konferencijų salė)

2019-05-17

15:00

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Su šeima – bibliotekon!“ – popietė, skirta Tarptautinei šeimos dienai

Kruopių kaimo filialas,

G. Blinkinienė

2019-05-17

16:00

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Namai ten, kur šeima“ – popietė, skirta Tarptautinei šeimos dienai

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas, seniūnijos soc. darbuotoja

2019-05-18

Viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

„Tikrovės konservuotojas“ -  spaudinių paroda, skirta Onorė de Balzako 220-osioms gimimo metinėms paminėti (iki gegužės  31 d.)

Agluonų kaimo filialas

2019-05-18

Viešosios bibliotekos Pakalniškių kaimo filialas

„Tu drugeli, margas, ant pasaulio krašto...“ – išvyka į Akmenės krašto  muziejų, skirta Tarptautinei Muziejų dienai paminėti

Akmenės krašto muziejus

2019-05-18

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

Išvyka į Lazdynų Pelėdos muziejų, skirta Tarptautinei muziejų dienai

Išvyka į muziejų

2019-05-20

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Vaikai stebuklais auga“ – literatūros paroda (iki birželio 20 d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-05-21

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

Spaudinių paroda, skirta Onore de Balzako 220-osioms gimimo metinėms paminėti (iki gegužės 31d.)

Kivylių kaimo filialas

2019-05-24

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Prie tavųjų pečių, tartum sienos tvirtos, prisiglausti galiu“ – spaudinių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 10d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-05-24

17:00

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Onore de Balzakas – XIX amžiaus tikrovės konservuotojas“ – literatūrinis vakaras, skirtas Onore de Balzako 220-osioms gimimo metinėms paminėti

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

2019-05-25

12:00

Viešosios bibliotekos administracija,

skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

Tradicinė Poezijos pavasario šventė „Poezijos pavasaris 2019“

Viešosios bibliotekos

lauko terasa

2019-05-29

15:00

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Vaikai stebuklais auga“ – popietė, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-05-30

12:00

Viešosios bibliotekos Kivylių kaimo filialas

„Sava muotinu kalbo...“ – popietė

Kivylių kaimo filialas

2019-05-30

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Vaikystės spalvos“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 7d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-30

15:00

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

Popietė vaikams su Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininku, magu Dainiu Sarapinu, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Akmenės miesto filialas

2019-05-30

15:00

Viešosios bibliotekos Kalniškių kaimo filialas

„Geriausias pasaulyje tėvelis!“ – kūrybinės dirbtuvės: atvirukų gamyba, skirta Tėvo dienai

Kalniškių kaimo filialas

2019-05-31

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Nuo tėvo rankų – meilė ir švelnumas“ – spaudinių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 7d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-31
15:00

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Kiečiausias piešinys – tėveliui“ –  tradicinio piešimo ant asfalto popietė-konkursas, skirtas Tėvo dienai

Kruopių kaimo filialo kieme

2019-05-31

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Turbūt nėra laimingesnių vaikystės dienų už tas, kurios buvo praleistos su mėgstama knyga“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 10d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

Renginiai, kurie persikėlė iš 2019 m. gegužės mėnesio į  birželio mėnesį  

2019-05-14

Viešosios bibliotekos Kruopių kaimo filialas

„Žymiausias realistinio romano meistras Vakarų Europoje“ – spaudinių paroda, skirta prancūzų rašytojo Onorė de Balzako 220- osioms gimimo metinėms (iki birželio 4d.)

Kruopių kaimo filialas

2019-05-20

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Vaikai stebuklais auga“ – literatūros paroda (iki birželio 20 d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(vaikų erdvė)

2019-05-24

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

„Prie tavųjų pečių, tartum sienos tvirtos, prisiglausti galiu“ – spaudinių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 10d.)

Skaitytojų aptarnavimo -informacijos skyrius

(II aukštas)

2019-05-30

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Vaikystės spalvos“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 7d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-31

Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialas

„Nuo tėvo rankų – meilė ir švelnumas“ – spaudinių paroda, skirta Tėvo dienai (iki birželio 7d.)

Akmenės miesto filialas

2019-05-31

Viešosios bibliotekos Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

„Turbūt nėra laimingesnių vaikystės dienų už tas, kurios buvo praleistos su mėgstama knyga“ – spaudinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (iki birželio 10d.)

Papilės mstl. K. Narščiaus  filialas

 

 

Renginių organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant keisti programą.

INFORMACIJĄ TEIKIA:

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė,

tel. (8 425) 47 011, mob. +370 698 84 563, el. paštas Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. "> Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .