Paslaugos

2015 07 14

Nemokamos paslaugos

Naudojimasis internetu nemokamas;

Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse;
EBSCO Publishing – elektroninė visateksčių serialinių ir periodinių leidinių straipsnių duomenų bazė. Duomenų bazės prenumeruojamos per ES projektą eMoDB.LT „Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“;
„Oxford Reference Online“ duomenų bazė jungia bendro pobūdžio žinynus bei enciklopedijas, citatų žodynus, kalbų žodynus, socialinių, humanitarinių, gamtos bei tiksliųjų mokslų informacinius leidinius. Duomenų bazės prenumeratą remia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Mokamos paslaugos

TBA (tarpbibliotekinis abonementas) — vartotojas apmoka pašto paslaugas už knygų atsiuntimą iš kitų bibliotekų

Eil. Nr.

priemonės pavadinimas

kaina Eur

1.

Skaitytojo pažymėjimas suaugusiam

1,16

2.

Skaitytojo pažymėjimo dublikatas suaugusiam

2,32

3.

Skaitytojo pažymėjimas asmeniui iki 18 metų, pensininkui ir neįgaliajam

0,58

4.

Skaitytojo pažymėjimo dublikatas asmeniui iki 18 metų, pensininkui ir neįgaliajam

1,16

5.

Kopijavimo paslaugos

5.1.

už 1 A4 formato puslapį

0,07

5.2.

už antrą A4 formato puslapį

0,06

5.3.

už 1 A3 formato puslapį

0,14

5.4.

už antrą A3 formato puslapį

0,12