Neformalus švietimas

2022 11 24

Gegužės 19 ir 20 dienomis Viešosios  bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės NVŠ būrelio nariai dalyvavo popietėse, skirtose Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui, Vaikų gynimo dienai ir Pasaulio kultūros puoselėjimo dienai.

Tradicine tapusioje popietėje  ,,Vaikai stebuklais auga“ vaikai klausėsi vaikų kūrybos pasakų, kurias garsiai skaitė bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė.  Būsimieji kūrėjai aptarinėjo vaikų kūrybą, žavėjosi įdomiomis pasakomis ir patys ateityje ketino  kurti. 

Popietėje ,,Aš ir kultūra“  vaikai kalbėjosi  apie pasaulinių, tame tarpe ir lietuvių, kultūrų savitumą, kultūros puoselėjimą ir kiekvieno vaiko ryšį su kultūra. Po to  piešė piešinius, skirtus Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui, nes  biblioteka  yra mūsų kultūros dalis.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

 

pieš

***

Saugokime kalbą

,,Iš duonos kvapo ir miškų giesmės kalba gimtoji lūposna  įdėta“- taip rašė poetė Janina Degutytė.  Viešosios bibliotekos vaikų erdvės   NVŠ būrelio nariai susirinko į virtualią popietę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos   ir knygos dienai.  Vaikai klausėsi poetės, vertėjos Ramutės Skučaitės, Mikalojaus Daukšos,   Agnieškos Uscilienės minčių apie lietuvių  kalbą.  Dalyvavo  viktorinoje - žaidime  su lietuviškais žodžiais.  Popietė baigėsi dalyvių piešiniais, lietuviškų žodžių rašymu.

Dalia Jencienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė,
NVŠ paslaugų teikėja

Gustės piešinys

saug.kal.nuotr.