Naujienos

Knygų Kalėdos! Dovanokime knygas bibliotekoms!

kk1

„Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti naujų knygų savo bibliotekoms ir prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo. Akcija tęsis iki sausio 15 dienos.

Daugiau informacijos: www.knygukaledos.lt

***

Skelbimas 

***

„Advens volug žemaitiu“

Visą gruodžio mėnesį tęsiasi Adventas (Atėjimas) – tai prieškalėdinis susikaupimo, apsivalymo, pasiruošimo laikotarpis, laukiant Kristaus atėjimo pasaulin šventės – Kalėdų. Adventas – tamsiausias laikas, kuris baigiasi ilgiausia metų naktimi – Kūčiomis.  Gruodžio 7 d. Eglesių kaimo filiale vyko vakaronė ,, Advens volug žemaitiu“.   Vakarą pradėjo vyr. bibliotekininkė V.Jankauskienė kviesdama ramaus pabūvimo kartu žemaitiška dvasia.   Pirmąją Advento dieną žmonės pindavo vainikus, o, kaip žinia, apskritimas yra labai senas simbolis, reiškiantis tobulumą ir amžinybę. Į Advento vainiką įdėtos keturios žvakės simbolizuoja keturis Advento sekmadienius. Uždegta pirmosios žvakės liepsna išreiškia krikščioniškojo tikėjimo šviesą ir jos atnešamą taiką, ramybę, džiaugsmą. Vėliau mažieji bibliotekos skaitytojai susirinkusiems vaidino pasaką ,,Pirštinė“. Į personažus įsikūnijo: pelytė ( Gustas Šalpys), kiškis (Vakaris Šalpys), lapė (Emilija Skerstonaitė), vilkas (Gabrielius Šlimas), meška(Samanta Šlimaitė) ir senelis ( Šarūnas Černauskas) . Po nuotaikingo vaikų pasirodymo renginio vedėjos Gabrielė Garalytė ir Odeta Kromelytė mįnė žemaitiškas mįsles, skambėjo patarlės ir priežodžiai. Vakaro dalyviai turėjo galimybę pasirungti kiek dar naudoja ir neužmiršta žemaičių tarmė. Nuotaikinga kūrinėlį,, Ūkininka pati į obags” sekė Vaida Molytė. Gausiai yra išlikę advento-Kalėdų orų spėjimai, tikėjimai, burtai . Keleta būrtu būrėsi vakaro dalyviai: ves ar išliks poroje, ar teks išvykti, kokie pokyčiai nusimato išlieto vaško į vandenį vaizdinyje.Vedėjos supažindino  pagal advento-Kalėdų ciklo orus ir įvairius gamtos ženklus žmonės spėdavo ateinančių metų orą, darbų pradžią ir sėkmę, gerovę ar nelaimes, žmogaus gyvenimą. Adventinis laikotarpis ,tai besibaigiančių metų apžvalga padėkota jauniesiems skaitytojams, bibliotekos talkininkams, Vaidai Molytei  už dalyvavimą, Viešosios bibliotekos atstovavimą  Radviliškyje tarptautiniame pasakų sekimo čempionate „Vieną kartą gyveno”, kur laimėjo ir  tapo čempione. Palinkėta ramaus laukimo artėjančių švenčių.

Teksto ir nuotraukų autorė
Virginija Jankauskienė
Eglesių kaimo filialo vyr.bibliotekininkė

advento 154

advento 211

šventė 001

šventė

***

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO  BIBLIOTEKA – ATVIRA VISUOMENEI ŽINIŲ,  KULTŪROS IR INFORMACIJOS SKLEIDĖJA

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti. Spaudinių parodoje publikuojamos knygos, periodiniai leidiniai apie bibliotekos istoriją, Levo Vladimirovo knyga „Apie knygas ir bibliotekas“,  Vlado Bulavo „Idėjos virsta tikrove“, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus  profesoriaus   Renaldo Gudausko straipsniai „Biblioteka – dvasios tvirtovė“, Bibliotekininkystės centro darbai, straipsnių rinkiniai, „Nacionalinė biblioteka informacinėje visuomenėje“, „Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veikla (1989-1998),  (1994-2008), Silvijos Marijos Vėlavičienės „Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 1948-1940 metų spaudos fondas“, Skirmantės Kvietkauskienės  projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas – skaitmeninių objektų atranka“ ir t.t. Džiugu, kad  šiais metais Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kolegės, Informacijos išteklių departamento direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita  Steponaitienė, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustinaitienė. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita  Steponaitienė supažindino su Tarptautine bibliotekų asociaciją ir institucijų federacijos (IFLA) bibliotekų atstovavimo politika, siekiu parodyti bibliotekų potencialą iššūkių pilname amžiuje  . Viena iš to priemonių -  Pasaulio bibliotekų žemėlapio (Library Map of the World) kūrimu – priemone, kuri didina bibliotekų matomumą, svarbą kiekviename regione, turi įtakos bibliotekų ateičiai, kuri neišvengiamai susijusi su veiklų transformacija, naujų veiklos modelių ir paslaugų visuomenei kūrimu. Bibliotekos tampa svarbia šalių informacinės ir žinių visuomenės infrastruktūros dalimi ir stipriomis partnerėmis, padedančiomis kurti informuotą, pažangią ir saugią visuomenę. LBD pirmininkė pasidalijo mintimis apie bibliotekų galimybes ir potencialą įgyvendinant Jungtinių Tautų patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus, apie ateities kultūros išteklius Lietuvos Respublikos bendrajame plane 2030.  Ir bibliotekininkams turi būti aktualios  klimato kaitos, sveikatos, aplinkosaugos, tolerancijos, skurdo mažinimo problemos. Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustinaitienė  kalbėjo apie vaikų literatūrą. Padovanojo Viešajai bibliotekai informacinių leidinių. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius profesorius Dr. Renaldas Gudauskas apie biblioteką rašė: „Nacionalinė biblioteka savo daugiabriaunėmis veiklomis ir įvykiais tapo labai intensyvia ne tik informacine, bet ir visuomenine, kultūrine erdve.“ Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija, rajono bibliotekininkai, Akmenės krašto skaitytojai sveikina Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinį direktorių  profesorių Renaldą Gudauską, bibliotekos kolektyvą linkėdami kūrybinių sėkmių, gražaus klestėjimo ir žydėjimo.

Teksto autorė

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

LNB1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje akimirka iš  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kolegų viešnagės  Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

paroda8

paroda7

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti

prie parodos2

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vadovė Aušra Šukienė prie spaudinių parodos „Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo  biblioteka – atvira visuomenei žinių,  kultūros ir informacijos skleidėja“, skirtos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmečiui paminėti

***

Į Lietuvą ateina Kalėdos

viltis paroda 

K. Urniežienės nuotraukoje: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “AKMENĖS VILTIS” nariai su darbuotoja Danute Jurevičiene ir Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene prie  Kalėdinės darbų parodos „Į Lietuvą ateina Kalėdos“

***

RAJONINĖS RUDENS SPALVOS

Prasidėjus pirmajam laukimo Advento laikui į Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvę atkeliavo nuostabiai graži paroda „Rudens spalvos“. Tai rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursinių darbų nugalėtojų paroda.
Parodoje eksponuojami I-II-III kategorijų nugalėtojų darbai ir darbai įvertinti už originalumą. Darbai iš Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų: Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“, „Žvaigždutė“, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ skyriaus, Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“, Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ ir Kruopių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus. Parodoje pristatomas kolektyvinis darbas ir atskiri kūrėjai, tai Airinė Zaurinytė, Liepa Basytė, Medeina Pukelytė, Estrėja Karečkaitė, Aronas Rimutis, Domas Norbutas, Unė Baristaitė, Augustė Barauskytė, Andrėja Pučkutė, Denas Pranciulis, Rokas Repšys.
Linkime jauniesiems kūrėjams kūrybinės sėkmės ir kviečiame visus pasidžiaugti nuostabiu spalvų pasauliu.

Aurelija Gerulskienė
Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė 

 sp1 sp2

***

Lietuvos Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis

Kilnų ir tautos savimonei nepaprastai reikalingą darbą atlieka metraštininkai, fiksuojantys praeities ir dabarties įvykius, prikeliantys iš užmaršties atmintinus vardus. Vieni istorikai nedaug tenuveiktų, jei neturėtų gausaus būrio talkininkų visuomenininkų, kuriuos paprastai vadiname kraštotyrininkais. Lietuvos Garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis straipsniuose, kaimų aprašymuose irgi retai pamini save – nebent pridurdamas, kad pats tą ar kitą asmenį pažino, kad buvo kurio nors įvykio liudininkas.
Ignas Valantis gimė ir augo Kinkupių kaime, rytiniame buvusio Papilės valsčiaus pakraštyje. Lankė ir 1947 m. baigė Kinkių pradinę mokyklą, paskui iki 1951 metų mokėsi Papilės progimnazijoje ir vidurinėje mokykloje.
Nuo jaunų dienų kraštietį lydi ir bibliofilija – senų, retų knygų kolekcionavimas. Gerbiamo Igno Valančiaus namuose daugybė grožinės literatūros, istorinių ir mokslinių knygų. Knygų kolekcionieriui svarbu ne tik knygą įsigyti, bet ir kuo daugiau sužinoti apie ją bei autorių, atsekti jos kelią. Jis yra surengęs ne vieną retų leidinių iš savo bibliotekos parodą Viešojoje bibliotekoje ir kitur.
Teisus buvo prancūzų rašytojas Antuanas Sent Egziuperi, sakydamas, jog visi mes ateiname iš savo vaikystės. Gerbiamas Ignas augo gausioje, tačiau šviesioje šeimoje. Tėvelis mokėjo groti smuiku bei armonika. Dėdė Juozas įpratino skaityti žurnalus ir senas knygas, pergyvenusias karą bei okupacijas. Nuo penkerių metų Ignas tapo giminės „raštininku“ ir neužmiršo dėdės priesako aprašyti gimtąjį kaimą. Gerbiamam Ignui Valančiui, jo sumanymams, kraštotyros rinkimui pritardavo  jau anapilin išėjusi jo žmona Aldona.
Sugrįžęs ir apsistojęs Naujojoje Akmenėje, Ignas Valantis atsidavė kraštotyrai, reikalaujančiai didelio atidumo, kantrybės, išmanymo.
Susirašinėjo su įvairių valstybių žmonėmis, rinko senus ir retus spaudinius, kaupia žinias apie Kinkių, Kinkupių ir kitas apylinkes, inicijavo Kinkių ir Šventupių kaimų kapinių sutvarkymą, suorganizavo šių kaimų bendruomenių susitikimus. Surinko biografines žinias ir surengė aviatoriaus Vaclovo Tomkevičiaus atminimo pagerbimo renginį, 1944 gruodį Kinkių apylinkėse įvykusio partizanų mūšio su sovietine kariuomene įamžinimą. Savo tyrimų medžiagos pateikė monografijai „Papilė“. Nuo 2011 – Lietuvos Garbės kraštotyrininkas, 2013 apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Apie kraštotyrininką Igną Valantį straipsnį yra parašęs žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga.
Prasmingame padėkos vakare garbingas apdovanojimas įteiktas kraštotyrininkui Ignui Valančiui, kurį įteikė Gerbiamas meras Vitalijus Mitrofanovas. Kraštotyrininką pristatė ir apie jo kilnius darbus kalbėjo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Renginio vedėjas Romualdas Juzukonis paskelbė garbingo apdovanojimo nominantą.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Nuotraukos Jono Vapsvos

pv4

pd2

pd1

Prasmingas Padėkos vakaras.Garbingas apdovanojimas įteiktas kraštotyrininkui Ignui Valančiui, kurį įteikė Gerbiamas meras Vitalijus Mitrofanovas. Kraštotyrininką pristatė ir apie jo kilnius darbus kalbėjo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Renginio vedėjas Romualdas Juzukonis paskelbė garbingo apdovanojimo nominantą.

pv3

Gerbiamas kraštotyrininkas Ignas Valantis ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  Padėkos vakare

***

JAUNIMO VAKARAS BIBLIOTEKOJE

Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sudėtingose situacijose, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus. Bendradarbiavimo tikslo vedami lapkričio 27 dieną Viešosios bibliotekos atviros jaunimo erdvės jaunimas į svečius pasikvietė Ramučių gimnazijos atviros jaunimo erdvės jaunimą, atviro jaunimo centro „NewStone“ jaunimą bei jų darbuotojas. Visi rinkomės norėdami susipažinti, pabendrauti, kai kuriems tai buvo pirmas apsilankymas Viešojoje bibliotekoje. Jaunimo vakarą vainikavo bendra filmo peržiūra. Po peržiūros vyko filmo aptarimas, derinome kokias veiklas ir iniciatyvas galėtume įgyvendinti ateityje. Kiek įsidrąsinęs jaunimas parodė ir savo sugebėjimus, kas turėdamas puikų balsą padainavo, merginos pademonstravo šokį, kuris skirtas eglutės įžiebimo šventei.

Teksto ir nuotraukos  autorė
Kristina Urniežienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
bibliotekininkė edukacinei, projektinei veiklai

jau1

Skaityti daugiau...

Subkategorijos