Naujienos

2021 12 03

 Vegerių kaimo filiale parengta spaudinių paroda ,,Gimtojo žodžio skambesys“

 Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną Vegerių kaimo bibliotekoje-filiale parengta spaudinių paroda ,,Gimtojo žodžio skambesys“. Parodoje eksponuojamos senos lietuviškos knygos (daug iš jų yra maldaknygių), laikraščiai. Senos knygos yra išleistos Tilžėje, Vilniuje, Kaune. Kai kurios iš  jų spausdintos senuoju lietuvišku raštu su dvigubomis raidėmis. Dalį šių knygų padovanojo Vegerių kaimo gyventojai, draugai, pažįstami. 

 Vegerių kaimo bibliotekos-filialo
vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas

pard

dain1

dain2

dain3

dain4