Naujienos

2020 04 03

NACIONALINĖ VIKTORINA 2020

Trečioji 15min organizuojama Nacionalinė viktorina įvyko 2020 m. kovo 7 d. Nacionalinė viktorina – tai 15min organizuojamas žinių apie Lietuvą patikrinimo konkursas, jau vykęs 2018 ir 2019 m. Nacionalinės viktorinos dieną žmonės visoje Lietuvoje tikrinasi savo žinias apie Lietuvą – jos istoriją, kultūrą, žmones, sportą ir panašiai. Šiais metais Naujojoje Akmenėje viktorina buvo organizuojama Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Viktorinoje užsiregistravo ir savo jėgas išbandė 8 dalyviai, tarp jų ir bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Viešosios bibliotekos savanoris Kęstutis Krištapaitis, kartu su bibliotekininke edukacinei projektinei veiklai Kristina Urniežiene buvo viktorinos vedėjai, kurie rūpinosi užduočių atspausdinimu, pateikimu dalyviams, prižiūrėjo bendrą tvarką renginio metu bei padėjo pasitikrinti teisingus atsakymus.

Bibliotekininkė edukacinei projektinei veiklai
Kristina Urniežienė

2020 vikt

*** 

kovo 11d

RENGINYS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE „LAISVĖS KELIAS ISTORIJOS TĖKMĖJE“

                        SKIRTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI   PAMINĖTI.

Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui  paminėti. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo renginį lietuvių rašytojo, filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno mintimis apie Tėvynę, Lietuvą. Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė prasmingų rašytojų minčių apie Lietuvą.
Viešojoje bibliotekoje yra eksponuojama spaudinių, periodinių leidinių, archyvinė paroda „Nepriklausomybės atkūrimas nuo Sąjūdžio iki Kovo11“. Paroda susideda iš šešių dalių: „Sąjūdžio gimimas“, „Sąjūdžio rinkimai“, „Rinkimų komisijos medžiaga“, „Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimas“, „Sąjūdžio Lietuva“, „Sąjūdžio kelias istorijos tėkmėje“. Fotonuotraukų, archyvinės – istorinės medžiagos spaudinių parodai eksponuoti padovanojo politikas, fizikas, mokslų daktaras, Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos valstybės atstatymo signataras, Lietuvos visuomenės veikėjas  Zigmas Vaišvila: „ 1990-02-24 d. rinkimai į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Ventos rinkiminė apygarda Nr. 78, LNVA“, „ 1990-02-24 d. rinkimai  XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Akmenės rinkiminė apygarda Nr. 79“, „1990-04-07 d. pakartotiniai rinkimai XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT. Akmenės rinkimų apygarda Nr.79“.
Renginyje turėjo dalyvauti signataras Zigmas Vaišvila, bet dėl ligos negalėjo atvykti į renginį ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė paskaitė atsiųstą signataro Zigmo Vaišvilos pranešimą, kuriame buvo padėkota  Ventos rinkiminės apygardos Nr. 78 rinkėjams, kurie 1990 m. vasario 24 dieną balsavo už Zigmą Vaišvilą. Pranešime prisiminta apie anapilin išėjusią Eugeniją Meškienę, apie ventiškius Donatą Kundrotą, Stanislovą Jokubauską. Apie Klemą Intą, kuris 1990 m. balandžio 7 d. Akmenės rinkiminėje apygardoje Nr. 79 buvo išrinktas jau atkurtos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Pranešime mintimis dalintąsi apie apie sąjūdį, Baltijos kelią, Kovo  11-ąją, Nepriklausomybę.
Renginyje dalyvavo ir apie šį istorinį laikotarpį prisiminimais pasidalino Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas Klemas Inta: apie darbą Seime, Sausio 13-osios įvykius, apie savo vaikystę, tėvus, jaunystę, politiko kelią, apie Akmenės rajono Aeroklubą, apie sukurtą Akmenės rajono Tarybos Sąjūdį,  jo narius – a.a. Stasę Niūniavaitę, žurnalistą Leopoldą Rozgą ir kitus. Gerbiamas Klemas Inta Viešajai  bibliotekai padovanojo 1864 metų knygą „Naujas Altorius“. Už šią prasmingą dovaną bibliotekai padėkojo Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.
Mintimis, prisiminimais apie šį istorinį laikotarpį pasidalijo Viktoras Karpalovas - Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas. Gerbiamas Viktoras Karpalovas pasakojo apie Sausio 13-osios įvykius, vykimą į Vilnių, apie Atgimimo Sąjūdį, padovanojo bibliotekai fotonuotraukų.
Gerbiamas Jonas Pilitauskas prisiminė  Sausio 13-osios įvykius, kalbėjo apie žmogaus laisvę, meilę Tėvynei.
Renginio dalyviams koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“, vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Rimkienės. Evelina Simutytė padainavo dainą „Rudens naktis sustojo“.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už prasmingą, šventišką koncertą, padėkojo renginio svečiams, dalyviams, kurie dalyvavo prasmingame renginyje, skirtame Tėvynei, Lietuvai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

Teksto autorė
 Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

DSCF0906 

Dalios Markulienės nuotraukoje pirmoje eilėjė iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas, Viktoras Karpalovas - Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas, Genovaitė Karpalovienė, Ignas Valantis – kraštotyrininkas, bibliofilas  ir renginio dalyviai.

DSCF0844

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė, Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Viktoras Karpalovas - Lietuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Akmenės rajono skyriaus pirmininkas, Genovaitė Karpalovienė,  renginio dalyvis Jonas Pilitauskas.

DSCF0852

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Klemas Inta – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos  - Atkuriamojo Seimo deputatas, politinis bei visuomenės veikėjas, rankose laiko padovanota Viešajai bibliotekai 1864 metų knygą „Naujas Altorius“ ir  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

DSCF0870

Dalios Markulienės nuotraukoje: Klemo Intos dovana Viešajai bibliotekai.

DSCF0879

Dalios Markulienės nuotraukoje: renginio „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui  paminėti dalyviai.

DSCF0891

DSCF0895

Dalios Markulienės nuotraukose: spaudinių, periodinių leidinių, archyvinė paroda „Nepriklausomybės atkūrimas nuo Sąjūdžio iki Kovo11“.

DSCF0912

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

DSCF0877

Dalios Markulienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“, vadovaujamas muzikos mokytojos Loretos Rimkienės.