Naujienos

2020 07 31

ONA ŠIMAITĖ – VILNIAUS LEGENDA

Knygoje „Epistolofilija“ užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas. Rašytoja Julija Šukys rašė: „ kad turbūt nėra kitos moters, kuri būtų taip plačiai žinoma pasaulyje, ir įvairiomis  kalbomis išleistų knygų, enciklopedijų, vadovėlių, kaip Ona Šimaitė“. Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė Irena Krivienė pakvietė į renginį „Ona Šimaitė – Vilniaus legenda“, skirtą Pasaulio Tautų Teisuolei, Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojai, gelbėjusiai žydus per Antrąjį pasaulinį karą atminti. Ona Šimaitė, dirbdama Vilniaus universiteto bibliotekoje, tapo tikra geto ryšininke, slėpė pabėgėlius, ieškojo slapstymo vietų vaikams, nešė į getą ginklus ir šaudmenis, laiškus, o iš ten nešdavo slėpti žydų kultūros vertybes. Ji kasdien rizikavo savo gyvybe stengdamasi padėti kitiems, buvo suimta ir kankinama, bet išliko tvirta. Ona Šimaitė tapo viena pirmųjų lietuvių, apdovanotų Pasaulio Tautų Teisuolio vardu (1966 m.).
Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje buvo pagerbtas Onos Šimaitės atminimas, vyko diskusija. Diskusijoje dalyvavo Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė Irena Krivienė, Rimantas Stankevičius – knygos apie Oną Šimaitę „Gyvenusi tautos likimo dvasia“ autorius, Lara Lempert – Vilniaus Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotoja, Aušra Kaziliūnaitė – Lietuvos rašytojų sąjungos viceprezidentė, Faina Kunkliansky – Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė, Saulius Repečka – Lietuvos rašytojų sąjungos  leidyklos vadovas, kuris paskaitė rašytojo, vertėjo Mariaus Buroko mintis apie Oną Šimaitę ir kiti.
Vilniaus universiteto komunikacijos erdvėje buvo atidengtas bibliotekininkės, Pasaulio Tautų Teisuolės Onos Šimaitės portretas – autorius Modestas Saukaitis.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padovanojo užrašų knygas diskusijos dalyviams, kuriose buvo įrašas „Akmeniškė, bibliotekininkė Ona Šimaitė – Pasaulio Tautų Teisuolė“ ir pakvietė apsilankyti Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje vykstančiuose renginiuose, konferencijose. Malonu buvo bendrauti ir mintimis pasidalinti su diskusijos dalyviais ir Kazio Šimo vaikaite Ryte Šimaite.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

O.Šimaitės portretas1 3

Almos Barboros Juciuvienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir Onos Šimaitės portreto autoriumi Modestu Saukaičiu prie atidengto Onos Šimaitės portreto Vilniaus universiteto bibliotekos komunikacijos erdvėje.

O.Šimaitės portretas1 1

Almos Barboros Juciuvienės nuotraukoje: Onos Šimaitės portretas (autorius Modestas Saukaitis)

O.Šimaitės portretas1 2

Almos Barboros Juciuvienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su Kazio Šimo vaikaitė Ryte Šimaite.

visi

Almos Barboros Juciuvienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su Onos Šimaitės portreto autoriumi Modestu Saukaičiu ir  vyr. bibliotekininke Alma Barbora Juciuviene.