Naujienos

2020 07 31

Literatūrinis renginys, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo filiale

Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė pakvietė bibliotekos skaitytojus, lankytojus  į tradicinį bibliotekos renginį, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.  Bibliotekininkė Janina Čibirienė ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos gimnazistė Adrijana Kiršytė pasidalino žymių žmonių, rašytojų, istorikų, kalbininkų - Justino Marcinkevičiaus, Simono Daukanto, Jono Jablonskio ir kitų  mintimis apie gimtąją kalbą, istoriją.
Literatūriniame renginyje dalyvavo ir savo kūrybą skaitė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, poetė Dalia Milukaitė – Buragienė. Poetė mintimis pasidalino apie  lietuvių gimtosios kalbos svarbą, apie lietuvių poetų kūrybą, apie knygų, almanachų rengimą, leidybą, apie Lietuvoje rengiamus literatūrinius renginius, kuriuos ji organizavo. Padėkota Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  Garbės narei, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei už organizuojamus literatūrinius renginius, konferencijas, kurios garsina Akmenės kraštą Lietuvoje. Poetė Dalia Milukaitė – Buragienė padeklamavo eilėraščius „Lietuvių kalbai“, „Akyse debesų“,  „Lietuva“, „Poezijai“ ir kitus. Poetė Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei Janinai Čibirienei padovanojo poezijos knygą „Skamba devynbalsė mūza“.
Renginyje mokytoja Rita Masiulienė pristatė Chackelį Lemcheną, kilusį iš Papilės miestelio. Chackelis Lemchenas mokėsi ir su Jablonskiu bendravo Kauno Universitete. Rita Masiulienė supažindino su Ch. Lemcheno biografija, nuveiktais darbais („Lietuvių kalbos įtaka lietuvių žydų tarmei“), parengtai žodynais: 1960 metais išleistais „Rusų – lietuvių kalbų žodynas“, 1951 m. „Tarptautinių žodžių žodynas“.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie akmeniškę bibliotekininkę, Pasaulio Tautų teisuolę Oną Šimaitę. Paskaitė ištrauką iš Julijos Šukys knygos „Epistolofilija“, pasidalino mintimis apie renginį „Ona Šimaitė – Vilniaus legenda“, skirtą Onai Šimaitei Vilniaus universiteto bibliotekoje, apie atidengtą Onos Šimaitės portretą Vilniaus universiteto komunikacijos erdvėje. Portreto autorius dailininkas Modestas Saukaitis. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie Akmenės krašto literatų kūrybą, paskaitė savo rašytą recenziją, skirtą poetės Vitalijos Žakienės leidžiamai poezijos knygai, padėkojo Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkei Daliai Milukaitei-Buragienei už literatūrinį bendradarbiavimą.
Renginyje dalyvavo poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė, kuri skaitytojams padovanojo dvi sukurtas dainas „Žirgui“ ir „Lelija“ ir dainas, skirtas Lietuvai, kalbai, gimtinei. Poetė iš Ventos Irena Viršulienė paskaitė savo eilėraščių iš almanacho „Eilėraščio takais“: „Žodžiai“, „Tau“, „Laikas“ ir kitus. Poetė, Akmenės krašto literate Vitalija Žakienė mintimis pasidalino apie leidžiamą savo poezijos knygą. Vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė paskaitė poetės  V. Žakienės eilių. Bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda, skirta lietuvių kalbai.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

DSCF0805

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė, Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, poetė Dalia Milukaitė – Buragienė, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, stovi iš kairės į dešinę: Akmenės krašto literatė,  poetė Vitalija Žakienė, poetė iš Irena Viršulienė.

DSCF0803

Dalios Markulienės nuotraukoje literatūrinio renginio, skirto Tarptautinei gimtosios kalbos dienai dalyviai

DSCF0810

Dalios Markulienės nuotraukoje Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė prie parengtos parodos,
skirtos lietuvių kalbai.