Naujienos

2020 07 31

Kvalifikacijos mokymai Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, jos filialų ir mokyklų  bibliotekininkams „Bibliotekos išteklių valdymas, fondo  išdėstymas, apipavidalinimas, apsauga ir paieška“

Akmenės  rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija suorganizavo kvalifikacijos mokymus Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, miestų, kaimų, mokyklų bibliotekininkams tema „Bibliotekos išteklių valdymas, fondo  išdėstymas, apipavidalinimas, apsauga ir paieška“.
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Informacinių išteklių  valdymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Jolita Rimeikienė supažindino su fondų formavimo modeliavimu, tvarkymu, informacijos ištekliais – dokumentais, informacinių išteklių fondais. Mintimis pasidalino apie Šijalio Ramamrito  Ranganatano, žymaus indų bibliotekininko, dokumentalisto mintimis apie bibliotekininkystę, socialinį publikuotų  dokumentų archyvą.
Bibliotekininkai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos kultūros tarybos veikla, buvo pristatyta Lietuvos bibliotekų informacijos išteklių fondo mokymo  koncepcija, bibliotekų fondų paroda, komplektavimo prioritetais, elektroninių dokumentų panauda. Kalbėta apie bibliotekų fondų lentynas, baldus, bibliografinių įrašų redagavimą, bibliotekų fondų išdėstymą, patogumą skaitytojams, darbuotojams, jų estetiškumą, ergonomiškumą.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyriausiajai bibliotekininkei Jolitai Rimeikienei ir Bibliotekų metodikos ir valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkei Paulinai Sprindžiukaitei už kvalifikacijos mokymus rajono bibliotekininkams.

Teksto autorė
Akmenės rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

DSCF0822

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Informacinių išteklių valdymo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Jolita Rimeikienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Bibliotekų metodikos ir valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė Paulina Sprindžiukaitė

DSCF0835

Dalios Markulienės nuotraukoje: vyksta kvalifikacijos kėlimo mokymų praktiniai užsiėmimai bibliotekininkams

Praūžė Užgavėnės Sablauskių kaime

„Iš Užgavėnių oro žmonės spėjo, koks bus pavasaris, vasara, kokio gali sulaukti derliaus. Jei Užgavėnių diena saulėta, pavasarį reikia anksti sėti, jei drėgna, tais metais gerai augs javai ir t.t.“ - šiais žodžiais Užgavėnių šventę pradėjo Sablauskių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė V. Janušauskienė. Vasario 22 diena  Sablauskių kaime buvo galima sutikti linksmus Užgavėnių persirengėlius. Vaikai su Lašininiu, Kanapiniu ir kitais personažais ne tik ratelius žaidė, bet ir gražią Morę degino. Vyko Lašininio ir Kanapinio kova, skambėjo dainos, sukosi smagūs rateliai, vyko įvairūs žaidimai, buvo  menamos mįslės. Šventės dalyviai vaišinosi blynais, arbata ir ,,kugeliu“.

Teksto ir nuotraukų autorius
Sablauskių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė Vida Janušauskienė

sabu1

sabu2

sabu3