Naujienos

2021 12 03

Biblioteka, kurioje gera pabūti

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė naujai išleistos knygos „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ ketvirtoje dalyje rašo: „biblioteka – erdvė, kur saugomos senos ir kuriamos naujos istorijos. Knyga – žinių ir atminties aruodas“, ir čia pat cituoja škotų rašytojo Aleksanderio Smito mintį: „Aš nueinu į savo biblioteką ir visa istorija atsiveria prieš mano akis“. Plačiąja prasme – istorija, „gyvenanti“ knygose ir bibliotekos, kaip įstaigos, istorija, užfiksuota metraščiuose, kituose unikaliuose rašytiniuose dokumentuose. Kruopių bibliotekos įkūrimo 75 – mečio paminėjimo tikslas - supažindinti jaunuosius skaitytojus su bibliotekos, kurioje jie lankosi, istorija, statistika, faktais. Šventinio renginio metu bibliotekoje buvo eksponuojama kraštotyros darbų paroda „Kruopių biblioteka – nuo... iki“.

„Biblioteka, kurioje gera pabūti, visada smagu sugrįžti, pabendrauti, susitikti su savo senais draugais – knygomis; bibliotekos reikalingos, kad tobulintume skaitymą; ačiū už knygas, už šypsenas, pakylėtas emocijas, būrelius, įdomius užsiėmimus, organizuojamus žygius, už linksmas ir malonias akimirkas...“. Šias ir daugelį kitų vaikų užrašytų minčių perdavė Lavija ir Elija šventinės popietės pradžioje. Vėliau visiems renginio dalyviams pasiūlyta pasekti istorijos žingsniais ir nukeliauti iki namo, kur 1946 metais buvo įkurta pirmoji Kruopių biblioteka. Tuomet namas, kuriame vienas kambarys buvo atiduotas bibliotekai, priklausė Bronei Abromavičiutei. Naujai įkurtoje įstaigoje nebuvo lentynų, kambaryje stovėjo tik kėdė, suolas ir stalas, ant jų ir buvo sudėtos knygos – 1000 egz. Bibliotekos vedėja dirbo Zofija Karalienė.

Trumpam stabtelėta miestelio aikštėje, kurios pakraštyje stovi gyvenamasis namas, 1949–1950 – aisiais priglaudęs biblioteką. Tada namas priklausė Onai Žukauskaitei. Iš aikštės atsiveria vaizdas į pagrindinę mokyklą, kurioje net keletą kartų buvo įkurdinta biblioteka. Tiesa, tuomet pastatas priklausė valsčiaus vykdomajam komitetui ir dabar fasadas visiškai neprimena savo pirmtako. Po trumputės ekskursijos popietės dalyviai susirinko kultūros namuose, kur skambėjo eilės, literatūrinė kompozicija, peržiūrėtos skaidrės. Visi dalyvavo organizuotoje viktorinoje „Apie mūsų biblioteką“.

Bibliotekos 75 – mečio paminėjime dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė, mokyklos atstovas Ramūnas Žimantas, poetė Gražina Blinkinienė, vyr. bibliotekininkė iš Pakalniškių filialo Monika Pečauskė. Direktorė Zita Sinkevičienė vyr. bibliotekininkei Rimai Urmonienei įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero padėkos raštą už kruopštų ir pareigingą  darbą, skaitymo skatinimo iniciatyvas skaitytojų tarpe ir Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės padėką už ilgametį ir nuoširdų darbą, Kruopių kaimo filialo 75-erių metų įkūrimo  jubiliejaus proga.

Kultūros namų vadovė Leonida Skerstonienė su dramos būrelio mergaitėmis renginio dalyviams padovanojo literatūrinę kompoziciją „Pabusiu. Pabūsiu. Pajusiu“.

Už pagalbą prenumeruojant periodinius leidinius, už dovanojamus spaudinius „Knygų Kalėdų“ akcijos metu, už paramą renginiuose, už mokėjimą dalintis padėkota bibliotekos rėmėjams: Seimo nariui Valiui Ąžuolui, seniūnei Rasai Statkuvienei, Kristinai ir Valdui Andruškoms, Astai ir Egidijui Kiminams, Vitalijai ir Tomui Klovams, Rimai Damskienei. Padėkos dovanos įteiktos ir geriausiems skaitytojams: senjorei, pirmajai bibliotekos skaitytojai, būrelio „Kruopelė“ narei, buvusiai mokytojai Stefanijai Dimavičienei, vyriausiam amžiumi skaitytojui, senjorui Jonui Gadliauskui ir jaunajai skaitytojai, būsimai ketvirtokei Akvilei Slavinskaitei. Ačiū tartas ir būrelio „Laisvalaikis šalia knygos“ mergaitėms – Lavijai, Elijai, Kamilei, pagelbėjusioms popietės organizavime.

Šventinės popietės pabaigoje visiems dalyviams palinkėta poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Linkiu nuolatinio ir nesibaigiančio gyvenimo tarp knygų, šalia knygų, su knyga, kaip svajone“.

Rima Urmonienė
Kruopių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė

kr75

R. Urmonienės nuotraukoje: renginio dalyvių ekskursija po Kruopių miestelį, bibliotekos įkūrimo vietas

***

Popietė „Vasara gėlėta“

Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės jaunieji skaitytojai susirinko į popietę „Vasara gėlėta“. Popietės metu vyko pokalbis apie gėles, pasakų iš knygos „Pasakos apie gėles“ garsinis skaitymas. Vaikai piešė gražiausių gėlių vaizdus, kurie papuošė Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvę.

Aurelija Gerulskienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

vakai1

***

,,Trispalvis“ – dokumentinio filmo peržiūra, skirta Juozo Lukšos-Daumanto metams

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė partizano Juozo Lukšos – Daumanto metais. Siekiant paminėti šiuos metus Pakalniškių kaimo filiale buvo rodomas dokumentinis filmas ,,Trispalvis“.  Filme dokumentuojami Lietuvos partizaninės kovos dalyvių pasakojimai. Partizanų ir ryšininkų pasakojimus papildo ir vaidybinės jų inscenizacijos.  Viso to fone skamba nuostabios Ievos Norkutės ir Martyno Levickio atliekamos dainos. Tai filmas apie žmones, gyvenusius be išlygų. Kvėpavusius pilna krūtine. Apie žmones, kurie gyvenimo saulėlydyje nesigaili savo pasirinkimų ir gali didžiuotis nugyventu gyvenimu. Visa šie išgyvenimai atsispindi ir partizano Juozo Lukšos – Daumanto biografijoje.

Monika Pečauskė
Pakalniškių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė 

mon1