Naujienos

2021 12 03

plakatas

2021 m. liepos 26 d. ir 27 d. nuo 12 val. kviečiame į Akmenės rajono istorijoms skirtas dirbtuves. Kiekvienos dirbtuvių dalies numatyta trukmė – 4 val.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje (V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė)
Registracijai į renginį: www.goethe.de/akmene/registracija
 
Vietovės tapatybę formuoja ne tik architektūra, kraštovaizdis ar specifiniai objektai bei elementai. Svarbiausi juos sukūrę žmonės, miesto gyventojai, jų veiklos ir istorijos. Kviečiame juos dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, pasidalinti įdomiais savo miesto pasakojimais bei išmokti juos užrašyti vaizdais ir tekstu. Patirtimi ir žiniomis apie pasakojimų vaizdais ir tekstu subtilybes dalinsis kūrybos namų „Kregždynas“ atstovės – Laima Penek ir Viktorija Urbonaitė.
Pirmoji dirbtuvių diena skirta fotografijos IŠMANIUOJU TELEFONU kursui su fotografe Laima Penek, profesionaliai fotografuojančia jau 14 metų. Fotografijos ir audiovizualinio meno paslapčių mokėsi Lietuvos ir Portugalijos universitetuose. Yra vaikų žurnalo „Bitutė“ dizainerė bei fotografė ir oficiali LR Vyriausybės fotografė-operatorė.
Antrąją dieną skirsime Akmenės istorijų pasakojimams ir jų užrašymams. Praktines istorijų rašymo (STORYTELLING’O ir KŪRYBINIO RAŠYMO) dirbtuves veda Viktorija Urbonaitė – knygos „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ bendraautorė bei LRT TV laidos „Išpažinimai“ vedėja.
Bendras dirbtuvių tikslas – parengti Akmenės rajono vizualių ir tekstinių mažųjų istorijų rinkinį!
///
Šios kūrybinės dirbtuvės yra Goethe‘s instituto Vilniuje rengiamo projekto „Išplėstinė Lietuva“ dalis. „Išplėstinė Lietuva“ siekia įtraukti ir aktyvinti Lietuvos regionų bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas. Kviesdami vietos gyventojus analizuoti savo aplinką ir kultūrinę tapatybę bei įvardinti kultūrinius poreikius projekto iniciatoriai nori užmegzti bendradarbiavimą, skatinti domėjimąsi ir pasididžiavimą savo gyvenama vieta, stiprinti dialogą tarp skirtingų bendruomenių.
Organizatorius: Goethe’s institutas Vilniuje
Partneriai: Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, asociacija „Raudonskardžio bendruomenė"
Remia Vokietijos Užsienio reikalų ministerija

***

Viešosios bibliotekos 75-mečiui

Zita  kopija

Tomai knygai  ir bibliotekai

 Viešosios bibliotekos 75-mečiui  skaitytojai gavo puikią dovaną –  bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės parengtą  knygos „Viešoji biblioteka – informacijos  ir kultūros skleidėja“  ketvirtąją dalį. Ji solidžios apimties – 525 puslapių.

Per 75-erius veiklos metus biblioteka nuėjo gražų raidos kelią. Nuo pirkios skaityklos 1940-aisiais iki šviesių, modernių knygos šventovės rūmų , kurių erdvės atidarytos minint mūsų valstybės 100-metį – 2018 metais. Bibliotekoje įdiegta nauja technologinė RIFID sistema, elektroninis knygų išdavimo ir grąžinimo  įrenginys. Skaitytojai mielai naudojasi bibliotekos erdvėmis, kasdien gyvas vaikų šurmulys žaislotekoje. Tikrai galime džiaugtis, turėdami vieną iš moderniausių bibliotekų šalyje. Kaip niekada anksčiau, pajutome bibliotekos svarbą savo ir apskritai krašto bendruomenės gyvenime. Čia vyksta daug kultūrinių renginių, turime progos susitikti ir pabendrauti su šalyje žinomais menininkais, kūrėjais, politikais.

Darbas prie tęstinės informacijų knygos pareikalavo kelerių metų.  2006 ir 2010 metais skaitytojai sulaukė Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės parengtos informacinio leidinio  I ir II dalies. Jose  pateikta išsami informacija apie  pirmuosius mūsų krašto bibliotekininkus –- J. Gelmaną,  V. Balodį,L. Gerikienę ir kitus.  Biblioteka ne tik dirba su knyga ir skaitytoju. Jos pastangomis  surinkta gausi informacija apie mūsų krašto literatus V. Almanį, J. Almanienę, D. Milukaitę-Buragienę, V. Lėgaudienę, J. Janušienę, L. Pukiną ir kitus. Sulaukė dėmesio Viešosios bibliotekos parengtos ekspozicijos  „Miestai partneriai“,  „Rajono Garbės piliečiai“, dokumentinės fotografijos paroda, skirta Naujosios Akmenės miesto 70-mečiu. Viešoji biblioteka administruoja mūsų krašto skaitmeninę enciklopediją. Prie bibliotekos, jaukių knygos ir dvasinių namų, susibūrę literatų klubo  „Žiemgalija“ nariai. Čia kūrybos sparnus išskleidė Stasės Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatai A. Kiminius, V. Lėgaudienė, V. Imbrienė, L. Pukinas, J. Janušienė ir kiti. Pastaruosius  metus premija įteikta iš mūsų krašto kilusiems ir plačiai žinomiems kūrėjams – V. Morkūnui, J. Erlickui. Trečioji leidinio knyga išleista 2016 metais ir ji skirta mintims apie knygą, apie jos vietą gyvenime ir civilizacijos raidai.

 Kūrybiniam literatų tobulėjimui buvo skirta Viešosios bibliotekos pernai surengta kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“. Rašymo mokymams vadovavo rašytojai V. Morkūnas, poetė J. Sučylaitė ir kiti. Mokymuose dalyvavę literatai mielai žvalgėsi po Akmenės krašto lankytinas vietas, kuriose  pėdsakus yra palikę Simonas Daukantas,  Lazdynų Pelėda, patrauklūs  literatams  buvo Kamanų gamtinio rezervato takai. Viešoji biblioteka,  pasitelkusi Šiaulių kino meno atstovus,  sukūrė kino juostą apie mūsų krašto septynių dešimtmečių raidą. Rajono 70 metų jubiliejui skirtos juostos scenarijų parašė Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė.  Juostos dokumentiniuose kadruose  atgyja cemento įmonės statybos ir pirmųjų sukamųjų krosnių, darbininkų gyvenimo buities fragmentai. Prisiminimais, kaip kūrėsi rajonas, pasidalijo rajono Garbės pilietis A. Lupeika,  šiandieninius rajono pasekimus pristatė meras V. Mitrofanovas, administracijos direktorė A. Laucienė, Tarybos nariai A. Klimas, A. Nicius, R. Sudaris, J. Januitienė, R. Stonkus ir kiti. Kino juosta turi didelę išliekamąją vertę, nes dokumentikoje aprėptas platus gyvenimo įvairovės spektras.

 Bibliotekoje  tik knygos ramiai guli lentynose ir laukia eilės pas skaitytoją, o  biblioteka ir jos darbuotojai stengiasi eiti koja kojon su gyvenimu ir gyvena impulsyvų  veiklos laikotarpį. Visa tai tampa informacinių leidinių eilutėmis. Bibliotekos vadovė  Z. Sinkevičienė turi knygų leidybos patirties. Jos plunksnai priklauso 15 sudarytų knygų, jos darbai ir pastangos įvertinti Antano Miluko literatūrine premija, jai suteiktas Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės titulas. Tikrai verta padėkoti jai už  knygos „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“ keturis tomus, kurie visada po skaitytojo ranka.

Julija SEJAVIČIENĖ
Akmenės rajono Garbės pilietė
Autorės nuotraukoje: informacinių knygų sudarytoja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

P.S. Ši publikacija išspausdinta 2021 m. liepos 10 d. „Vienybėje“