Naujienos

2020 04 03

Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyrinių spaudinių paroda „Žmogaus buvimo Žemėje prasmė“, skirta biomedicininių mokslų daktarės, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkės, socialdemokratų partijos pirmininkės, buvusios Akmenės rajono merės a.a.EUGENIJOS MEŠKIENĖS
75-erių metų sukančiai paminėti

merė

Eugenija Meškienė (1945–2008 m.) – buvusi Akmenės rajono merė, biomedicininių mokslų daktarė, Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus pirmininkė, socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkė. Išsami Eugenijos Meškienes biografija: 1953–1961 m. mokėsi Šiupylių septynmetėje mokykloje, 1961–1965 m. mokslus tęsė Ginkunų neakivaizdinės mokyklos Šiupylių vakarinėje vidurinėje mokykloje,1966–1971m.studijavo zootechnika Lietuvos veterinarijos akademijoje, 1981–1984 m. Estijos A. Meldero gyvulininkystės ir veterinarijos instituto aspirantūroje, įgijo biomedicinos kandidatės ir agrarinių mokslų daktarės laipsnius.1961–1964 m. Šiaulių rajono „Tarybinės žemės“ kolūkio fermos, 1964–1966 m. Valstybinės veislininkystės stoties darbininkė, 1966 m. „Tarybinės žemės“ kolūkio pieno kontrolierė, 1967–1975 m. vyr. zootechnikė, 1975 m. Pakruojo rajono „Komunizmo ryto“ kolūkio vyr. zootechnikė. 1976–1978 m. Akmenės rajono Žemes ūkio valdybos vyr. zootechnikė. 1978–1987 m. valdybos viršininko pavaduotoja, 1987–1989 m. Akmenės r. liaudies kontrolės komiteto pirmininkė.1992–1996 m. Seimo nario Juozo Baranausko padėjėja. 1995–1997 m. Akmenės rajono Žemės ūkio valdybos viršininkė. 1997–2007 m. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Nuo 2007 m. balandžio 11 d. Akmenės rajono savivaldybės merė.1989 m. LKP Akmenės rajono tarybos pirmoji sekretorė, 1990–2001 m. Lietuvos demokratines darbo partijos Akmenės rajono tarybos pirmininkė. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narė, Akmenės rajono skyriaus narė. Nuo 2001 m. sausio mėn. LSDP tarybos narė, Akmenės skyriaus pirmininko pavaduotoja, nuo 2003 m. pirmininkė, LSDP Šiaulių apskrities tarybos pirmininkė. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Šiaulių apskrities koordinatorė.1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–2003 m., 2003–2007 m. ir 2007–2008 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė.

Ištrauka iš žurnalistės Julijos  Sejavičienės knygos „Vitražas metų lange“: „... šitaip pavadinta knyga, įprasminanti Akmenės rajono savivaldybės merės Eugenijos Meškienės atminimą. Šviesaus atminimo Eugenija Meškiene gimė 1945-aisiais Šiaulių rajono kaime. Ji buvo žinoma kaip aktyvi Lietuvos politinė veikėja, nuo 2001 metu – Lietuvos Socialdemokratu partijos narė. Dešimtmeti dirbo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoja, o nuo 2007-uju jai teko rajono merės postas. Anapilin ji iškeliavo 2008 metų rudenį, ir tai, pasak ją pažinojusiųjų, buvo didžiulė netektis. Dar būdama gyva Eugenija, paprašiusi ilgametės bičiulės pagalbos, nutarė pradėti rašyti memuarus. Jos prisiminimai apie šeimą, gimtąjį kraštą bei jo žmones buvo įrašomi į garso kasetes. Merė žadėjusi išleisti knygą savo lėšomis, tačiau spėjo išvysti tik pirmuosius rankraščius. Taigi, knygos autorė Julija Sejavičienė ėmėsi ją baigti viena. Šitaip atsirado antras skyrius – šalia šviesaus atminimo Eugenijos Meškinės pasakojimu sugulė jos artimųjų, draugų bei bičiulių prisiminimai apie ją pačią. „Eugenija Meškienė buvo nuostabi asmenybė, todėl visam laikui liks ją pažinojusiųjų atmintyje“, – teigė LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius“.

Ištrauka iš Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės knygos „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja. II dalis“: „Lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs „Ką tai reiškia gyvenimo prasmė? Tiktai išreikšdamas save darbu, aš deklaruoju savo individualų gyvenimo prasmės suvokimą. Gyvenimas yra tik vienas, praeina jis kaip valanda. Žmogaus buvimo žemėje prasmė...Visa kelionė į gyvenimo prasmę prasideda nuo gyvenimo iš širdies....“. Norėčiau pasidalinti prisiminimais apie kartu  su  a.a Eugenija Meškiene nuveiktus prasmingus darbus. Viešoji biblioteka, miestų ir kaimų bibliotekos filialai glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriumi, kurio pirmininke buvo Eugenija Meškienė. Bibliotekininkai susibūrėme į būrelį „Žemyna“. Parengėme renginių ciklą „Gimtinės kultūra“, apimantį  spaudinių parodas, literatūrines popietes, rašinių konkursus, pažintines ekskursijas po gamtą, literatūrines vietoves, viktorinas, dailiojo skaitymo konkursus, teatralizuotas pasakas, knygų leidybą. Per knygą, spausdintą žodį mes prisidėjome ir prisidedame prie gimtinės kultūros puoselėjimo Akmenės krašte. Eugenija Meškienė aktyviai dalyvavo rajono bibliotekų renginiuose, įvairiose šventėse, projektinėje veikloje. Esu labai dėkinga šiam nuostabiam žmogui už išmokymą mane rengti, rašyti projektus, informacinius renginius.

Eugenija Meškienė gerbė, įvertino, suprato bibliotekinį-informacinį darbą, kas yra biblioteka, bibliotekos darbuotojas, kokią reikšmę žmogaus gyvenime turi knyga, kokia yra bibliotekos paskirtis, kad ir ne marmuru išklotoje bibliotekoje. Kartu svajojome apie naujas patalpas Viešajai bibliotekai. Kai važiavau lankyti jos į ligoninę, ji net ligos patale klausinėjo apie  bibliotekinį darbą, informacines technologijas. Dabar ji labai džiaugtųsi, kad ir  kaimo bibliotekas pasiekė naujausios informacinės technologijos.

Katalikų tikėjime didžiulė nuodėmė yra laikoma puikybė. Šis žmogus puikybės neturėjo, nors ir užėmė aukštas pareigas. Ji patarė, taisė be paniekos, be pagiežos, mokėjo rasti gerą, malonų žodį, įvertinti žmogaus darbą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

gel.dz

Nuotraukos iš knygos „Gėlės Žemės džiaugsmas“ (2004m.), knygos sudarytoja Zita Sinkevičienė.