Naujienos

2020 10 15

Projektas „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais

Lietuvių poetas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Justinas Marcinkevičius apie literatūrą rašė: „Kuo įvairesnė literatūra, tuo daugiau širdžių ji aprėpia“. Šiais poeto žodžiais Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  pristatė projektą, supažindino su projekto dalyviais.
Svarbią vietą Akmenės kraštotyros klubo ir Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos gyvenime vaidina vietinių rajono rašytojų, poetų kūryba, jų knygų pristatymai, susitikimai su literatais, klubo nariai iš kitų rajonų, profesionaliais rašytojais. Projekto vadovas Akmenės kraštotyros klubo pirmininkas Antanas Gabalis, projekto  vykdytoja ir rengėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.
Kūrybinio rašymo „Vasaros akademijoje“ dalyvavo Akmenės krašto literatai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai,  Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojai, savo kūrybą – eiles gimtinei, tėviškei, gamtai, rašytojams, istorikams, žymiems žmonėms – skyrė Akmenės rajono 70-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti.
Įgyvendinus projektą ruošiamasi išleisti kūrybos literatūrinį-bibliografinį metraštį „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, skirtą Akmenės rajono 70-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti.
Šio projekto partneriai: Viešoji biblioteka, Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, Akmenės krašto muziejus, Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus, Kamanų valstybinis rezervatas, Simono Daukanto muziejus. Projekto rėmėjas – Akmenės rajono savivaldybė.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis pasveikino projekto dalyvius, padėkojo už dalyvavimą „Kūrybinio rašymo akademijoje“.
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė. Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei įteikė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos diplomą – liudijimą už išleistą knygą, skirtą lietuvių rašytojo, istoriko Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms, įrašė šią knygą į LNRS bibliotekos Aukso fondą. Dalia Milukaitė – Buragienė supažindino projekto dalyvius su jos sudarytais, išleistais literatų kūrybos  almanachais, padėkojo už kūrybą  projekto dalyviams.
Aina Statkus - poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos (Latvijos Respublika) padėkojo už kvietimą dalyvauti šiame projekte ir tarė sveikinimo žodį.
Rašytojas Andrius Almanis mintimis pasidalino apie kūrybą, apie šio projekto svarbą.
Poetas, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narys, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius projekto dalyviams atliko savo kūrybos dainas, skirtas gimtinei, tėviškei, Akmenės kraštui.
Projekto dalyviai buvo mokomi kūrybinio raštingumo, dalyvavo kūrybiniuose edukaciniuose užsiėmimuose.
Kūrybinio rašymo vasaros akademijos mokymus pravedė rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas. Kūrybinio rašymo mokymų tema „430 puslapių! O kur tekstas...“. Profesionalaus rašytojo Vido Morkūno mokymai suteikė ypatingą atmosferą ir žinių kūrybiniam rašymui. Rašytojas Vidas Morkūnas kalbėjo apie rašytinio teksto galimybes, minties struktūrą, teksto pradžią ir pabaigą, kalbos grožį, lietuvių literatūros istoriją, apie grožinę literatūrą, išlavintą literatūrinį žodį, literatūrinį tekstą, apie ištraukų skaitymą iš knygų ir t.t. Rašytojas Vidas Morkūnas patarė nesidrovėti mokytis iš aukščiausio lygio rašytojų ir kurti savo pasaulį, gyvą, unikalų. Kalbėjo apie giluminį rašymą – tai kas nematoma aplinkoje. Projekto dalyvius labai sudomino kūrybiniai rašytojo Vido Morkūno mokymai, pateikė daug klausimų apie lietuvių rašytojus, apie novelės, poezijos rašymą, kiek žmogaus kūryba priklauso nuo žmogaus asmenybės ir t.t.
Kūrybinius rašymus, edukacinius užsiėmimus tema „Kūrybinis rašymas, poezija, biblioterapija – kelias į vidinį pasaulį“ vedė poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė. Kiekvienas projekto dalyvis turėjo galimybę išgirsti, kaip kurti, rašyti poezijos, prozos tekstus įvairiomis temomis: gimtinės, ugnies, vasaros, apie žmogaus pojūčius - regiamuosius, girdimuosius, garsinius ir jų svarbą. Kokią išliekamąją reikšmę jie turi kūrybai, aplinkai. Docentė, biblioterapeutė Jūratė Sučylaitė pasidalino mintimis apie  poeto, rašytojo Vinco Mykolaičio Putino kūrybą, atsakinėjo į užduotus projekto dalyvių klausimus, apie  biblioterapiją, jos reikšmę žmogaus gyvenime.
Šio projekto partneriai buvo Akmenės rajono muziejai. Už bendradarbiavimą Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės krašto muziejaus direktorei Lionei Stupurienei. Projekto dalyviams buvo suorganizuotos išvykos į Akmenės krašto muziejų. Muziejaus darbuotoja Sandra Saliamanienė supažindino su šio muziejaus  ekspozicijomis - drugelių, fosilijų, tautodailės ir kt. Projekto dalyviai aplankė rašytojo, istoriko, lietuvių tautos šviesuolio Simono Daukanto paminklą, padėjo gėlių. Aplankytas rašytojo Simono Daukanto memorialinis muziejus. Muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė mintimis pasidalino apie įvairias muziejaus veiklas, kiekvienam projekto dalyviui padovanojo po knygos skirtuką su Simono Daukanto posakiais. Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje muziejaus vadovė Kristina Sakalauskienė supažindino su seserų Ivanauskaičių Sofijos Pšibiliauskienės ir Marijos Rastauskienės gyvenimu ir kūryba, apie rašytojų tėvą Nikodemą Ivanauską, apie muziejaus edukacines veiklas. Vakare projekto dalyviai apsupti žaliuojančios gamtos, Balsiuose skaitė kūrybą, klausėsi dainuojamosios poezijos, etnografinių lietuviškų dainų.
Antroji projekto diena prasidėjo Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate. Padėkota Kamanų valstybinio rezervato  visuomenės informavimo specialistei Kristinai Grigaliūnienei, Kamanų valstybinio rezervato  direktoriui Dariui Triaušiui, šio rezervato ekologei, biologei Sigitai Sprainaitytei už prasmingą  ekskursiją, už galimybę kurti Kamanų pelkėje, už pažintinę paskaitą apie Kamanų pelkę. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino projekto dalyvius su išleista poetės, rašytojos, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės  Julijos Almanis knyga „Laiškai iš miško“. Knygoje rašoma apie Kamanų pelkę, gamtą, nuostabios mintys apie gyvenimo prasmę, apie poetės Dalios Milukaitės – Buragienės knygą „Sonetų vainikas“, „Kamanų klampynė“, kuri išleista 2010 metais ir labai mėgiama Akmenės krašto skaitytojų.
Projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“   baigiamasis – literatūrinis renginys „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ vyko Viešojoje bibliotekoje. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė  projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ dalyvius, poetus ir rašytojus paskaityti savo kūrybą, kurią sukūrė projekto metu ir kuri skirta Akmenės rajono 70-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys, rašytojas, poetas, vertėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Vidas Morkūnas. 2020 metais kovo 10 d. rašytojas apdovanotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią 2019 metais išleistą knygą „Pakeleivingos stotys“. Visų susirinkusiųjų vardu gerbiamą rašytoją  su garbingu apdovanojimu pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Mokytoja Aldona Kriaučiunienė paskaitė ištrauką iš rašytojo knygos „Turtingosios“, apie mergaitę skaitančią knygą.
Savo kūrybą projekte pristatė: poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, rašytojas, poetas, vertėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Vidas Morkūnas, poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė, poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos Aina Statkus, (Latvijos Respublika), Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, poetė Daiva Rudelytė, Akmenės krašto rašytojai, poetai: Andrius Almanis, Rima Almanienė, Aurelija Gerulskienė, Rima Karalienė, Irena Viršilienė.
Edukacinėse projekto veiklose dalyvavo poetės Gražina Blinkinienė, Dinora Zokaitienė, Aldona Kriaučiunienė, Dalia Milukaitė – Buragienė, Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagėlienė, Akmenės rajono „Vienybė“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė, lituanistė Asta Morkūnienė,  poetė iš Šiaulių Branguolė Šimkūnienė, projekto rengėja ir  vykdytoja Viešosios bibliotekos direktorė, Akmenės krašto literatų klubo „Žemgalija“ pirmininkė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis. Kamanų valstybiniame rezervate kartu dalyvavo dailininkas Antanas Adomaitis.
Projekto  vykdytoja ir rengėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojams, poetams už  dalyvavimą projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ edukacinėse veiklose ir įteikė suvenyrus - užrašų knygutes su projekto simbolika, rašiklius ir įrėmintas lankytinų erdvių nuotraukas.
Projekto dalyviai padėkojo projekto vadovui Akmenės kraštotyros klubo pirmininkui Antanui Gabaliui ir vykdytojai ir rengėjai Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už prasmingą projektą, už suteiktas žinias, už bendradarbiavimą.
Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė  padovanojo Viešajai bibliotekai Kazio Gabijauro  knygą „Botanikos pasaulis“ faksimilinį leidinį, profesoriaus Kazio Brundzos 1936 m. išleista apie Kamanų pelkę.

Teksto autorė
Zita Sinkevičiene
Viešosios bibliotekos direktorė,
projekto vykdytoja ir rengėja

1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ vykdytoja ir rengėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

antra

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ dalyviai: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, mokytoja Aldona Kriaučiunienė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė,  dalyvė Branguolė Šimkūnienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagėlienė, rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas, poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė, projekto vykdytoja ir rengėja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos Aina Statkus, (Latvijos Respublika).

Iš kairės į dešinę antroje eilėje: poetė Rima Karalienė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, poetė Daiva Rudelytė,, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas,  dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis, poetė Irena Viršilienė, Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė, poetė Dinora Zokaitienė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė.

 trecia

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: rašytojas, poetas, kraštietis, projekto lektorius Vidas Morkūnas veda kūrybinio rašymo mokymus, tema „430 puslapių! O kur tekstas...“

ketvirta

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: poetės, gydytojos psichoterapeutės, biblioterapijos asociacijos prezidentės, docentės Jūratės Sučylaitės edukaciniai užsiėmimai tema „Kūrybinis rašymas, poezija, biblioterapija – kelias į vidinį pasaulį“

DSCF1079

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su projekto lektoriais poete, gydytoja psichoterapeute, biblioterapijos asociacijos prezidente, docente Jūrate Sučylaite ir rašytoju, poetu, kraštiečiu Vidu Morkūnu

sesta

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas, lituanistė Asta Morkūnienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis

muz1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai Akmenės krašto muziejuje

simdau

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai prie Simono Daukanto paminklo Papilėje

lazpel

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai Simono Daukanto memorialiniame muziejuje

DSCF1133

DSCF1147

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje

zipel

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristato Julijos Almanis knyga „Laiškai iš miško“  Kamanų valstybiniame rezervate

22

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Kamanų valstybinio rezervato ekologė, biologės Sigitos Sprainaitytės padovanota Viešajai bibliotekai Kazio Gabijauro  knygą „Botanikos pasaulis“ apie Kamanų pelkę

knyga prist

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: projekto metu pristatyta poetės Dalios Milukaitės – Buragienės knyga „Kamanų klampinė“

304

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ baigiamojo renginio dalyviai poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė, mokytoja Aldona Kriaučiunienė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, poetė Daiva Rudelytė,, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, lituanistė Asta Morkūnienė, rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas, projekto vykdytoja ir rengėja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Rima Almanienė, poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos Aina Statkus, (Latvijos Respublika), poetė Aurelija Gerulskienė, poetas, rašytojas Andrius Almanis.

Antroje eilėje iš kairės į dešinę: dalyvė Branguolė  Šimkunienė, „Vienybė“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė, poetė Rima Karalienė, Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė, poetė Irena Viršilienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė.