Naujienos

2022 05 16

Poezijos pavasaris2022

***

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia nemokamai skaityti prenumeruojamą „Delfi“ ir „15min“ turinį!

Artėjant vasarai, belaukiant atostogų ir turint daugiau laiko naujienoms, kviečiame bibliotekoje nemokamai skaityti naujienų portalų „Delfi plius“ ir „15MAX“ turinį, skirtą prenumeratoriams.„Delfi plius“ – tai niekur kitur nepublikuojamas profesionalių publicistų, gabių naujokų ir solidžių užsienio leidinių turinys lietuvių kalba, taip pat išankstiniai tekstų ir vaizdo laidų pristatymai. Visos naujienos publikuojamos be jokių reklamų. „15MAX“ rasite šiuolaikišką ir unikalų turinį, skatinantį nuomonių įvairovę, stiprinantį diskusijų kultūrą ir drąsius požiūrius. Taip pat čia rasite „The New York Times“, „The Atlantic“, „Quartz“, „New Scientist“, „Psychology Today“ ir kitų žurnalų straipsnių vertimus į lietuvių kalbą. Jums tereikia atvykti į biblioteką – darbuotojas suteiks prisijungimo slaptažodį ir galėsite patogiai naršyti visą naujienų turinį vienoje vietoje Jums patogiu metu.
Lauksime Jūsų atvykstant.
Ieškokite patikimų naujienų bibliotekoje!
Dėl prisijungimų kreiptis į bibliotekininkes.

***

KALBŲ, KNYGŲ, ŽMONIŲ BENDRYSTĖ

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje apsilankė gerbiamos viešnios, Naujojoje Akmenėje gyvenanti savanorė Irena Balkauskienė su moterimis iš Ukrainos. Gerbiama Irena Balkauskienė ėmėsi asmeninės iniciatyvos ukrainietes moteris mokyti lietuvių kalbos. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino gerbiamas viešnias su Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų  paslaugomis Ukrainos pabėgėliams, su knygų fondais, skaityklomis, E. Meškienės vardo konferencijų sale, kur šiuo metu eksponuojama kraštiečio, dailininko, poeto A.A. Stasio Juškaus tapybos darbų paroda „Piligrimo kelias“. Bibliotekininkė Jūratė Vaškelienė supažindino su duomenų bazėmis, bibliotekininkė Kristina Urniežienė su Muzikos ir meno skaityklos karaokė. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė perdavė informaciją – lankstinukus apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų paslaugas ir pakvietė lankytis Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose. Gerbiama savanorė Irena Balkauskienė tęs lietuvių kalbos mokymus Viešojoje bibliotekoje. Viešojoje bibliotekoje lankėsi moterys iš įvairių Ukrainos vietovių: iš Mariupolio, Charkovo, Dnepro, Melitopolio.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

IMG 5329

Nuotraukoje Viešosios bibliotekos viešnios iš Ukrainos: Lomakina Natalia, Komyshna Valentina, Volkova Marina, Kolačiuk Marina ir jas atlydėjusi savanorė Irena Balkauskienė Eugenijos Meškienės konferencijų salėje su Viešosios bibliotekos direktore Zita Sinkevičiene ir bibliotekininke Jūrate Vaškeliene.

***

 DUOMENU BAZES LIETUVIU KALBA  kopija 1 Страница 1

***

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Vegerių kaimo filiale

      Vegerių kaimo filiale įvyko renginys, skirtas  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas pasveikino visus  renginio dalyvius su šia diena ir pakvietė su dėkingumu prisiminti visus, kurie kovojo už laisvą žodį, saugojo ir augino kalbą. Renginyje dalyviai klausėsi lietuvių autorių eileraščių, kuriuos  skaitė Laura, Gabija, Kamilė. Vyriausia renginio dalyvė Irena papasakojo, ką vaikystėje skaitė jos mama, močiutė. Renginio pabaigoje vyko filmo apie knygos kelią nuo jos ištakų iki mūsų dienų, peržiūra. Šia proga Vegerių kaimo filiale buvo parengta spaudinių  paroda „Senos ir retos knygos“. Parodoje  pristatomi seni laikraščiai, žurnalai.  Didelio dėmesio susilaukė senos knygos, kurios  priminė lietuviškos knygos ir spaudos istoriją, lietuvių kalbos draudimo laikotarpį, knygnešių veiklą.

Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas

280234848 670405294025271 2248461315362184445 n

279676130 239210098410625 1704526500252289357 n

***

Tautodailininko  Gintauto Neimano parodos pristatymas Papilėje

     Penktadienio vidurdienį būrelis meno gerbėjų susirinko į Papilės miestelio K. Narščiaus biblioteką pažvelgti ir pajusti gamtos harmoniją. Tautodailininkas Gintautas Neimanas pristatė savo paveikslų parodą, kuriuose užfiksuoti gamtos ir tėviškės vaizdai. „Nuo mažens mėgau pieštukinėmis spalvomis spalvinti. Tai a.a. Mama įskiepijo meilę menui, išmokė suderinti spalvas, - dalijosi prisiminimais menininkas.- Tapau akvarele, akriliniais dažais gamtos vaizdus, jūrą“. Skaitytojai, apžiūrėjo paveikslų parodą, grožėjosi labiausiai patikusiais vaizdais, uždavė dailininkui įvairių klausimų.  Renginį paįvairino kultūros namų meno kolektyvų vadovo V. Virbicko atliekami muzikiniai kūriniai bei bibliotekininkės I. Rimkienės skaitomos eilės.

Irena Rimkienė

Papilės miestelio K. Narščiaus bibliotekos
vyr. bibliotekininkė

p1p

p2p

Literatūrinis muzikinis renginys „Poezijos, muzikos, tapybos keliai grįžta į gimtinę“,
skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti
ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko renginys, skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginio organizatoriai Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Akmenės rajono meno mokykla.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie kraštiečio, poeto, kompozitoriaus, tapytojo Stasio Juškaus kūrybą, eilėraščius, išleistas knygas, nutapytus paveikslus. Stasys Juškus išleido savo dainų rinktinę „Dainos Lietuvai“(1995), poezijos knygas „Gimiau, kad mylėčiau“(2001), „Širdies paletė“(2014), „Tylos šaukimas“(2004), Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys. Poeto Stasio Juškaus kūryba publikuojama Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės Zitos Sinkevičienės išleistuose literatūriniuose almanachuose, poezijos knygose „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009), „Pokalbiai su poezija“(2009),  „Žiemgalijos užrašai IIId.“(2014), „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“(2018), „Poezijos keliai veda į Lietuvą“(2019). Šias knygas Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė nusiuntė poeto sūnui Donatui Juškui, tarpininkaujant buvusiai Naujosios Akmenės seniūnijos darbuotojai  Vaclavai Teresienei, kurią sieja bičiulystė su A.A. Stasio Juškaus šeima. Gerbiamas Donatas Juškus padovanojo Akmenės rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai 6 tėvelio Stasio Juškaus tapytus paveikslus, kurie eksponuojami Viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje. Gerbiamas Donatas Juškus  dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti į renginį, bet atsiuntė įrašą, kuriame dalinosi prisiminimais apie tėvą A.A. Stasį Juškų, jo kūrybą, dailę, muziką, apie pagarbą Akmenės kraštui, gimtinei. Donatas Juškus padėkojo Viešosios bibliotekos direktorei Z. Sinkevičienei už renginį, dalyviams, kurie pagerbė A.A. tėvo Stasio Juškaus atminimą. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Donatui Juškui  už padovanotus tėvo Stasio Juškaus paveikslus Viešajai bibliotekai: „Tegul  knygos ir žmonės vieni kitų laukia. Skaitydami patiriame, kas yra žmogaus likimas. Keliaujame kartu su Jumis per Anapilin išėjusio, Jūsų tėvelio, rašytojo, poeto, kompozitoriaus, dailininko Stasio Juškaus kūrybą“.

Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Urniežienė renginio dalyvius supažindino su Stasio Juškaus biografija. Stasys Juškus gimė 1936 m. balandžio 29d. Žemaitijoje, Šventupių kaime, Akmenės rajone. Baigė Muzikos akademiją, Maskvos universitete studijavo dailę. 1990 m. įkūrė pirmąją privačią Lietuvoje Meno galeriją, kurioje savo darbus eksponuoja žymūs lietuvių dailininkai. S. Juškus pasireiškė kaip metalo ir gintaro meistras bei tapytojas. Sukūrė dainų vaikams ir suaugusiesiems. 1963 – 1965 metais  įsteigė Naujosios Akmenės vaikų muzikos mokyklą ir jai vadovavo, su 80 asmenų cementininkų mišriu choru tapo 1965 metų Lietuvos dainų šventės pajėgiausių chorų konkurso laureatu. Nuo 1965 m. – Vilniaus kultūros mokyklos dėstytojas, nuo 1967 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos konsultantas, nuo 1969 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos prorektorius, nuo 1971 m. – Vilniaus pedagoginės mokyklos dėstytojas, 1973 – 1990 – J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos dieninio skyriaus vedėjas, dėstytojas; vadovavo Vilniaus įmonių ansambliams, buvo „Sakalo“ ir kt. chorų chormeisteriu. 1990 įsteigė pirmą privačią dailės galeriją „Vilnius ir dailė“. Surengė personalinių tapybos parodų,  metalo ir gintaro meninių dirbinių meistras, sukūrė apie 200 dainų vaikų ir suaugusiųjų chorams, ansambliams, maršų pučiamųjų orkestrui. Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-gos narys; 2016 įrašytas į Kruopių sen. Aukso raidės knygą.

Kruopių kaimo filialo literatų būrelis „Kruopelė“, vadovaujamas vyr. bibliotekininkės Rimos Urmonienės atliko literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Gyvenimas - drobėj nutapytas“. Literatūrinę - muzikinę kompoziciją atliko Rima Urmonienė, Vitalija Žakienė, Gražina Blinkinienė, Regina Lalienė, Danutė Kachabrišvili, Liuda Povilaitytė. Literatūrinėje – muzikinėje kompozicijoje skambėjo poeto Stasio Juškaus eilėraščiai iš poezijos knygų „Tylos šauksmas“, „Širdies paletė“, „Gimiau, kad mylėčiau“ ir kitų.

Prisiminimais apie A.A. Stasį Juškų pasidalino Vaclava Teresienė. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės rajono meno mokyklos direktorei Irinai Mikulevič, Kruopių seniūnijos seniūnei Rasai Statkuvienei už leidimą eksponuoti Stasio Juškaus tapybos darbus Viešosios bibliotekos E. Meškienės vardo konferencijų salėje. Tapytojo  A.A. Stasio Juškaus tapybos darbų paroda „Piligrimo kelias“ eksponuojama nuo 2022 m. gegužės 6 dienos iki 2022 m. birželio 2 dienos. A.A. Stasio Juškaus tapytuose paveiksluose dominuoja Lietuvos gamta, Akmenės kraštas, ežerai, miškai, peizažai, metų laikai, Vilnius, senamiestis ir kitos temos. Mintimis apie kompozitorių, dailininką Stasį Juškų pasidalino Akmenės rajono meno mokyklos direktorė Irina Mikulevič, apie bendrystę su Akmenės rajono meno mokykla, auklėtojais, moksleiviais, edukacines dailės, muzikos veiklas, ekskursijas. Mokytojas Valdas Bogavičius pasidalino prisiminimais apie bendrystę su A.A. Stasiu Juškumi, apie suorganizuotas ekskursijas po muziejus mokyklos moksleiviams ir mokytojams. Akmenės rajono meno mokyklos mokytojai A. Kudžinskienė, R. Gintauskas, D. Vanagienė ir direktorė Irina Mikulevič atliko vokalinius kompozitoriaus Stasio Juškaus kūrinius iš knygos „Dainuoju Lietuvai“: „Pavasaris“, „Senoji gitara“, „Jūra“ ir kt.  Mokytoja Romena Šimkuvienė padainavo dainas „Malda Kristui“, „Dainų daina“ ir kt.

Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuviško žodžio šviesa“, skirta A.A. Stasiui Juškui atminti ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Kruopių kaimo filialo literatų būreliui „Kruopelė“ už atliktą literatūrinę - muzikinę kompoziciją, Akmenės rajono meno mokyklos direktorei Irinai Mikulevič, direktorės pavaduotojai Dovilei Mučinskienei, Akmenės rajono meno mokyklos mokytojams, Kruopių seniūnijos seniūnei Rasai Statkuvienei, Vaclavai Teresienei ir pasveikino visus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Renginyje dalyvavo „Vienybės“ laikraščio redaktorė Roma Jonikienė. Gerbiama redaktorė visų renginio dalyvių vardu pasveikino Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę su prasminga švente.

 Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF2708  kopija

Kristinos Urniežienės nuotraukoje renginio dalyviai

DSCF2688  kopija

Kristinos Urniežienės nuotraukoje antroje eilėje iš dešinės į kairę: Vaclava Teresienė, Kruopių seniūnijos seniūnė Rasa Statkuvienė, pirmoje eilėje Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Kruopių kaimo filialo literatų būrelis „Kruopelė“ (R. Urmonienė, L. Povilaitytė, V. Žakienė, G. Blinkinienė, D.  Kachabrišvili) ir kiti renginio dalyviai.

DSCF2694  kopija

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Akmenės rajono meno mokyklos direktorė Irina Mikulevič

DSCF2696  kopija

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Akmenės rajono meno mokyklos direktorė Irina Mikulevič,  mokytojos R. Šimkuvienė, A. Kudžinskienė.