Naujienos

2020 08 10

GERBIAMI SKAITYTOJAI page-0001

JONAS ŠAŠKAUSKIS page-0001

****

Tarptautinio Poezijos festivalio ,,Poezijos pavasaris 2020„ renginiai Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir
Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje

Akmenės rajono Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje ir Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje įvyko Tarptautinio poezijos festivalio ,,Poezijos pavasaris 2020“ literatūriniai renginiai. Šio festivalio rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos rašytojų Sąjunga, Lietuvos rašytojų klubas, Akmenės rajono Savivaldybė, Akmenės rajono Savivaldybės viešoji biblioteka. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidalino mintimis apie šio festivalio renginius, poezijos reikšmę žmogaus gyvenime. Renginio vedėjos Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus specialistė Kristina Urniežienė pristatė renginio svečius.
Žurnalistas, fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas. 2004 metais Juozas Šalkauskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedmino ordino kryžiumi. Įgarsina knygas Lietuvos aklųjų bibliotekoje, skaito rašytojų Jono Avyžiaus, Kristijono Donelaičio, Juozo Bulotos, poeto Pauliaus Širvio ir kitų poetų, rašytojų kūrybą.
Autorinių dainų atlikėjas, gydytojas Vygantas Kazlauskas. Dainininkas ir dainuojamosios poezijos kūrėjas dainas atlieka pagal poetų Pauliaus Širvio, Violetos Palčinskaitės, Sandros Avižienytės eiles. 2011 metais išleido kompaktinę plokštelę „Miesto vaikas“, o 2007 metais už iniciatyvas ir kūrybiškumą apdovanotas Švento Kristoforo statulėle.
Poetas eseistas Dainius Sobeckis, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos rašytojų Sąjungos narys. Jo kūryba publikuojama almanachuose ,,Poezijos pavasaris“, ,,Žiemos sodai“, ,,Baltija“, ,,Ligoninės priimamasis“. Išleidęs   poezijos knygas ,,Be vietovardžių“ 2001 m., ,,Žvejo sūnus“ – eilėraščiai, ,,Homo religijosus“. Poezijos knygą ,,Kryžiaus užraktas“  – 2020 m. ir t.t.
Poetas, prozininkas, Julius Žėkas. Poeto kūryba publikuojama almanachuose ,,Poezijos pavasaris‘‘, ,,Žiemos sodai“, literatūriniuose leidiniuose ,,Šiaurės Atėnai“, ir tt. Tarpdisciplininių menų kūrėjas. Projekto  ,,Tautiškos giesmės instaliacija“ – Valstybės himnas perteiktas šiuolaikine meno kalba dalyvis. Eilės verstos į anglų, rusų, ukrainiečių kalbas.
Renginyje pristatyti Akmenės krašto literatai: Darius Rekis – Akmenės rajono Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas - rašytojas, poetas, išleido 2016 m. eilėraščių knygą - ,,Pražydusios klumpės“, ,,Viską susapnuoti dar kartą“, knygą vaikams ,,Kaip Kukiai su Gruzdžiais  kovojo“ – 2019 m. Poetas, rašytojas Andrius Almanis yra išleidęs poezijos knygas ,,Nežinomų vietų pavasaris“, ,,Cukraus gabaliukas“, ,,Ventos legendos“
Renginyje pristatyta poetė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų Sąjungos pirmininkė, Stasės Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatė – Dalia Milukaitė- Buragienė, išleidusi 34 poezijos knygas – akrostichų rinktinę ,,Viltingais žodžiais virpanti styga“,poezijos knygą ,,Pasivaikščiojimai po tėviškę“ knygą vaikams ,,Medžių abėcėlė “, išleistos 2 knygos Brailio raštu, įgarsintos šešios garsinės knygos ir tt.
Renginyje pristatyta poetė – Vitalija Žakienė išleidusi 2020 metais knygą „ Iš vieno gyvenimo“, poetė Rima Almanienė – išleidusi knygą „Gervuogės sirpsta“, Aurelija Gerulskienė – kurios kūryba publikuojana Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, išleistuose literatūriniuose almanachuose.
Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Žydintis poezijos pavasario posmai“. Spaudinių parodoje atsispindi kiekvieno atvykusio poeto kūryba, dainuojamosios poezijos, grožinės literatūros skaitovo kūryba, biografija.
Poezijos gerbėjus, bibliotekų skaitytojus, sužavėjo intelektualios, grožinės literatūros skaitovo Juozo Šalkausko deklamuojamos eilės: Pauliaus Širvio, Jono Strelkūno, Jono Greičiūno ir kitų poetų.
Dainuojamosios poezijos atlikėjas Vygantas Kazlauskas, dainuojamosios poezijos gerbėjams atliko prasmingas dainas pagal poetų Vytauto Mačernio, Justino Marcinkevičiaus, Pauliaus Širvio, Sandros Avižienytės žodžius.
Dainius Sobeckis paskaitė poezijos eilių iš išleistų knygų ,,Gyvenimo asmenukė“, ,,Poeto epitafija“, „Bundu“, „Būtasis Kartinis laikas“ ir t.t.
Poetas Julius Žėkas – paskaitė savo kūrybos eilėraščių ,,Pradžių pradžia“, ,,Kas buvo kai dar nieko nebuvo“, ,,Iš šventųjų gyvenimo“ ir t.t.
Savo kūrybos eiles skaitė Akmenės krašto literatas, rašytojas poetas Darius Rekis eilėraščiai „Bičių dūzgimas“, „Penkios pasaulio šalys“, „Lietus“. Poetė Dalia Milukaitė – Buragienė skaitė „Kelionė“, „Poezijos sielų kambarys“, „Miela mano“. Rašytojas Andrius Almanis, poetė Vitalija Žakienė, Rima Almanienė, Aurelija Gerulskienė eiles skyrė mūsų kraštui, tėviškei, gamtai.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo garbiems svečiams, už padovanotą poezijos pavasario šventę, kuri įvyko Akmenės rajono Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje, Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje. Grožinės literatūros skaitovas Juozas Šalkauskas visų atvykusių vardu padėkojo viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, padėkojo už bendrystę, padovanojo ,,Poezijos pavasaris 2020“, almanachą su atvykusių autografais. Ši knyga padovanota ir Onos Šimaitės bibliotekai. Autorinių dainų atlikėjas, Vygantas Kazlauskas padovanojo bibliotekai savo išleistą 2020 m. knygą ,,Pabirusios mintys“, poetas Dainius Sobeckis padovanojo Viešajai bibliotekai knygą ,,Kryžiaus užraktas“.

Teksto autorė
    Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSCF1405

Dalios Markulienės nuotraukoje  Tarptautinio Poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2020“ dalyviai, svečiai: pirmoje eilėje iš kairės į dešinę Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiutė, akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Ada Januitienė, bibliotekininkė edukacinei projektinei veiklai Kristina Urniežienė, Akmenės kultūros namų vadovė kultūrinei veiklai, poetė Vitalija Žakienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, poetė Rima Almanis, poetė, bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė.

Antroje eilėje iš kairės į dešinę: rašytojas, poetas Andrius Almanis, žurnalistas , fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas, autorinių dainų atlikėjas, gydytojas, scenos atlikėjas Vygantas Kazlauskas, poetas, eseistas Dainius Sobeckis, poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas Darius Rekis.

DSCF1462

Dalios Markulienės nuotraukoje: poezijos pavasario svečiai, dalyviai, prie Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos.

 DSCF1355

Dalios Markulienės nuotraukoje: poetas, eseistas Dainius Sobeckis

DSCF1360

Dalios Markulienės nuotraukoje: Žurnalistas , fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas

 DSCF1361

Dalios Markulienės nuotraukoje: autorinių dainų atlikėjas, gydytojas, scenos atlikėjas Vygantas Kazlauskas Vygantas Kazlauskas

DSCF1364

Dalios Markulienės nuotraukoje: poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas.

DSCF1376

Dalios Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas Darius Rekis.

DSCF1378

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė

DSCF1384 1

Dalios Markulienės nuotraukoje: rašytojas, poetas Andrius Almanis

 DSCF1404

Dalios Markulienės nuotraukoje: autorinių dainų atlikėjas Vygantas Kazlauskas, žurnalistas, fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas, poetas, eseistas Dainius Sobeckis, poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas.

DSCF1409

Dalios Markulienės nuotraukoje: Žurnalistas, fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas, autorinių dainų atlikėjas Vygantas Kazlauskas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetas, eseistas Dainius Sobeckis, poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas

DSCF1412

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, žurnalistas, fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas

DSCF1417

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, autorinių dainų atlikėjas Vygantas Kazlauskas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

 ***

skelbimas 07 31

***

Popietė ,, Svajonę turiu“

Kiekvienas iš mūsų, didelis ar mažas, turime svajonę. Svajonė lydi visus visą gyvenimą ir, tarsi gyvenimo kelrodis, veda mus į priekį. Gražią saulėtą popietę,  Viešosios bibliotekos vaikų erdvės skaitytojai, kalbėjo apie savo svajones. Tie, kurie dar svajonių neturėjo, susikūrė jas patys. Vaikai, aptarę savo svajones, pasiėmę spalvotas kreideles, išskubėjo į bibliotekos kiemelį  piešti. Kai piešti baigė, kiekvienas dalyvis  papasakojo apie savo piešinį, savo svajonę ir  kokiu būdu ją galėtų pasiekti. Turėti svajonę yra puiku.

                                                             Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė Dalia Jencienė

svajonę turiu 

***

 SKELBIMAS

*** 

skelbimas

***

akmene1

***

Poezija scenoje virto dainomis ir judesiu

 Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka liepos 22 d. akmeniškius ir miesto svečius kvietė pasiklausyti dainuojamosios poezijos ir pažiūrėti pantomimos miniatiūrų. Renginio svečiai, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Ilona Papečkytė ir pantomimos aktorius Virgis Bortkevičius, atliko programą „Bedugnės ir tiltai“. Ilona Papečkytė - Lietuvos dainuojamos poezijos kūrėja ir atlikėja, meno saviraiškos specialioji pedagogė – ekspertė, muzikos terapijos asociacijos narė, sukūrusi per 300 dainų. Scenoje atliko kūrinius pagal J. Meko, V. Bladykaitės, I. Užkurnio ir kitų lietuvių poetų eiles. Virgis Bortkevičius – klasikinės pantomimos aktorius, režisierius. Akmeniškiams rodė pantomimos miniatiūras „Toks gyvenimas“, „Chirurgas“, „Baidyklė“, „Traukinyje“. Renginio metu Akmenės Mažosios Kultūros Sostinės ambasadoriumi inauguruotas kraštietis, akmeniškis, atsargos generolas Saulius Stripeika. Akmenės džentelmenai Sauliui Stripeikai įteikė ambasadoriaus regalijas. Dėkojame už pagalbą organizuojant renginį Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Akmenės kultūros namams ir Akmenės bendruomenei.

Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos bibliotekininkė
Diana Lensbergienė

akmene1

akmene2

akmene3

***

Kad vasara būtų saugi

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvėje jaunieji skaitytojai susitiko su Telšių apskrities vyriausiojo  policijos komisariato bendruomenės pareigūne Ramune Vėlavičiene. Pareigūnė papasakojo apie saugų  elgesį namuose, prie vandens,  gatvėje, taip pat priminė važiavimo dviračiu ir paspirtuku taisykles. Vaikai įdėmiai klausėsi, uždavinėjo klausimus, papasakojo savo patirtus įvykius. Užsimezgė šiltas, nuoširdus pokalbis.  Renginys užsitęsė, nes reginio dalyviai, gavę dovanų po spalvinimo knygelę, dar ilgai su malonumu jas spalvino.

Skaitytojų aptarnavimo - informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė
Dalia Jencienė

Vasara saugi1

saugi2

***

Popietė skirta Akmenės kraštui ir draugystei...

Liepos 22 dieną, Ventos miesto bibliotekoje vyko ketvirta ir paskutinė „Atverk duris vasarai“ stovyklėlės popietė. Šią popietę skyrėme Akmenės rajono gimtadieniui. Šiemet mūsų rajonui ypatingi metai, nes švenčia 70-tą savo jubiliejų. Vaikai sužinojo, jog Akmenės rajonas buvo įkurtas 1950 m., kiek mūsų rajoną sudaro miestų, miestelių ir kaimų. Kad Ventos upė turi tris intakus: Virvytę, Dabikinę ir Vadakstį, kurias surinkusi nutekina į Baltijos jūrą. Nustebo sužinoję, jog turim  netgi ežerą, kuris yra Kamanų rezervate. Aptarėme kokias funkcijas atlieka Ventos regioninis parkas ir Kamanų rezervatas, kokius Akmenės rajone galime aplankyti muziejus, ką ten galime sužinoti ir pamatyti. Kokie gamtos paminklai mūsų rajone yra saugomi, kokius turime piliakalnius. Pasinaudodami interneto teikiamomis galimybėmis, viską „aplankėme“ ir pamatėme virtualioje erdvėje – nuo „Marso kanjonų“, Papilės atodangos, kur kažkada gyveno dinozaurai iki šimtamečių ąžuolų ir Juodojo (Meilės) akmens. Išklausę informaciją vaikai gavo užduotį – sužymėti Akmenės rajono žemėlapyje objektus ir nupiešti kas labiausiai įsiminė. Stovyklėlės dalyviai liko sužavėti koks turtingas ir gražus mūsų – Akmenės rajonas, kuriuo galime didžiuotis. Kiek turime įdomių vietų kurias verta aplankyti. Kadangi stovyklėlė „Atverk duris vasarai“ baigėsi, vaikai džiaugėsi, kad jos metu surado naujų draugų, smagiai leido laiką ir daug ką sužinojo. Pažaidę žaidimus ir pasivaišinę skaitėme K. Navako ir M. Smirnovaitės knygelę „Žvėreliai mokosi draugauti“, kuri kviečia pamąstyti, bei pasikalbėti apie draugystę, bendravimą, pakantumą kitaip atrodantiems ar besielgiantiems bei mokėjimą būti savimi. Nuolatiniai dalyviai apdovanoti padėkomis su palinkėjimu skaityti knygas ir neužmiršti lankytis bibliotekoje.

                                                                                                            Virginija Varanavičienė
Ventos miesto filialo bibliotekininkė

1v

2v

***

Projektas „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais

Lietuvių poetas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Justinas Marcinkevičius apie literatūrą rašė: „Kuo įvairesnė literatūra, tuo daugiau širdžių ji aprėpia“. Šiais poeto žodžiais Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  pristatė projektą, supažindino su projekto dalyviais.
Svarbią vietą Akmenės kraštotyros klubo ir Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos gyvenime vaidina vietinių rajono rašytojų, poetų kūryba, jų knygų pristatymai, susitikimai su literatais, klubo nariai iš kitų rajonų, profesionaliais rašytojais. Projekto vadovas Akmenės kraštotyros klubo pirmininkas Antanas Gabalis, projekto  vykdytoja ir rengėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.
Kūrybinio rašymo „Vasaros akademijoje“ dalyvavo Akmenės krašto literatai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai,  Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojai, savo kūrybą – eiles gimtinei, tėviškei, gamtai, rašytojams, istorikams, žymiems žmonėms – skyrė Akmenės rajono 70-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti.
Įgyvendinus projektą ruošiamasi išleisti kūrybos literatūrinį-bibliografinį metraštį „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, skirtą Akmenės rajono 70-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti.
Šio projekto partneriai: Viešoji biblioteka, Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, Akmenės krašto muziejus, Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus, Kamanų valstybinis rezervatas, Simono Daukanto muziejus. Projekto rėmėjas – Akmenės rajono savivaldybė.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis pasveikino projekto dalyvius, padėkojo už dalyvavimą „Kūrybinio rašymo akademijoje“.
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė. Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei įteikė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos diplomą – liudijimą už išleistą knygą, skirtą lietuvių rašytojo, istoriko Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms, įrašė šią knygą į LNRS bibliotekos Aukso fondą. Dalia Milukaitė – Buragienė supažindino projekto dalyvius su jos sudarytais, išleistais literatų kūrybos  almanachais, padėkojo už kūrybą  projekto dalyviams.
Aina Statkus - poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos (Latvijos Respublika) padėkojo už kvietimą dalyvauti šiame projekte ir tarė sveikinimo žodį.
Rašytojas Andrius Almanis mintimis pasidalino apie kūrybą, apie šio projekto svarbą.
Poetas, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narys, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius projekto dalyviams atliko savo kūrybos dainas, skirtas gimtinei, tėviškei, Akmenės kraštui.
Projekto dalyviai buvo mokomi kūrybinio raštingumo, dalyvavo kūrybiniuose edukaciniuose užsiėmimuose.
Kūrybinio rašymo vasaros akademijos mokymus pravedė rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas. Kūrybinio rašymo mokymų tema „430 puslapių! O kur tekstas...“. Profesionalaus rašytojo Vido Morkūno mokymai suteikė ypatingą atmosferą ir žinių kūrybiniam rašymui. Rašytojas Vidas Morkūnas kalbėjo apie rašytinio teksto galimybes, minties struktūrą, teksto pradžią ir pabaigą, kalbos grožį, lietuvių literatūros istoriją, apie grožinę literatūrą, išlavintą literatūrinį žodį, literatūrinį tekstą, apie ištraukų skaitymą iš knygų ir t.t. Rašytojas Vidas Morkūnas patarė nesidrovėti mokytis iš aukščiausio lygio rašytojų ir kurti savo pasaulį, gyvą, unikalų. Kalbėjo apie giluminį rašymą – tai kas nematoma aplinkoje. Projekto dalyvius labai sudomino kūrybiniai rašytojo Vido Morkūno mokymai, pateikė daug klausimų apie lietuvių rašytojus, apie novelės, poezijos rašymą, kiek žmogaus kūryba priklauso nuo žmogaus asmenybės ir t.t.
Kūrybinius rašymus, edukacinius užsiėmimus tema „Kūrybinis rašymas, poezija, biblioterapija – kelias į vidinį pasaulį“ vedė poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė. Kiekvienas projekto dalyvis turėjo galimybę išgirsti, kaip kurti, rašyti poezijos, prozos tekstus įvairiomis temomis: gimtinės, ugnies, vasaros, apie žmogaus pojūčius - regiamuosius, girdimuosius, garsinius ir jų svarbą. Kokią išliekamąją reikšmę jie turi kūrybai, aplinkai. Docentė, biblioterapeutė Jūratė Sučylaitė pasidalino mintimis apie  poeto, rašytojo Vinco Mykolaičio Putino kūrybą, atsakinėjo į užduotus projekto dalyvių klausimus, apie  biblioterapiją, jos reikšmę žmogaus gyvenime.
Šio projekto partneriai buvo Akmenės rajono muziejai. Už bendradarbiavimą Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės krašto muziejaus direktorei Lionei Stupurienei. Projekto dalyviams buvo suorganizuotos išvykos į Akmenės krašto muziejų. Muziejaus darbuotoja Sandra Saliamanienė supažindino su šio muziejaus  ekspozicijomis - drugelių, fosilijų, tautodailės ir kt. Projekto dalyviai aplankė rašytojo, istoriko, lietuvių tautos šviesuolio Simono Daukanto paminklą, padėjo gėlių. Aplankytas rašytojo Simono Daukanto memorialinis muziejus. Muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė mintimis pasidalino apie įvairias muziejaus veiklas, kiekvienam projekto dalyviui padovanojo po knygos skirtuką su Simono Daukanto posakiais. Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje muziejaus vadovė Kristina Sakalauskienė supažindino su seserų Ivanauskaičių Sofijos Pšibiliauskienės ir Marijos Rastauskienės gyvenimu ir kūryba, apie rašytojų tėvą Nikodemą Ivanauską, apie muziejaus edukacines veiklas. Vakare projekto dalyviai apsupti žaliuojančios gamtos, Balsiuose skaitė kūrybą, klausėsi dainuojamosios poezijos, etnografinių lietuviškų dainų.
Antroji projekto diena prasidėjo Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate. Padėkota Kamanų valstybinio rezervato  visuomenės informavimo specialistei Kristinai Grigaliūnienei, Kamanų valstybinio rezervato  direktoriui Dariui Triaušiui, šio rezervato ekologei, biologei Sigitai Sprainaitytei už prasmingą  ekskursiją, už galimybę kurti Kamanų pelkėje, už pažintinę paskaitą apie Kamanų pelkę. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino projekto dalyvius su išleista poetės, rašytojos, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės  Julijos Almanis knyga „Laiškai iš miško“. Knygoje rašoma apie Kamanų pelkę, gamtą, nuostabios mintys apie gyvenimo prasmę, apie poetės Dalios Milukaitės – Buragienės knygą „Sonetų vainikas“, „Kamanų klampynė“, kuri išleista 2010 metais ir labai mėgiama Akmenės krašto skaitytojų.
Projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“   baigiamasis – literatūrinis renginys „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ vyko Viešojoje bibliotekoje. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė  projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ dalyvius, poetus ir rašytojus paskaityti savo kūrybą, kurią sukūrė projekto metu ir kuri skirta Akmenės rajono 70-mečio įkūrimo jubiliejui paminėti.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys, rašytojas, poetas, vertėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Vidas Morkūnas. 2020 metais kovo 10 d. rašytojas apdovanotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią 2019 metais išleistą knygą „Pakeleivingos stotys“. Visų susirinkusiųjų vardu gerbiamą rašytoją  su garbingu apdovanojimu pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Mokytoja Aldona Kriaučiunienė paskaitė ištrauką iš rašytojo knygos „Turtingosios“, apie mergaitę skaitančią knygą.
Savo kūrybą projekte pristatė: poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, rašytojas, poetas, vertėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas Vidas Morkūnas, poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė, poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos Aina Statkus, (Latvijos Respublika), Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, poetė Daiva Rudelytė, Akmenės krašto rašytojai, poetai: Andrius Almanis, Rima Almanienė, Aurelija Gerulskienė, Rima Karalienė, Irena Viršilienė.
Edukacinėse projekto veiklose dalyvavo poetės Gražina Blinkinienė, Dinora Zokaitienė, Aldona Kriaučiunienė, Dalia Milukaitė – Buragienė, Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagėlienė, Akmenės rajono „Vienybė“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė, lituanistė Asta Morkūnienė,  poetė iš Šiaulių Branguolė Šimkūnienė, projekto rengėja ir  vykdytoja Viešosios bibliotekos direktorė, Akmenės krašto literatų klubo „Žemgalija“ pirmininkė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis. Kamanų valstybiniame rezervate kartu dalyvavo dailininkas Antanas Adomaitis.
Projekto  vykdytoja ir rengėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojams, poetams už  dalyvavimą projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ edukacinėse veiklose ir įteikė suvenyrus - užrašų knygutes su projekto simbolika, rašiklius ir įrėmintas lankytinų erdvių nuotraukas.
Projekto dalyviai padėkojo projekto vadovui Akmenės kraštotyros klubo pirmininkui Antanui Gabaliui ir vykdytojai ir rengėjai Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už prasmingą projektą, už suteiktas žinias, už bendradarbiavimą.
Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė  padovanojo Viešajai bibliotekai Kazio Gabijauro  knygą „Botanikos pasaulis“ faksimilinį leidinį, profesoriaus Kazio Brundzos 1936 m. išleista apie Kamanų pelkę.

Teksto autorė
Zita Sinkevičiene
Viešosios bibliotekos direktorė,
projekto vykdytoja ir rengėja

1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ vykdytoja ir rengėja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

antra

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ dalyviai: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, mokytoja Aldona Kriaučiunienė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė,  dalyvė Branguolė Šimkūnienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagėlienė, rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas, poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė, projekto vykdytoja ir rengėja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos Aina Statkus, (Latvijos Respublika).

Iš kairės į dešinę antroje eilėje: poetė Rima Karalienė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, poetė Daiva Rudelytė,, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas,  dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis, poetė Irena Viršilienė, Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė, poetė Dinora Zokaitienė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė.

 trecia

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: rašytojas, poetas, kraštietis, projekto lektorius Vidas Morkūnas veda kūrybinio rašymo mokymus, tema „430 puslapių! O kur tekstas...“

ketvirta

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: poetės, gydytojos psichoterapeutės, biblioterapijos asociacijos prezidentės, docentės Jūratės Sučylaitės edukaciniai užsiėmimai tema „Kūrybinis rašymas, poezija, biblioterapija – kelias į vidinį pasaulį“

DSCF1079

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su projekto lektoriais poete, gydytoja psichoterapeute, biblioterapijos asociacijos prezidente, docente Jūrate Sučylaite ir rašytoju, poetu, kraštiečiu Vidu Morkūnu

sesta

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas, lituanistė Asta Morkūnienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis

muz1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai Akmenės krašto muziejuje

simdau

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai prie Simono Daukanto paminklo Papilėje

lazpel

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai Simono Daukanto memorialiniame muziejuje

DSCF1133

DSCF1147

Kristinos Urniežienės nuotraukoje projekto dalyviai Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje

zipel

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristato Julijos Almanis knyga „Laiškai iš miško“  Kamanų valstybiniame rezervate

22

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Kamanų valstybinio rezervato ekologė, biologės Sigitos Sprainaitytės padovanota Viešajai bibliotekai Kazio Gabijauro  knygą „Botanikos pasaulis“ apie Kamanų pelkę

knyga prist

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: projekto metu pristatyta poetės Dalios Milukaitės – Buragienės knyga „Kamanų klampinė“

304

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ baigiamojo renginio dalyviai poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, docentė Jūratė Sučylaitė, mokytoja Aldona Kriaučiunienė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ narė, poetė Daiva Rudelytė,, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, lituanistė Asta Morkūnienė, rašytojas, poetas, kraštietis Vidas Morkūnas, projekto vykdytoja ir rengėja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Rima Almanienė, poetė, bibliotekininkė iš Vadakstes bibliotekos Aina Statkus, (Latvijos Respublika), poetė Aurelija Gerulskienė, poetas, rašytojas Andrius Almanis.

Antroje eilėje iš kairės į dešinę: dalyvė Branguolė  Šimkunienė, „Vienybė“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė, poetė Rima Karalienė, Kamanų rezervato ekologė, biologė Sigita Sprainaitytė, poetė Irena Viršilienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas  Darius Rekis, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė.


 

***

Viktorina  "Pasakų šalyje"

Papilės K.Narčiaus bibliotekoje svečiavosi Papilės kultūros namų vaikų socializacijos stovyklos "Atrask ir tobulink save" vaikučiai. Jiems vyr. bibliotekininkė Rima Karalienė paruošė ir pravedė viktoriną  "Pasakų šalyje". Stovyklautojai susiskirstė į 4 komandas. Nors klausimai nebuvo  lengvi, vaikai juos įveikė. Teisingiausiai atsakinėjo "Liepaičių" komanda. Geriausiai atsakinėjusieji viktorinos dalyviai buvo apdovanoti lankstinuku "Papilės krašto lankytinos vietos". Bibliotekininkė Irena Rimkienė pristatė skaitymo akciją "Vasara su knyga", paragino vaikus dalyvauti joje. Buvo žiūrimas filmas  "Kelias į Terabitiją" pagal to paties pavadinimo K. Paterson knygą. Trumpai vaikai aptarė filmą, pagrindinę jo mintį. Bibliotekoje jaunųjų skaitytojų laukia įvairių  pasakų  personažai bei bibliotekininkės.

Rima Karalienė
Papilės mstl. K. Narščiaus filialo
vyr. bibliotekininkė

vik1

vik2

***

Baig. reng

***

Piešiame Akmenės  rajono 70 – mečiui

 Gražų, saulėtą vasaros dieną jaunieji skaitytojai susirinko  į Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvę piešti piešinius Akmenės rajono 70 -mečiui.  Didelė erdvė tapo  maža, tiek skaitytojų susėdo piešti. Smagu  dirbti būryje. Kiekvienas dalyvis nupiešė po piešinį, o kai kurie net po kelis. Laikas prabėgo greitai, piešinėliai  sugulė ant stalo parodai. 

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
 vaikų erdvės bibliotekininkė Dalia Jencienė

paroda 70

par 702

Cheers page-0001

***

Akmenės renginys