Naujienos

Įsimintiniausi Kalniškių kaimo filialo parengtos spaudinių parodos ir renginiai  

Popiete „Junkis, kurk ir dalinkis ,geresnis internetas prasideda nuo tavęs“, skirta Saugaus interneto savaitei . Smiginio varžybos ir spaudinių paroda, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Internetinių mokomųjų žaidimų pristatymas: „Kristijonas Donelaitis. Rašyba“. „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“ Spaudinių parodos ,,O širdyje, kaip žarija Tėvynė" (Gedulo ir vilties dienai ) „Lietuvos valstybė knygų lentynoje“, skirta Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai,  „Baltijos kelias - į mūsų Laisvę" ‚„Tragiški likimai“ Lietuvos žydų genocido atminimo dienai , „O būti norisi, nors ir numirus. Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu...“( Juozui Tumui-VAIŽGANTUI 150) ir kitos parodos bei popietės.

nuot1

,,Širdučių vėrinėliai“, popietė skirtas Valentino dienai (NVŠ)

 nuot2

„Šėlkim, dūkim, netingėkim ir žiemužę nugalėkim“. Užgavėnes (NVŠ)

nuot3

Inkilų kėlimo šventė „Paukščiai grįžta namo“ skirta Žemės dienai 

   

Kalniškių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė Aalma Barbora Juciuvienė 

Renginiai, popietės, žaidimai Kivylių kaimo filiale

Kivylių kaimo filiale skaitytojai susipažino, domėjosi šiomis literatūrinėmis parodomis: „K. Donelaičiui - 305 metai“, „Lietuviško žodžio skambumas“, „Tau, gimtine aš meile degu“ (D. Miliukaitės-Buragienės- 70 mečiui), „Tu ir dangus“ (V. Šulcaitei - 90 m.), „Gyvenu, kada rašau...“ (Vaižgantui - 150 m.), „Kivylių mokyklos pėdsakai“ (mokyklos 35-mečiui), „Gyvenimas kietas kaip geležis, kuri tavo veidą ženklais išrašys“ (E.Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms).
M. Marcinkevičiaus knygos "Draugystė ant straublio galo", pristatymas, kurio metu su vaikais buvo skaitoma knygą, aptartos iliustracijos. Dalyvavo 16 vaikų.
Nacionalinį diktantą rašė 5 skaitytojai. Kiekvienais metais vaikų knygos gimtadieniui su vaikais sugalvojame įdomesnių užsiėmimų. Šiemet, reikėjo atspėti iš kokios H.K. Anderseno pasakos skaitoma ištrauka, sudėlioti dėlionę  iš pasakos, sukurti ketureilį su duotais žodžiais. Dalyvavo 9 vaikai.
Žemaitijos metams vaikai mokinosi deklamuoti eilėraščius žemaičių tarme. Sunkiai sekėsi, bet kai kuriems neblogai pavyko. Popietė buvo organizuojama kartu su mokykla. Muzikos mokytoja G.Vozbinienė mokino žemaitiškų dainų, vaikai šoko žemaitišką polką,  žemaitišką žodį verte į bendrinę kalbą, spėjo mįslę. Dalyvavo 30 dalyvių.
Kartu su bendruomene, pakvietėme vaikus ir tėvelius į Kivylių parką švęsti Vaikų gynimo dienos. Susirinko apie 40 dalyvių. Muzikinį foną dovanojo Alkiškių kultūros namų darbuotoja A. Narkuvienė. Visiems patiko linksmosios estafetės, muzikiniai žaidimai, rateliai, minklės apie vaikiškų knygų herojus. Seniūnas vaišino vaikus cukraus vata, bendruomenė apdovanojo medaliais, ledais.
E. Mieželaičio 100 -osioms gimimo metinėms , vaikai skaitė poeto eilėraščius, poemas. Zuikį Puikį inscenizavome. Vaikai nupiešė pagrindinį veikėja Zuikį Puikį. Dalyvavo 17 vaikų.

Teksto ir nuotraukų autorė
Roma Kristinaitienė
Kivylių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė

kivyliai1

kivyliai2

kivyliai3

***

Įsimintiniausi Agluonų kaimo filialo parengtos spaudinių, kraštotyros parodos ir renginiai  

Bibliotekoje paruoštos spaudinių parodos suaugusiems skaitytojams: ,,Kad Donelaitis tilptų širdyje...“, skirta kunigo, poeto K. Donelaičio 305 – osioms gimimo metinėms, ,,Lietuva. Antras šimtmetis“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, ,,Rašytojas, kurio kūrybos kelias ėjo arti kaimo žmogaus“, skirta J. Paukštelio 120 – osioms gimimo metinėms, ,,Gražiausias lietuviškas žodis“, skirta lietuvių kalbos dienoms, ,,Mūsų kraštas ir jo žmonės“, kraštotyrinė parodėlė, ,,Toli tavo laimės šalis...“, skirta rašytojo J. Biliūno 140 – osioms gimimo metinėms, ,,Visa, ką žmonija sukūrė, apmastė, pasiekė – išsaugota knygose“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, ,,Žemaitija – istorija ir dabartis“, skirta Žemaitijos metams, ,,Juozas Tumas – Vaižgantas – deimantinis pėdsakas lietuvių prozoje“, skirta rašytojo, spaudos darbuotojo, literatūros istoriko, kritiko, visuomenės veikėjo, kunigo J. Tumo – Vaižganto 150- osioms  gimimo metinėms ir J. Tumo – Vaižganto metams.

Skaitytojams vaikams suruoštos spaudinių parodos: ,,Pasakų kraitelė“, ,,Duonos kelias“, skirta Duonos dienai, ,,Gamtos namuose“, skirta Žemės dienai, ,,Merės Popins nuotykiai“, skirta anglų rašytojos vaikams P. Trevers 120 – osioms gimimo metinėms, ,,Mūsų mažieji draugai“, skirta gyvūnų globos dienai. 

Bibliotekoje paruošti šie žodiniai renginiai:

Vaikų knygos dienai skirta literatūrinė popietė vaikams ,,Vaikas knygoje, knyga vaike“. Literatūrinės  popietės metu vaikams pristatytos A. Lindgren, M.Tveno knygos apie vaikus. Buvo skaitomos ištraukas iš knygų ,,Tomo Sojerio nuotykiai“, ,,Mes Varnų saloje“, ,,Pepė Ilgakojinė“.

Rašytojas – žmogus, kuris rašo knygas. O rašytojas, kuris rašo knygas vaikams, – tai žmogus, kuriantis meniškas, vaizdingas pamokas. Tai žmogus, kuris ant pečių užsikrauna nemažai atsakomybės – auklėti naują kartą, užauginti žmones, kurie mokėtų sugyventi su kitais, bet kartu ir išliktų savimi...

Ji kūrė gėrį ir dalijo pasauliui. Gėrį išreiškė nepamirštamais pavidalais – pačiais įvairiausiais personažais, kurie dabar jau lankosi vaikų sapnuose ir svajonėse. Ji padovanojo viso pasaulio vaikams daugybę bičiulių. Ji ta nepamirštama, jos vardas – Astrida Lindgren.

„Šiandien Markas Tvenas labai juoktųsi, žinodamas, kad pasaulyje jis pirmiausiai žinomas kaip berniukų rašytojas", - pastebėjo kitas jaunas amerikiečių literatas M.P. Hernas. Vis dėlto tiesa yra ir tai, kad pats Markas Tvenas nelengvai taikstėsi su ta mintimi, kad jo pagrindiniai skaitytojai bus paaugliai, berniukai. Tai jam išpranašavo bičiulis V. Hovelsas, perskaitęs „Tomo Sojerio nuotykių" (1876) rankraštį.

Bibliotekų savaitei skirtoje literatūrinėje apžvalgoje ,,Smalsučio knygynėlis“ vaikams pristatyta pažintinė literatūra, skirta jauniesiems skaitytojams.
Tarptautinei vaikų gynimo dienai suruošta išvyka į gamtą ,,Tėviškės takais“. Jos metu aplankėme Alkos kalnelį, Agluonos užtvanką, V. Zubovo kapą.
Suaugusiems skaitytojams suruošti žodiniai renginiai:
Poezijos valandėlė ,,Šlovinu skausmą“, skirta rusų poetės A. Achmatovos 130 – osioms gimimo metinėms.
Joje dalyvavo poezijos mylėtojos moterys. Dalyviai supažindinti su poetės gyvenimu ir kūryba. Skaitėme A. Achmatovos kūrybą.
Literatūrinė apžvalga ,,Aš būsiu...“, skirta J. Tumo – Vaižganto 150 – osioms gimimo metinėms.

Teksto ir nuotraukų autorė
Agluonų kaimo filialo
vyr.bibliotekininkė Renata Papirtienė

agluona1