Naujienos

padeka

***

Kruopių bibliotekoje - virtuali popietė „Senieji lietuvių kalbos žodžiai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

 Mūsų kalba yra labai žodinga, turinti vardų įvairioms sąvokoms išreikšti. Lietuvių tautos sukurtos dainos, pasakos, patarlės, mįslės rodo labai aukštą jos dvasinę kultūrą. Gimtoji kalba yra savita ir labai sena. Neabejotina, kad iš visų indoeuropiečių kalbų lietuvių kalba išlaikė daugiausia tokių žodžių, kurie buvo vartojami senovėje... Vasario  23 dieną, 16 val. Kruopių bibliotekos jaunųjų skaitytojų būrelio „Laisvalaikis šalia knygos“ vaikai nuotoliniu būdu dalyvavo popietėje, skirtoje Gimtosios kalbos dienai. Pagrindinis užsiėmimo akcentas – senieji žodžiai, surinkti iš Motiejaus Valančiaus knygos „Vaikų knygelė“. Jaunųjų dalyvių užduotis – paaiškinti senųjų žodžių, galbūt girdėtų iš tėvų ar senelių lūpų, reikšmes. Nemažai žodžių yra nugrimzdę užmarštin ir vaikams buvo sunkiai įveikiami. Tai: abrūsas, blezdinga, krasė, šalbierka, trepės ir kt. Daug lengviau sekėsi su žodžiais bagočius, baranka, griekas, veselė, rubežius, vajavotis, išmislas. Užsiėmimo pabaigoje vaikai atliko trumpas užduotis apie sinonimus ir antonimus.

Teksto ir nuotraukos autorė
Kruopių kaimo bibliotekos – filialo
vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė

kruopvir