Naujienos

Jučių kaimo filiale eksponuojama spaudinių paroda " Rašytojui, švietėjui,
lietuvių didaktinių apsakymų pradininkui Motiejui Valančiui - 220"

Vyskupo Motiejaus Valančiaus indėlis į mūsų kultūrą ir dvasinį gyvenimą yra neišmatuojamas. Todėl jo atminimas apvainikuotas didžiausių nuopelnų lietuvių tautai. Motiejus Valančius ypač brangino lietuvių kalbą, laikė žmogaus prigimtiniu turtu. M. Valančius nepaisė draudimų mokyti vaikus poterių, ragino visus tikinčiuosius atsigręžti į blaivystę, pabrėždamas, jog alkoholis trumpina gyvenimą, griauna šeimas,stumia į skurdą. Vyskupas stengėsi padėti tokioms šeimoms. Kantriai su meile visus išklausydavo, duodavo naudingų patarimų,atnešdavo knygų, maldaknygių, kad suaugę ir vaikai skaitytų.  Jis prisiėmė pareigą - rūpintis žmonių gerove. Išplėtęs parapijos mokyklų tinklą, siekė, kad visi žmonės būtų raštingi, o skaitymui leido savo knygeles- tai "Palangos Juzė", "Antanas Tretininkas","Vaikų knygelė".

Jučių kaimo filialo
vyr.bibliotekininkė Eugenija Škultinienė

juč222

***

Eglesių kaimo filiale spaudinių paroda „Pasakų lagaminas prabyla“

Tradiciškai sakoma, kad pasakos vaikystės skaitymuose pakeisti negali niekas. Broliai Jakobas ir Vilhelmas Grimai užrašė ir pirmieji supažindino skaitytoją su daugybe pasakų, be kurių nūdienos pasaulio pasakų lobynas būtų sunkiai įsivaizduojamas. „Pelenė“, „Joniukas ir Grytutė“, „Karalaitis varlė“ ir kitos žinomos brolių Grimų pasakos buvo perpasakojamos iš kartos į kartą ir teikė įkvėpimo daugeliui kūrėjų. Brolių Grimų pasakos persmelkusios viso pasaulio kultūrą. Lietuvoje pluoštelis jų pasakų atskira knyga pasirodė 1908 metais. Jų pasakos išverstos į daugiau nei 160 pasaulio kalbų. Šios pasakos, jų herojai iš knygų perkeliami į įvairias šiuolaikines medijas, teatrą, operas, komiksus, filmus, paveikslus, muziką, reklamą, madą, pramogų parkus, kompiuterinius žaidimus ir t. t.

 Eglesių kaimo  filialo
vyr. bibliotekininkė Virginija Jankauskienė

egl32