Naujienos

MOKYMAI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, MIESTŲ, KAIMŲ, MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKAMS
„ELEKTRONINĖS KNYGOS – SKAITYMAS IR KŪRIMAS“

Bibliotekų darbuotojų profesinis tobulėjimas, mokymasis, keitimasis patirtimi ir idėjomis yra viena iš sąlygų, įgalinčių įdiegti pokyčius bibliotekose. Viešosios bibliotekos administracija  suorganizavo mokymus Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, miestų, kaimų, mokyklų bibliotekininkams „Elektroninės knygos – skaitymas ir kūrimas“. Mokymus pravedė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos  darbuotojai: Jolita Rimeikienė - Informacijos išteklių valdymo skyriaus vyr. bibliotekininkė, Jonė Gorytė - Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė ir Paulina Sprindžiukaitė - Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vyresn. metodininkė. Mokymu metu buvo kalbama apie skaitmeninę knygą. Tai tekstinė informacija tekstiniame formate, kuri skaitmeniniu būdu yra saugojama ir platinama. Dar skaitmeninė knyga yra vadinama skaitmeniniu dokumentu arba elektronine knyga. Pagrindinis skaitmeninės knygos turinys – tekstas ir vaizdai. Mokymų tikslas – ugdyti bibliotekininkų skaitmenines kompetencijas, supažindinti su elektroninėmis knygomis, pristatyti taikomąsias programėles, interaktyvias knygas, internetinius įrankius, knygų įsigijimo ir  skolinimosi portalus (milžinas.lt, knygos.lt, skaityklė.lt, vyturys.lt, e. paveldas, ibiblioteka ir  daugelį kitų), perspektyviausiomis skaitmeninių knygų platinimo platformomis – Apple App StoreGoogle PlayAmazon Kindle, Kobo Book, Nook Book Store. Mokymų metu įgytas žinias bibliotekininkai panaudos bibliotekiniame – informaciniame darbe.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSCF9009

***

Renginys, skirtas Kraštiečiui, mecenatui, gydytojui Kaziui Narščiui atminti

Gražų šeštadienio rytą grupė žmonių rinkosi Papilės Šv.Juozapo bažnyčioje į Šv.  mišias už žymų Papilės kraštietį , mecenatą  Kazį  Narščių,  jo 95-ųjų  metinių  proga. Prieš mišias aplankytas mecenato kapas, uždegtos žvakelės, padėta gėlių.  Po iškilmingų mišių bibliotekoje vyko atminimo valandėlė, skirta gerbiamam kraštiečiui atminti.

Renginyje Viešosios bibliotekos direktorė papasakojo apie  rėmėjo indelį bibliotekai, padėkojo bibliotekininkėms už gražų renginį. Vyr bibliotekininkė   R.Karalienė  papasakojo apie mecenato gyvenimo kelią, kuris prasidėjo čia, Papilėje. Apie jo ankstyvos jaunystės dienas ir pirmąsias meilės užuomazgas, apie dalyvavimą „Tėvynės apsaugos“ rinktinėje .Vėliau -  sunkų emigranto gyvenimą  Vokietijoje , Italijoje ir galiausiai - JAV.  Tik  po ilgų 13 metų  išsipildžiusį Kazio Narščiaus norą - studijuoti mediciną. Apie  visą  gyvenimą , atiduotą  medicinai , net būnant užtarnautame poilsyje , tarnaujant nepasiturintiems Bathaldo miesto ligoniams. Apie jo  stiprėjantį bendravimą  su Lietuva ir Papile, bibliotekos, seniūnijos ir kitų įstaigų šelpimą. 

2011 m.,  jo vardo suteikimo bibliotekai skirtame renginyje jo giminaitė Snieguolė Vaivadienė perskaitė gerb. mecenato laišką  papilėniškiams,  jame   rašoma : „Aš Su biblioteka susipažinau nuo pat jos įsteigimo. Pirmas bibliotekos vedėjas buvo Bronius Kuprelis. Ta biblioteka atvėrė daug kelių į pasaulį ...Praeitą savo gyvenimą lyginu su veikėju A.Vienuolio rašinyje „Grįžo“. Gaila tik, kad įgytas žinias neparvežiau į Lietuvą. Atvykimą į Lietuvą  vis atidėdavau kitiems metams, kaip ta mergina, kuri tikisi, kad kitais metais jau tikrai ištekės. Kas link aukojimo Tėvynei, prezidentas J.Kennedy savo kalboje yra pasakęs „Neklausk, kiek Tėvynė duos, klausk, kiek tu davei Tėvynei. Tai dar sykį sakau AČIŪ JUMS. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja Papilė“.

Gydytojas mirė 2013 sausio mėnesį, birželio mėnesį jo pelenai atgulė į gimtosios Papilės piliakalnio kapinėse, visai netoli Simono Daukanto, kurio portretą visada  laikė pasikabinęs savo kabinete.

Renginį nuskaidrino Gintauto Jankaus muzika ir bibliotekininkės Irenos Rimkienės skaitomos eilės.

Informacija ir nuotraukos
Rimos Karalienės
Papilės mstl. Kazio Narščiaus filialo
vyr.bibliotekininkės

DSCN4325

kopija 2