Naujienos

KNYGNEŠIŲ TAKAIS

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvėje vykusioje popietėje, skirtoje Knygnešių dienai vaikams papasakota kaip atsirado šis kultūrinis sąjūdis, trukęs keturiasdešimt metų, padėjęs pamatus Lietuvos valstybės atkūrimui. 2004 m. UNESCO įvertintas, kaip unikalus ir neturintis atitikmenų pasaulyje, papasakota apie sunkų ir pavojingą knygnešių darbą, kurie rizikuodami savo gyvenimu išsaugojo lietuvišką žodį. Pažiūrėję interaktyvų muzikinį filmą „Knygnešio kelias“ vaikai gamino ir iliustravo knygutes, kuriose surašė savo mintis apie knygnešystę, linkėjimus knygai.

Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės informacija 

DSCF1567

DSCF1571

***

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SKELBIA KONKURSĄ
PAKALNIŠKIŲ KAIMO FILIALO VYR. BIBLIOTEKININKO 
0,5 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI 

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595) 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis. 

Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais; turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją). 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją). 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti. 

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 

Dokumentai priimami nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. kovo 20 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 47 011, 8 698 84563 

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.