Naujienos

 Knygos šviesa jūsų namuose

Kivylių biblioteka šventė bibliotekos 50 –metį


Vakarą pradėjo mažieji skaitytojai, inscenizavo E.Mieželaičio pasakėlę „Zuikis Puikis“. Nuoširdus vaikų vaidinimas visus nukėlė į vaikystės prisiminimus. Viešosios bibliotekos pavaduotoja D.Taraškevičiūtė padėkojo artistams ir įteikė dovanų krepšelį.

Prisiminėme bibliotekos įsikūrimo istoriją (bibliotekos istoriją parašė A.Alseikienė).“1971m .rugsėjo Akmenės vykdomasis komitetas, aktyviai dalyvaujant kultūros skyriaus vedėjai D.Makalauskienei, rajoninės bibliotekos vedėjai D.Gajauskienei, Kivylių kolūkio pirmininkui V.Račkauskui, kolūkio aktyvistams, nutarta įkurti Kivylių kolūkyje biblioteką.
Pirmąja Kivylių bibliotekos vedėja dirbo A.Tenienė (buvo kviesta į šventę, bet negalėjo atvykti).Ji atvyko gyventi į Kivylių kolūkį iš Viekšnių, ten dirbo bibliotekininke Viekšnių profesinėje technikos mokykloje.
Respublikinis bibliotekų kolektorius iš kultūros ministerijos lėšų siuntė knygas į Akmenės rajoninę biblioteką, naujai steigiamai bibliotekai. Gauta nemažai knygų iš gyventojų, rajoninės bibliotekos mainų fondo. Pirmieji skaitytojai: A.Songaila (Kivylių kolūkio agronomas), S.Meižienė (Kivylių pradinės mokyklos mokytoja0, B.Liulys (laukininkystės darbininkas).
Nuo 1974m. spalio mėn .Kivylių bibliotekoje pradėjo dirbti A.Alseikienė (taip pat negalėjo dalyvauti šventėje). Ji dirbo iki kol išėjo į užtarnautą poilsį.
Biblioteka nuolat keitė savo buvimo vietą, vis įsikurdavo didesnėse patalpose.
1982 m .duris atvėrė naujas, modernus Kivylių kolūkio administracinis centras. Bibliotekai skirtas vienas didelis kambarys (120 m2).Kivylių kolūkis ir Akmenės kultūros skyrius suteikė lėšų įsigyti naujam inventoriui .Biblioteką puošė pano „Lauko pieva“ (dailininkė-keramikė D.Kondrotienė).
Kai 1991m. prasidėjo kaimo bibliotekų jungimas su mokyklų bibliotekomis ,Kivylių kaimo biblioteka filialas liko savo patalpose. Ir tik 2009m. persikėlė į mokyklą, kur ir šiandien sutinka savo skaitytojus....“
Nuo 2012m. bibliotekoje pradėjau dirbti aš. Ir kasdien laukiu skaitytojų, pokalbių , diskusijų apie knygas. Šiandien biblioteka aprūpinta šiuolaikinėm technologijom, kurios leidžia dar įdomiau bendrauti su skaitytojais.
Vakare dalyvavo mero pavaduotojas T.Martinaitis, jis perdavė mero padėką bibliotekininkei R.Kristinaitienei. Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padėkojo bibliotekininkei už nuoširdų darbą ir įteikė padėką. Apdovanojo aktyviausias skaitytojas :B.Mačiulienę, R.Bliūdžiuvienę.
Pirmosioms bibliotekininkės Kivylių bendruomenė įsteigė atminimo dovanas (jas perduosime ).
Bendruomenės pirmininkė, kivyliškių vardu, padėkojo už bendradarbiavimą su bendruomene, renginių organizavimą ir vedimą.

Literatūriniame šventės žaidime „Kas greičiau atsakys?“ dalyvavo R.Bliūdžiuvienė ir T.Martinaitis.
Muzikinį akordą dovanojo A.Vaičekauskas, skaičiau Akmenės poetų D.Miliukaitės - Buragienės, J.Žukauskienės, S.Aukselio eiles.
Afonsas Jonas Navickas, kuris dabar gyvena Klaipėdoje ir rašo eilėraščius (jo tėvas gimė Kivyliuose), padovanojo eilėraštį „Kivyliai“.
Ačiū visiems, kurie dalyvavo šventėje, sveikino ir dėkojo.
Tegul knygų šviesa šviečia mūsų visų namuose ir širdyse.

Kivylių kaimo bibliotekos vyr. specialistė
Roma Kristinaitienė

kivyl2

Nuotraukoje  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis ir Kivylių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Roma Kristinaitienė

20210611 164933

Nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Kivylių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Roma Kristinaitienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė