Naujienos

VYTAUTAS MAČERNIS – DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFINĖS LYRIKOS POETAS, LITERATŪROS KLASIKAS

(Lietuvių poeto, lyriko Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija pakvietė poezijos gerbėjus į poezijos spektaklį „Regėjimų šviesoje“, skirtą lietuvių poeto, lyriko Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su lietuvių poeto Vytauto Mačernio kūryba, naujai išleista profesorės Viktorijos Daujotytės knyga „Žemės keleiviai. Mačernis“, paskaitė poezijos ištraukas iš poeto „Vizijų“.  Z. Sinkevičienė pasidalino mintimis apie ekskursiją poeto Vytauto Mačernio takais, kurią surengė Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universitetas. Prasmingoje ekskursijoje mokytojas Bronius Kleinauskas pasakojo apie poetą, jo šeimą, kūrybą. Buvo apeitos septynios poeto mėgtos kūrybinio susikaupimo vietos, kuriuose poetas rašė „Vizijas“.

Lietuvos kultūros, kūrybos savasties ir tautotyros metraštyje „Gintaro gimtinė“ yra publikuojama parengta Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės literatūrinė – bibliografinė apžvalga „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas“ (naujosios lietuvių poezijos pradininko, poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti).

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius parengė spaudinių parodą „Atėję iš erdvių giliųjų“, skirtą poeto Vytauto Mačernio  100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės knygoje „Pasikalbėjimas su savimi“ esama prisiminimų, susijusių su poetu Vytautu Mačerniu. Prisiminimus iš knygos paskaitė bibliotekininkė Kristina Urniežienė.

Prasmingame poezijos spektaklyje „Regėjimų šviesoje“ poezijos gerbėjai, liaudies dainų mylėtojai išgirdo deklamuojamus poezijos posmus, dainuojamas liaudies dainas.

Genialiąją poeto Vytauto Mačernio poeziją, laiškus, „Vizijas“ skaitė aktorė, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė. Šiaulių dramos teatro aktorius Anicetas Gendvilas skaitė eilės iš „Vizijų“, „Sonetų“, deklamavo eilėraščius „Rašau Jums laišką“, „Aš pažinau karalių tavyje“, „Gyvenimas – geidžiamas apsigavimas“ ir t.t.

Poetas Vytautas Mačernis mėgo dainuoti. Dainininkė Rasa Serra atliko tuometinį lietuvių jaunimo  himną „Kur tas šaltinėlis kur aš jaunas gėriau“, dainas „Ėjau keliu ir vieškeliu“. Lietuvių liaudies dainą „Kur  aisiu, aisiu...“   dainavo visi renginio dalyviai.

Renginyje dalyvavo poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė, kuri pasidalijo prisiminimais apie Vytauto Mačernio gimimą, dėdės, tetas, apie vaikystės prisiminimus, kaip eidavo lankyti poeto Vytauto Mačernio kapo. Su Vitalija Rupšienė direktorė Zita Sinkevičienė susipažino Papilės miestelio Kazio Narščiaus filialo ir Papilės kultūros namų renginyje, skirtame poetui Vytautui Mačerniui atminti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo aktorei Virginijai Kochanskytei už kultūrinį bendradarbiavimą, įteikdama išleistą savo sudarytą knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja IV dalis“, skirtą Viešosios bibliotekos 75-mečiui paminėti. Šią knygą įteikė ir Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojui Tomui Martinaičiui, padėkodama už dalyvavimą Viešosios bibliotekos ir jos filialų renginiuose.

Aktorė Virginija Kochanskytė padovanojo Viešajai bibliotekai poezijos knygų, kompaktinį diską su poezijos įrašais „Petrui Vincui Kudirkai. M.K. Čiurlioniui“.

Dainininkė Rasa Serra Viešajai bibliotekai padovanojo kompaktinį diską „Dzūkija“.

Renginio pabaigoje Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo gausiai susirinkusiems poezijos gerbėjams iš Akmenės krašto ir pakvietė atvykti į kitus Viešojoje bibliotekoje įvyksiančius renginius.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF1885

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: dainininkė  Rasa Serra, aktorė Virginija Kochanskytė ir aktorius Anicetas Gendvilas

DSCF1896

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, aktorė Virginija Kochanskytė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšienė, dainininkė Rasa Serra ir aktorius Anicetas Gendvilas su sūnumi Henriku

DSCF1906

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poeto Vytauto Mačernio dukterėčia Vitalija Rupšiene

DSCF1914

Dalios Markulienės nuotraukoje: aktorė Virginija Kochanskytė ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSCF1860

Dalios Markulienės nuotraukoje: bibliotekininkė Kristina Urniežienė skaito prisiminimus iš knygos „Pasikalbėjimas su savimi“

IMG 20210630 171354

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: renginio dalyviai