Naujienos

gelsal

Tęsiame projektą „Šalčio gėlės lange“, skirtą Lietuvos gyventojų trėmimams į atšiaurųjį Sibirą atminti. Kviečiame pasiklausyti ištraukos iš tremtį išgyvenusio dailininko Emanuelio Katiliaus knygos „Laiškai, parašyti naktį“ (išleido „Gimtasis žodis“).

Emanuelis Katilius 1941 m., eidamas penkioliktus metus, kartu su šeima buvo ištremtas į Zaprudichinsko sovchozą Altajaus krašte. 1947 m. vasarą jaunuolis pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą. Nuslėpdamas faktą, kad buvo ištremtas, įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija), tačiau 1949 m. žiemą „už neteisingų žinių suteikimą mandatų komisijai“ Emanuelį iš instituto pašalino.

Spauskite ant nuorodos: https://youtu.be/HuMjz52UWaQ

Projekto autorė Rasa Bačiulienė.

Projekto partneris Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

***

d1 12Puoselėkim tai, kas paveldėta

Vargu, ar kas geriau už mūsų krašto didįjį žemaičių istoriką Simoną Daukantą galėtų apsakyti žemaitį:
„Visi buvo augumo vidutinio, ne taip smulkaus, kaip rimto, ir pety vyrai žaliūkai. Povyzos drąsios ir malonios, ant kožno veido narsybė ir kantrybė žydėjo, o malonė artimo kiekvieno širdy klestėjo; stovyla, kalba ir kožnas žingsnis reiškė visus liuosus esančius, ir deja tam, kas neteisingai ranka kurį tarp jų palytėjo ar žodžiu užgavo, tas ant vietos žegterėjo, nesgi kelio nedoram nelenkė <...>. Atlikimas darbo ar reikalo jų džiaugsmu buvo, o pailsis po vargų linksmybe <...>. Liuosybę savo pervis mylėjo ir godojo, už kurią viso pasaulio aukso nebūt ėmę; todėl dar šiandien tariama yra: „Liuosas lab ir po kere begyvena“ <...>. Namų savo niekados neužmiršo, nesgi, kame keliavę, vargę ar viešpačių rūmuose linksminęsi, visados namų savo ilgėjos, todėl šiandien dar sako: „Savo namaičiai, kad ir smilgaičiai“.

Negi čia dar reikia ką pridurti? Jei atpažinote save – galite laikyti save žemaičiu.

Šių metų rugpjūčio 13 dieną (penktadienį) 13.00 val. visus žemaičius ir prijaučiančius jiems kviečiame į Steigiamąjį Žemaičių kultūros draugijos susirinkimą, kuris vyks Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės konferencijų salėje (V. Kudirkos 9 Naujoji Akmenė).

Visi žemaičiai ir ne tik, pageidaujantys dalyvauti, iki rugpjūčio 9 d. registruojasi el. paštu  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  

Informaciją suteiksime tel. +370 616 88 706.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

***

Popietė „Mūsų Lietuvai žodžiai dainuoja“

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojai susirinkę į popietę „Mūsų Lietuvai - žodžiai dainuoja“ klausėsi garsiai skaitomos poezijos, skirtos Lietuvai. Pasidalino įspūdžiais ir mintimis, bei dalyvavo žodžių turnyre „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Nugalėjo visi, nes žodžiai gražūs, svarbūs ir reikalingi.

Aurelija Gerulskienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

vakai