Naujienos

Tarptautinis projektas „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“

Lietuvių rašytojas, klasikas, kunigas kanauninkas, visuomenės veikėjas, Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjas Juozas Tumas Vaižgantas apie knygas rašė: „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose“. Šiais rašytojo žodžiais Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, projekto sudarytoja  pristatė projektą, supažindino su projekto dalyviais, jų kūryba.

Svarbią vietą Akmenės kraštotyros klubo ir Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos gyvenime vaidina vietinių rajono rašytojų, poetų kūryba, jų knygų pristatymai, susitikimai su literatais, klubo nariai iš kitų rajonų, profesionaliais rašytojais. Projekto vadovas Akmenės kraštotyros klubo pirmininkas Antanas Gabalis, projekto  vykdytoja ir sudarytoja Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

 Kūrybinio rašymo „Vasaros akademijoje“ dalyvavo Akmenės krašto literatai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai,  Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojai, savo kūrybą – eiles gimtinei, tėviškei, gamtai, rašytojams, istorikams, žymiems žmonėms – skyrė Akmenės vardo 510-osioms metinėms paminėti.

 Įgyvendinus tęstinį projektą ruošiamasi išleisti kūrybos literatūrinį-bibliografinį metraštį „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ II dalį.

Šio projekto partneriai: Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, Vadakstes biblioteka (Latvijos Respublika), Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla.

Projekto rėmėjas – Akmenės rajono savivaldybė.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis pasveikino projekto dalyvius, padėkojo už tęstinį projektą projekto sudarytojai ir vykdytojai Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė. Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Zitai Sinkevičienei įteikė Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos literatūrinio konkurso, skirto poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms jubiliejinį „Brandaus intelekto švyturio“ vardinį medalį už literatūrinę, bibliografinę apžvalgą „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas – naujosios lietuvių poezijos pradininkas“.  Ši literatūrinė apžvalga publikuojama Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos išleistame tarptautiniame kūrybos almanache „Apnuogintos širdies vizijos“, skirtame poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Šio almanacho redaktorė poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė poetė  Dalia Milukaitė – Buragienė, idėjos autorė – aktorė Virginija Kochanskytė.

Projekto dalyvius pasveikino Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius, palinkėdamas projekto dalyviams kūrybinių sėkmių.

Projekto dalyviams, svečiams koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos kanklininkų ansamblis vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkuvienės.

Projekto dalyviai buvo mokomi kūrybinio raštingumo, dalyvavo kūrybiniuose edukaciniuose užsiėmimuose, išklausė pažintinius pranešimus apie unikalius Lietuvos kultūros paminklus, dalyvavo poezijos terapijoje, bibliodramoje, sensoriniuose skaitymuose, miško terapijoje, edukaciniuose rašymuose gamtoje, netradicinėse erdvėse, klausėsi literatūrinių, bibliografinių apžvalgų ir t.t. Įgytos žinios bus pritaikytos darbinėje veikloje, kūryboje, padės negalią turintiems žmonėms integruotis visuomenėje per knygas,  spausdintą žodį, sensorinius skaitymus.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė skaitė pranešimą tema „Akių ir žvilgsnių įvaizdžiai mano poezijoje ir jų gydomoji galia“. Autorė yra išleidusi dvi knygas Brailio raštu, keturias garsines knygas. Tai parodo poetės atjautą negalią turinčiam žmogui. Skaitymai, kūryba, tikėjimas, viltis, laimė, meilė – šios temos atsispindi poetės Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščiuose.

Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo padalinio vadovė Jūratė Triaušienė skaitė pranešimą parengtą kartu su mokyklos direktorę Birutę Jakaitienę, tema „Kūrybingas mokytojas, tinkamos ugdymo erdvės – organizuoto ugdymo sėkmė dirbant su specialių poreikių vaikais“. J. Triaušienė supažindino su Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos veiklomis, renginiais, interaktyviomis veiklomis, projektais. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos direktorei Birutei Jakaitienei ir pranešėjai J. Triaušienei  už bendradarbiavimą, dalyvavimą projekte.

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas dr. Saulius Stumbra skaitė pranešimą tema: „Liaudiškojo pamaldumo (giedojimo) tradicija – unikalus kultūros paminklas“. Klaipėdos universitete 2014 metais apgynė disertaciją „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikoms“. Išleista knyga apie Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, skirta šios aukštosios mokyklos atkūrimo 30-mečiui. Knygos idėjos autorius – rektorius, kunigas Saulius Stumbra, sudarytoja – istorikė Elvyra Spudytė. Rektorius, docentas, kunigas Saulius Stumbra skaitydamas savo pranešimą, supažindino su seniausia lietuviška giesme, su Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimais, giesmėmis. „Giesmės – gyvas tautos paminklas, kurio neturime pamiršti“ – kalbėjo Saulius Stumbra. Rektorius kalbėjo apie maldaknyges, pamaldumą, kuris atėjo iš šeimos senelių, tėvų tradicijos, apie  giedojimų tradicijas, Advento, Gavėnios metą,  apie filosofą Antaną Maceiną, apie giesmių melodijas, kurios liaudies sukurtos kaip dainos ar giesmės, apie rarotus, giesmes šventiesiems, Šermenų kultūrą, kuri persmelkta apgiedojimo, atsisveikinimo, apie  maldos kultūrą. „Šermenys turi būti pradėtos su giesmėmis ir malda, procesiniai kalnai – kalnų giedojimo melodijos“ – pasakojo Saulius Stumbra. Rektorius palinkėjo išsaugoti unikalų kultūros paminklą – giesmę. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rektoriui Sauliui Stumbrai už prasmingą pranešimą, Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonui, dekanui Olijandui Jurevičiui už bendradarbiavimą projekte.

Rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys  Dainius Sobeckis pravedė kūrybinius edukacinius mokymus: „Kūrybinė drąsa ir baimės“, „Bibliodrama“,  „Skaitome ir analizuojame biblinę dramą“. 2021 metais rašytojas Dainius Sobeckis išleido šias knygas: esė rinkinį „Tikiu vadinasi bijau“ ir monografiją „Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas“. Knygos autorius  Dainius Sobeckis Viešajai bibliotekai ir jos filialams padovanojo minėtas knygas už kurias dėkingi rajono bibliotekininkai, Akmenės krašto skaitytojai. Rašytojas Dainius Sobeckis supažindino su teorija, literatūriniais dialogais kūryboje, su literatūra ir teologija, kūrybinė veiklos išraiška, drąsa priimti kūrinį, drąsos kuriant būti savimi išraiška, apie literatūrinę kūrybą, kuri susijusi su žodžiu, veiksmu. Rašytojas Dainius Sobeckis supažindino su religine poezija, rašytojų, poetų Leonardo Andriekaus, filosofo  Antano Maceinos, Chorche Luiso Borgeso ir kitų rašytojų kūryba. Edukaciniuose – kūrybiniuose mokymuose buvo mokomasi  apie dvasinį žmogaus pasaulį, dvasinį kalbėjimą, savivertę, drąsą. Prasmingai rašytojas pristatė „Bibliodramą“, „Biblijos istoriją“.

Projekto dalyviai lankėsi pas provizorę-žolininkę Jadvygą Balvočiūtę ir dalyvavo edukacinėje paskaitoje „Žalia pieva – sveikatos ir poezijos šaltinis“. Provizorė supažindino  su lietuvių poezijoje, liaudies dainose minimus medžius, augalus, jų reikšmę  žmogaus gyvenime, sveikatos gerinimui, gydymuisi. Tai klevai, beržai, mėlynės, serbentai, šeivamedžio uogos ir daugelis kitų. Provizorė Jadvyga Balvočiūtė mintimis pasidalino apie gerbiamą gamtos ryšį, kuris perimamas iš kartos į kartą, pavaišino edukacijos dalyvius „Svečių“ arbata. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už prasmingą edukacinę paskaitą palinkėjo provizorei kūrybinių sėkmių, paragino rašyti poezijos eiles.

Apsilankyta legendomis apipintame  Gyvolių piliakalnyje. Su Gyvolių piliakalnio legendomis supažindino poetas Andrius Almanis.

Projekto dalyviai aplankė, pagerbė,  žymaus režisieriaus Juozo Miltinio tėviškę. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė parengė  bibliografinę apžvalgą „Kūryba – tai  mokėjimas gyventi“, supažindino su literatūra, kur rašoma apie režisieriaus Juozo Miltinio gyvenimą, rekomendavo apsilankyti Ventos miesto bibliotekoje – filiale, kur yra sukurtas atminimo kambarys režisieriui Juozui Miltiniui, paskaitė ištraukas iš Tomo Sakalausko knygos „Miltinio apologija“, kurioje kalbama apie knygų skaitymą. Apie režisieriaus Juozo Miltinio vaikystę mintimis pasidalino poetas Andrius Almanis.

Su Kamanų valstybinio gamtinio rezervato biologe, ekologe Sigita Sprainaityte buvo vykstama į ekskursiją po Ventos regioninį parką. Aplankytas Avižlio atragis – valstybės saugomas geomorfologinis gamtos paveldo objektas. Atragio šlaitas – abiejų upių santakoje Ventos ir Avižlio.

Pirmosios dienos kūrybinis vakaras vyko Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje, nuostabių gėlynų apsuptyje, skambant poezijai, lietuvių liaudies dainoms, apsilankant Vladimiro Zubovo dvaro parke.

Antroji projekto diena prasidėjo Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate edukacine-kūrybinė ekskursija „Praeities palikimas, kraštotyra“.   Rezervato biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė supažindino su Peiliškių vietovės istorija, kuri praeityje turėjusi du medinius dvarus, kuriuos kelis šimtus metų valdė bajorai Rimgailos. Pastatai neišliko.  Apie giminės buvimo istoriją mena koplytėlė pušyje, apie ją užrašyta legenda. Peiliškių kaime yra medinė trobelė, kurioje įrengtos pažintinės ekspozicijos paskutinių šio kaimo šeimų, kurios čia gyveno. Viešajai bibliotekai biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė padovanojo knygą „Gamtos paveldo objektai“.

Edukacinius, kūrybinius užsiėmimus „Leisk žodžiui augti“ vedė poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė socialinių mokslų daktarė, doc. Jūratė Sučylaitė. 2021 metais Jūratė Sučylaitė išleido knygą – monografiją „Prieš srovę: psichikos sveikata ir vertybės šiuolaikiniame pasaulyje“, kurią padovanojo Viešajai bibliotekai. Projekto dalyviai turėjo unikalią galimybę mokytis šiuose užsiėmimuose: kaip kurti, rašyti, išreikšti emocijas rašant, akimirkos reikšmė žmogaus gyvenime, kūryboje, apie ženklus. Kiekvienas dalyvis paskaitė pačių sukurtų kūrybą ar eilėraštį, prozą, straipsnio pavadinimą ir t.t. Jūratė Sučylaitė sukūrė akrostichą, skirtą Naujajai Akmenei.

Projekto „Tarptautinė kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ baigiamasis literatūrinis renginys „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“, skirtas Akmenės vardo paminėjimo 510-osioms metinėms vyko Viešojoje bibliotekoje. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė projekto „Tarptautinė kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ dalyvius: poetus, rašytojus paskaityti savo kūrybą. Savo kūrybą pristatė poetė iš Akmenės Vitalija Žakienė, socialinių mokslų daktarė Jūratė Sučylaitė, poete Rima Almanienė, poete Liucija Jagielienė iš Mažeikių, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, žemaičių kalba  knygų autorė Adelė Daukantaitė, poetės Aurelija Gerulskienė, Irena Viršilienė, rašytojai Dainius Sobeckis, Andrius Almanis. Literatė Aldona Kriaučiunienė pakvietė visus projekto dalyvius sukalbėti intelektualią maldą, kuri sujaudino projekto dalyvius ir žiūrovus. „Vienybės“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė padeklamavo prasmingą poeto Aido Marčėno eilėraštį. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pacitavo lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio, Henriko Radausko mintis apie poeziją, kūrybą.

Edukacinėse projekto veiklose dalyvavo literatai Gražina Blinkinienė, Rima Karalienė, Aldona Kriaučiunienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė-Buragienė, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas dr. Saulius Stumbra, Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius Kamanų valstybinio gamtinio rezervato biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, socialinių mokslų daktarė, poetė Jūratė Sučylaitė, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos  rašytojų sąjungos narys  Dainius Sobeckis, Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo padalinio vadove Jūratė Triaušienė, provizorė-žolininkė Jadvyga Balvočiūtė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, poetės Vitalija Žakienė,  Irena Viršilienė, Rima Almanienė, poetas Andrius Almanis, projekto sudarytoja ir vykdytoja Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė.

Latvijos Respublikos, Vadakstes bibliotekos bibliotekininkės, poetės Aina Statkus eilės, kurias atsiuntė poetė,  bus įtrauktos į literatūros metraštį, latvių ir lietuvių kalbomis.

Projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojams, poetams už dalyvavimą tęstiniame projekte „Tarptautinė kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“, projekto  edukacinėse  veiklose,   įteikė  suvenyrus – užrašų knygutes su projekto simbolika, rašiklius.

Projekto dalyviai padėkojo projekto sudarytojai ir vykdytojai, Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei už prasmingą projektą, suteiktas žinias, intelektualų, literatūrinį bendradarbiavimą, edukacines veiklas.

Teksto autorė

Zita Sinkevičienė
Projekto sudarytoja ir vykdytoja,
Viešosios bibliotekos direktorė,
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų
sąjungos Garbės narė,
Akmenės krašto literatų klubo
„Žiemgalija“ pirmininkė
 

 pr1

K. Urniežienės nuotraukoje: projekto sudarytoja ir vykdytoja,  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė pristato tęstinį projektą  „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ pradžią.

 pr2

D. Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė skaito pranešimą „Akių ir žvilgsnių įvaizdžiai mano poezijoje ir jų gydomoji galia“.

 pr3

K.Urniežienės nuotraukoje: Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo padalinio vadovė Jūratė Triaušienė skaito pranešimą „Kūrybingas mokytojas, tinkamos ugdymo erdvės – organizuoto ugdymo sėkmė dirbant su specialių poreikių vaikais“.

pr4 

D. Markulienės nuotraukoje: Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas dr. Saulius Stumbra.

 pr5

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius, projekto sudarytoja ir vykdytoja,  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas, kunigas dr. Saulius Stumbra.

pr6 

D. Markulienės nuotraukoje: Tarptautinio projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ dalyviai iš kairės į dešinę: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė, literatė Aldona Kriaučiunienė, poetė Irena Viršilienė, poetas Andrius Almanis, poetės Aurelija Gerulskienė,  Rima Karalienė, Vitalija Žakienė, Liucija Jagielienė, Gražina Blinkinienė, Rima Almanienė.

 pr7

D. Markulienės nuotraukoje: Rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys  Dainius Sobeckis.

pr8 

D. Markulienės nuotraukoje: Tarptautinio projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ dalyviai: pirmoje eilėje iš kairės į dešinę - rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys  Dainius Sobeckis, poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, socialinių mokslų daktarė, doc. Jūratė Sučylaitė, projekto sudarytoja ir vykdytoja,  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo padalinio vadovė Jūratė Triaušienė, literatė Aldona Kriaučiunienė, poetė Irena Viršilienė, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktore Lilija Smalakienė, literatė Rima Almanienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, poetė Liucija Jagielienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, lietuvių knygų autorė Adelė Daukantaitė. Antroje eilėje iš dešinės į kairę: poetės Gražina Blinkinienė, Vitalija Žakaitienė, Auelija Gerulskienė, Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė, Kalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Alma Barbora Juciuvienė, Pakalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Monika Pečauskė, Algirdas Barauskas, poetė Aurelija Gerulskienė, literatas Andrius Almanis, Papilės miestelio K. Narščiaus filialo vyr. bibliotekininkė Rima Karalienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Eglesių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Virginija Jankauskienė.

pr9

D. Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: poetė, gydytoja psichoterapeutė, biblioterapijos asociacijos prezidentė, socialinių mokslų daktarė, doc. Jūratė Sučylaitė, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys  Dainius Sobeckis, projekto sudarytoja ir vykdytoja,  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė.

pr10

D. Markulienės nuotraukoje: rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys  Dainius Sobeckis (centre) veda kūrybinį edukacinį mokymą netradicinėse erdvėse  „Bibliodrama“.

pr11 

K. Urniežienės nuotraukoje: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis pasveikino projekto dalyvius, padėkojo už tęstinį projektą projekto sudarytojai ir vykdytojai Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei.

pr12

K. Urniežienės nuotraukoje: Naujosios Akmenės Šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios klebonas, dekanas Olijandas Jurevičius ir  projekto sudarytoja ir vykdytoja,  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė.

pr13

K. Urniežienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Zitai Sinkevičienei įteikė Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos literatūrinio konkurso, skirto poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms jubiliejinį „Brandaus intelekto švyturio“ vardinį medalį už literatūrinę, bibliografinę apžvalgą „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas – naujosios lietuvių poezijos pradininkas“. 

pr14 

K. Urniežienės nuotraukoje: projekto dalyviams, svečiams koncertavo Akmenės rajono meno mokyklos kanklininkų ansamblis vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkuvienės.

pr15 

L. Jagielienės nuotraukoje: projekto dalyviai lankėsi pas provizorę-žolininkę Jadvygą Balvočiūtę ir dalyvavo edukacinėje paskaitoje „Žalia pieva – sveikatos ir poezijos šaltinis“.

pr16 

L. Jagielienės nuotraukoje: projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė su provizore-žolininke Jadvyga Balvočiūte.

pr17 

V. Žakienės nuotraukoje: projekto dalyviai su provizore-žolininke Jadvyga Balvočiūte.

 pr18

V. Žakienės nuotraukoje: projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė ir Kamanų valstybinio gamtinio rezervato biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė prie Gyvolių piliakalnio stendo.

 pr19

V. Žakienės nuotraukoje: projekto dalyviai Gyvolių piliakalnyje.

 pr20

L. Jagielienės nuotraukoje: Peiliškių koplytėlė pušyje.

pr21 

L. Jagielienės nuotraukoje: projekto dalyviai prie Peiliškių medinės trobelės, kurioje įrengtos pažintinės ekspozicijos paskutinių šio kaimo šeimų, kurios čia gyveno.

pr22

V. Žakienės nuotraukoje: projekto dalyviai Avižlio atragyje – valstybės saugomame geomorfologiniame gamtos paveldo objekte. Atragio šlaitas – abiejų upių santakoje Ventos ir Avižlio.

p23

V. Žakienės nuotraukoje: projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,  Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė su  Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktore Lilija Smalakienė Avižlio atragyje.

***

Dvi „Vasaros akademijos“ dienos: mokymai, pažinimas ir pasidalinimai

Lilija Smalakienė

 

Antrą kartą surengta „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su rašytojų sąjungos rašytojais“  buvo laukta ir pasiteisino. Projektą sumanė ir jį įgyvendino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. O „suskridę plunksnos broliai ir seserys“ mokėsi, keliavo po rajoną ir dalinosi savo kūryba.

Rengdama šių metų kūrybinio rašymo projektą, Z.Sinkevičienė  sakė, nenorėjusi pasikartoti, nors pernykštis projektas ir buvo gerai įvertintas dalyvavusių. Ieškojusi kitokių temų ir lektorių,. Išsiplėtė partnerių ratas: prie bibliotekos, literatų klubo „Žemgalija“, Kamanų rezervato prisijungė Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Vadaksties biblioteka iš Latvijos.

Po Z.Sinkevičienės detalaus projekto programos bei dalyvių pristatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D.Rekis pasveikino susirinkusius ir sakė, kad tokie renginiai reikalingi. Įkvėpimo ir idėjų palinkėjo kun. O.Jurevičius.   Nepriklausomų rašytojų sąjungos pirmininkė D.Milukaitė – Buragienė Z.Sinkevičienei įteikė laureato medalį. Taip įvertintas jos rašinys V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms skirtame konkurse.  Skaidrių melodijų padovanojo rajono meno mokyklos kanklininkės su mokytoja L.Rimkuviene.

Projekto dalyviai prisistatė,  skaitydami savo kūrybos.

Pirmoji „Vasaros akademijos“ diena prasidėjo gana akademiškais užsiėmimais.  Dalia Milukaitė – Buragienė į savo eilėraščius pažiūrėjo, ieškodama akių ir žvilgsnių įvaizdžių bei jų gydomosios galios. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos direktorės pavaduotoja Jūratė Triaušienė apie mokyklą papasakojo remdamasis mokytojų kūrybiškumu, jų patirtimi bei pristatydama įvairias ugdymo erdves, padedančias dirbti su specialiųjų poreikių vaikais.  Liaudiškojo pamaldumo (giedojimo) tradiciją, kaip unikalų kultūros paminklą pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius, Klaipėdos universiteto docentas kun. Edukologijos mokslų daktaras Saulius Stumbra. Rašytojas humanitarinių mokslų daktaras Dainius Sobeckis kalbėjo apie kūrybinę drąsą ir baimes. Taip pat vadovavo edukaciniam  „Bibliodramos“  užsiėmimui „Skaitome ir analizuojame biblinę dramą“.

Teorinius mokslus bibliotekos konferencijų salėje pakeitė išvyka pas provizorę žolininkę Jadvygą Balvočiūtę. Čia klausytasi paskaitos „Žalia pieva – sveikatos ir poezijos šaltinis“. Taip pat aplankytas Gyvolių piliakalnis bei režisieriaus Juozo Miltinio tėviškė Ramoniškėse. Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė pristatė apžvalgą „Kūryba – tai mokymasis gyventi“, A. Almanis papasakojo istorijų iš piliakalnio istorijos bei J. Miltinio biografijos. Projekto dalyviai aplankė ir unikalią Ventos regioninio parko vietą – Avižlio atragį.

Įspūdžiai ir patirtys aptarti po vakarienės ir pasivaikščiojimo Dabikinės parke Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos klėtelėje.

Antroji diena prasidėjo išvyka į Kamanų gamtos valstybinį rezervatą. Biologė, ekologė Sigita Sprainaitytė parodė Balio Sruogos uošvių Daugirdų sodybos vietą, kur belikęs tik šulinys, sustota Peiliškių kaime. Sigita papasakojo ne tik kaimo istoriją, bet ir apie palikuonių likimus, čia rengiamus atminimo renginius. Aplankyta ir šventa laikyta Peiliškių pušis.

Karštis ir įkyrūs akliai sutrukdė kūrybinio rašymo užsiėmimus gamtoje, tad kūrėjai grįžo į biblioteką, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Leisk žodžiui augti“ su gydytoja psichoterapeute doc., poete Jūrate Sučylaite. Popietę įvyko baigiamasis „Vasaros akademijos“ renginys, kuriame dalyvavo ne tik kūrėjai projekto dalyviai, bet ir rajono centro poetinio žodžio gerbėjai bei bibliotekos bičiuliai. Savo eilėraščių, įkvėptų dviejų dienų patirčių ir įspūdžių, skaitė D. Sobeckis, J. Sučylaitė, mūsų krašto kūrėjai R. Almanienė, A. Almanis, I Viršilienė, A. Gerulskienė, V. Žakienė, mažeikiškė L. Jagėlienė, A. Daukantaitė iš Plungės.

Projektas skirtas Akmenės vardo paminėjimo 510 metų sukakčiai. Pristatytoje kūryboje sutilpo ne tik mūsų krašto gamta,  istorija, bet ir žmonės, seniau pažinti ir dabar sutikti.

Susitikimui baigiantis simbolinei bendrai padėkos maldai pakvietė Aldona Kriaučiūnienė.

„Ačiū už pakvietimą ir suteiktą galimybę augti, mokytis, tobulėti, auginti žodį, kaip medį, gėlę“.

Ačiū Zitai Sinkevičienei už nuostabią „Vasaros akademijos“ programą, už rūpestį, bendravimą, nuoširdumą.

Matyti saulę, išgirsti žmogų.

Priimti žodį, kaip išaugintą gėlę.

Džiaugtis bendravimų akimirkomis

Ir dalintis, dalintis žodžiu kaip duona“, - taip apie dviejų dienų patirtį savo socialinio tinklo paskyroje rašė Liucija Jagėlienė.

Dalintasi ne tik įspūdžiais ir padėkomis, dalintasi nuotraukomis bei naujų susitikimų viltimi.

VIENYBĖ, liepos 24 d.

pr17

Pas provizorę žolininkę Jadvygą Balvočiūtę

pr7

Poetas, eseistas Dainius Sobeckis

pr4

Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Saulius Stumbra

***

Mįslių popietė „Vasaros delnuos“

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojai susirinko į popietę „Vasaros delnuos“. Popietės temą pasiūlė skaitytojas Lukas Grabauskas.  Popietės metu buvo minamos mįslės ir minkles susijusios su vasara. Dalyviai linksmai ir puikiai praleido laiką.

Aurelija Gerulskienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

nvs

***

„Požemiai ir drakonai“

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės lankytojai susirinko į popietę pagal pageidavimus. Popietė paruošė ir vedė Kevinas Bergs. Popietės dalyviai žaidė kompiuterinį stalo žaidimą „Požemiai ir drakonai“. Tai tikrai įdomus, įtraukiantis ir linksmas žaidimas. Visi dalyviai susidomėjo, įsižaidė ir džiaugėsi puikiai praleista popiete.

Aurelija Gerulskienė
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

pd