Naujienos

POETO VYTAUTO MAČERNIO 100-METIS PAMINĖTAS PAPILĖJE

2021-ieji paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais.
Vytauto Mačernio talentu niekas nedrįsta abejoti. Nors pačioj jaunystėj teko atsisveikinti su gyvųjų pasauliu, tačiau šis žmogus suspėjo atskleisti savo, kaip didžio kūrėjo, gabumus. Jo kūrybos bagažą sudaro liūdesiu alsuojantys sonetai, trioletai, reikšmingiausias jo eilėraščių ciklas – „Vizijos“, taip pat vertimai, proza bei labiausiai jo asmenybę atskleidžiantys laiškai.
Visoje Lietuvoje vyksta renginiai, skirti poeto 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Vienas iš jų vyko Papilėje – „Kiek aš nedegu – tiek negyvenu“. Į renginį buvo pakviestos ir mielai sutiko dalyvauti garbingos viešnios - poeto dukterėčios Vitalija Rupšienė, Virginija Rojuvienė ir Naktis Vaitkienė. Taip pat renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Papilės miestelio seniūnė Jūratė Šiurkuvienė, žinoma Akmenės rajono poetė Vitalija Žakienė.
28 žiemos sonetu „Norėčiau jums kaip knygą nuo pradžios atskleisti....“ renginį pradėjo Papilės kultūros namų vadovė Virginija Kupstienė. Renginį vedė ir ištraukas iš Mačernio laiškų skaitė Papilės Kazio Narščiaus filialo bibliotekininkė Irena Rimkienė. Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidalino savo įspūdžiais iš kelionės Mačernio takais bei pakvietė į kitą renginį, kuris vyks Naujoje Akmenėje.
Buvo parodytas videofilmas apie poeto gimtinę – Šarnelę bei Vytauto Mačernio sesers Valerijos Šilinskienės prisiminimų įrašas, kuri mums padovanojo jos anūkė Laura Rojutė – Maselskienė..
Poeto dukterėčia Virginija Rojuvienė papasakojo apie plačią Mačernių giminę, o Naktis Vaitkienė perskaitė niekur dar nepublikuotą dėdės eilėraštį Rainių kankiniams, kurį jis parašė paprašytas pasakyti kalbą per žuvusio Rainiuose kaimynų sūnaus laidotuves. Vėliau viešnios atsakė į žiūrovų klausimus.
Skambėjo poezija ir dainos pagal Mačernio žodžius. Eilėraščius ir sonetus skaitė Rita Liachauskienė, Vita Šimanskienė ir Neda Kyzikaitė. Dainavo Klaipėdos kolegijos studentė Renata Raugienė ir kultūros namų mėgėjų meno kolektyvų vadovas Vidmantas Virbickas. Paskutinė daina „O mylimoji...“, kuria atliko muzikos autorius V. Virbickas, buvo sukurta pagal Mačernio žodžius specialiai šiam renginiui.
Renginį baigėme Vitalijos Žakienės prieš keletą dienų sukurtų eilėraščių „Vytautui Mačerniui“:
„...anuomet trumpam išėjai, kad paliktum širdy amžinai“.
Renginio organizatoriai – Papilės Kazio Narščiaus biblioteka-filialas ir Papilės kultūros namai -nuoširdžiai dėkoja visiems svečiams ir dalyviams, padėjusiems surengti poeto atminimo valandėlę.

 Papilės Kazio Narščiaus filialo bibliotekininkė Irena Rimkienė

Nuotraukos : Vitalijos Žakienės ir Onos Fokienės 

17

008

014

002

 

***

Jučių kaimo filiale eksponuojama spaudinių paroda ,,Tremta, naikinta, bet nepalūžusi Lietuva", skirta Gedulo ir Vilties bei Okupacijos ir Genocido 80-ųjų metinių paminėjimui. Sovietinės okupacijos metais  Lietuva neteko apie 800 tūkst. gyventojų. 1941 metų birželio 14-tąją gyvuliniuose vagonuose iš Lietuvos buvo išvežta per 30 tūkst. žmonių. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado. Gedulo ir vilties dieną nepamiršome tremtinių ir politinių kalinių. Jie yra ir bus mūsų gyva atmintis. Jie visi turėjo viltį sugrįžti į savo namus. Laisvė turi savo kainą. Visi turime žinoti  laisvės kainą ir ją gerbti.   

   Eugenija Škultinienė
Jučių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė

jucpar