Naujienos

SEMINARAS RAJONO BIBLIOTEKININKAMS
„KRAŠTOTYRINIŲ, VIRTUALIŲ IR EDUKACINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMO GALIMYBĖS BIBLIOTEKOJE“

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija suorganizavo kvalifikacijos kėlimo seminarą Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, miestų, kaimų, mokyklų bibliotekininkams. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos-lektorės skaitė paskaitas, vedė edukacinius užsiėmimus šiomis temomis:
Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Audronė Baškienė skaitė pranešimą  „Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika. Skaitmeninės kolekcijos sudarymas“. Supažindino su Kultūros paveldo atrankos ir skaitmeninimo metodika, su Lietuvos Valstybės politikos kultūros paveldo skaitmeninimo klausimais, Lietuvos Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų inicijuojama trečiąjį virtualios kultūros paveldo informacinės sistemos (toliau VEPIS)  modernizavimo projektų. Suteikė informaciją apie vykdomus projektus LIMIS, kurį vykdo Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, archyvuose paveldas saugomas elektroninėje archyvaro informacinėje sistemoje EAIS ir t.t. Lektorė A. Baškienė išdėstė medžiagą apie skaitmeninimo procesą, pagrindinius atrankos kriterijus, skaitmeninimo įrangą, skaitmeninių kompetencijų tinklo paslaugas ir t.t.
Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Rasa Streckienė skaitė pranešimą „Virtualių parodų specifika ir galimybės“. Lektorė supažindino su parodos propagavimo formomis, parodų kūrimo specifika, medžiagos parinkimo būdus, medžiagos virtualioms parodoms paieškas, galimybėmis, išdėstymo principais, nemokamomis GOOGLE programomis, kurių pagalba galima  kurti virtualias parodas ir pristatyti jas bibliotekos internetinėje svetainėje. Lektorė akcentavo virtualioje bibliotekoje skaitytojams pristatoma įvairiapusiška informacija. Informacijos pateikimas virtualioje parodoje skatina skaitytojus ne tik domėtis bet ir dalintis su kitais vartotojais savo potyriais.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Giedrė Čarienė skaitė pranešimą ir  pravedė edukacinį užsiėmimą tema „Emocinio intelekto lavinimas su edukaciniais žaislais kimočiais“. Lektorė supažindino su intelektinio ugdymo programa „kimočiai“. Japonų kalboje žodis „kimochi“ reiškia jausmą. Su žaislais – kimočiais – kurie turi kiekvienas savo reikšmę. Ši efektyvi mokymo programa padeda įsigyti pasitikėjimo ir išmokti spręsti sudėtingas socialines emocines situacijas. Ši programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams. Ši programa moko savęs pažinimo, supažindina su kimočių personažais, jausmų pamokomis, siekimų vaikus išmokyti savęs pažinimo.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Agnė Areliūnaitė skaitė pranešimą ir pravedė edukacinius užsiėmimus tema „Emocinio intelekto lavinimas su muzikos instrumentais“. Supažindino lektorė su psichomotorikos sąvoka, muzikiniais žaidimais, klausos gebėjimais atkurti muzikos instrumentus, girdimąją atmintį, žodinę sąvoką apie ugdymų gebėjimus dalyvaujant vaikams bendroje muzikinėje edukacinėje veikloje.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo lektorėms už prasmingą kvalifikacijos kėlimo seminarą, už suteiktas žinias, kurios bus pritaikytos bibliotekiniame, informaciniame darbe. Bibliotekininkams buvo įteikti kvalifikacijos kėlimo seminaro pažymėjimai.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

kval1

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Rasa Streckienė, vyriausioji bibliotekininkė Audronė Baškienė,  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyresniosios bibliotekininkės Agnė Areliūnaitė ir Giedrė Čarienė

kval2

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: seminaro dalyviai