Naujienos

Renginys Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Akmenės kraštas istorijos vingiuose“, skirtas Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui paminėti

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija pakvietė Akmenės krašto skaitytojus į fotografijų parodos atidarymą, skirtą Akmenės rajono įkūrimo 70 – mečiui paminėti ir dokumentinio filmo „Akmenės kraštas ir jo žmonės“ pristatymui. Literatūrinį renginį, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureato Algimanto Kiminiaus eilėmis apie Tėvynę, pradėjo šio renginio organizatorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalijo apie įvairius renginius, veiklas, skirtas Akmenės rajono įkūrimo 70 – mečiui paminėti. Viešoji biblioteka ir jos filialai šią datą akcentuoja parengtomis kraštotyrinių spaudinių, fotonuotraukų, knygų, bibliografinių spaudinių parodomis. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriuje parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Akmenės rajonas istorijos labirintuose“. Parodoje eksponuojamos knygos, periodika, publikacijų rinkiniai apie Akmenės rajono vietoves, žmones. Kraštotyrinę spaudinių parodą sudaro ciklai: „Knygos apie Akmenės kraštą“, „Akmenės krašto lankytinos vietos “ „Įžymūs kraštiečiai“, „ Akmenės krašto literatai“ Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko piešinių parodos „Mano gimtasis kraštas“, viktorinos. Viešosios bibliotekos administracija pakvietė poetus, rašytojus, skaitytojus dalyvauti prczos, tekstų, miniatiūrų, poezijos rašinių konkurse „Gimtinė prasideda nuo žodžio“, skirtame šiai žymiai rajono datai pažymėti. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės kraštotyros klubas parašė, įvykdė, įgyvendino projektą „ Kūrybinio rašymo vasaros akademija netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais“. Projekto metu sukurti eilėraščiai, prozos kūriniai, publikacijos bus pristatomos literatūriniame metraštyje „ Akmenės kraštas kūrybos versmėje“
Viešosios bibliotekos E. Meškienės konferencijų salėje eksponuojama Jono Šaškauskio fotografijų paroda „ Akmenės kraštas istorijos vingiuose“ 2 - oji dalis. Ši išplėstinė kraštotyrinė fotografijų paroda skirta Akmenės rajono įkūrimo 70 - mečiui paminėti. Fotografijų parodoje skaitytojai pamatė pažįstamus žmones, bičiulius, save. Sudomino fotografijos „Jaunieji kino mėgėjai“, „Pirmasis racionalizatorių kino festivalis“, „Vandens bokštas“, Naujosios Akmenės parko įkūrimas“, „Jonas Kazlauskas. Pirmasis sodų įkūrėjas“ ir t.t. Jono Šaškauskio fotografijų paroda Viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama iki 2020 m. spalio 15 d.
Jonas Šaškauskis fotografija pradėjo domėtis nuo 1949 metų. Jonas Šaškauskis vadovavo jaunųjų fotografų būreliams Naujosios Akmenės tuometiniuose Cementininkų kultūros rūmuose, Ramučių vidurinėje mokykloje, dirbo su kino juostomis, priklausė Šiaulių kino mėgėjų organizacijai, 1975 metais organizavo pirmąjį Lietuvos kino mėgėjų festivalį. Pirmoji Jono Saškauskio fotografijų paroda „Naujosios Akmenės miestas“ buvo eksponuojama 2019 metais Viešojoje bibliotekoje. Paroda buvo skirta Naujosios Akmenės miesto įkūrimo 70 – mečiui paminėti. Mintimis apie Akmenės kraštą, jo žmones pasidalino Akmenės rajono garbės pilietė, žurnalistė, rajoninio laikraščio „ Vienybė“ redaktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų Sąjungos narė Julijana Sejavičienė. Savo poezijos, kūrybos eiles apie Tėvynę, gimtinę, padeklamavo Akmenės krašto literatė, poetė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Gražina Blinkinienė. Poetai, dainuojamosios poezijos kūrėjai , Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai Kęstutis Krencius, Vilhelmina Imbrienė padainavo savo kūrybos dainas, skirtas Akmenės kraštui, Akmenei, gimtinei, tėviškei. Poetė Vilhelmina Imbrienė Viešajai bibliotekai padovanojo savo kūrybos poezijos knygą „, Jausmų stygomis“ išleistą 2020 metais. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su Šiaulių kino meno klubo pirmininku Viktoru Gundajevu sukūrė dokumentinį filmą „Akmenės kraštas ir jo žmonės“, skirtą Akmenės rajono 70 – mečio įkūrimui paminėti. Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė padėkojo Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, Šiaulių kino meno klubo pirmininkui Viktorui Gundajevui už sukurtą dokumentinį filmą. Dokumentinis filmas papildytas Akmenės krašto žmonių interviu. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis mintimis pasidalino apie Akmenės rajono pasiekimus. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė padėkojo dokumentinio filmo kūrėjams, įteikdama simbolinius suvenyrus, palinkėdama garsinti bibliotekinėmis informacinėmis veiklomis Akmenės kraštą. Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Akmenės skyriaus pirmininkė bibliotekininkų vardu padėkojo už sukurtą dokumentinį filmą, kuris turi išliekamąją kraštotyrinę vertę. Dokumentinis filmas „Akmenės kraštas ir jo žmonės“ yra dar papildomas įvairia kraštotyrine, kultūrine informacija.

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSC 6153

Arūno Dyglio nuotraukoje iš kairės į dešinę: poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė, Akmenės rajono Garbės  pilietė Julijana Sejavičienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Viešosios bibliotekos darbuotoja Dalia Markulienė, iš dešinės į kairę: Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klimas, skaitytoja Lina Masiulevičiūtė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė, Ramučių gimnazijos mokytoja Judita Bernotaitė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Vladislovas Balkauskas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Apolinaras Nicius, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė, fotografas Jonas Vapsva

 

DSC 6158

Arūno Dyglio nuotraukoje iš kairės į dešinę: poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė, Akmenės rajono Garbės  pilietė Julijana Sejavičienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Viešosios bibliotekos darbuotoja Dalia Markulienė, iš dešinės į kairę: Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Albinas Klimas, skaitytoja Lina Masiulevičiūtė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė, Ramučių gimnazijos mokytoja Judita Bernotaitė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Vladislovas Balkauskas, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Apolinaras Nicius, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė, fotografas Jonas Vapsva

DSC 5944

Jono Vapsvos nuotraukoje: Lietuvos garbės kraštotyrininkas Ignas Valantis

DSC 5912

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis

DSC 6132

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Januitienė

DSC 5863

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius

DSC 5953

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariai Albinas Klimas ir Apolinaras Nicius

DSC 6031

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys Ramūnas Stonkus, Kredito unijos „Tikroji viltis“ administracijos vadovė Virginija Stonkuvienė

DSC 6047

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė

DSC 5849 1

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Gražina Blinkinienė

DSC 6101

Jono Vapsvos nuotraukoje: buvusi ilgametė Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja Ona Janionienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė

DSC 6171

Jono Vapsvos nuotraukoje: Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė, Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė

DSC 6166

Jono Vapsvos nuotraukoje: Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSC 6040

Jono Vapsvos nuotraukoje: suvenyras renginio dalyviams