Naujienos

2019 11 11

ritos skelbimas3

***

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS MOKSLININKU, KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PROFESORIUMI, POLITIKU IR VISUOMENĖS VEIKĖJU, EUROPARLAMENTARU LIUDU MAŽYLIU AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politiku ir visuomenės veikėju, Europarlamentaru  Liudu Mažyliu. 2017 metų kovo 29 d. Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve jis surado 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto originalus lietuvių ir vokiečių kalbomis bei kitus su šiuo įvykiu sietinus dokumentus, ieškotus beveik šimtmetį. Gausiai susirinkusiems Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojams, lankytojams profesorius Liudas Mažylis supažindino apie to laikmečio politinius įvykius: kaip tebevykstant Pirmajam pasauliniam karui, po 1917 m. Vilniaus konferencijos išrinktoji Lietuvos Taryba, siekdama valstybės savarankiškumo klausimo sprendimo, 1917 metų  gruodžio 11 d. priėmė vokiečių padiktuotą Nepriklausomybės sutarties formuluotę. Šiuo aktu, nors ir buvęs įteisintas Lietuvos būsimas kelias Vokietijos imperijos sudėtyje, bet bent jau pripažįstamas jos nepriklausomybės siekis ir Lietuvos sostinė – Vilnius. Ir nors šis nebuvęs paviešintas dokumentas buvo suskaldęs Lietuvos Tarybą, vis tik po kelių mėnesių vienijimosi pastangų Nepriklausomybės aktas buvo įgyvendintas – Vasario 16-ąją pasirašytas vienbalsiai. Šį faktą įamžinęs dokumentas prof. L. Mažylio pastangų dėka buvo surastas.
2018 metais išleista profesoriaus Liudo Mažylio grožinės literatūros knyga – veiksmo dokumentikos romanas „99 metai po įvykio“, kurioje autorius rašė apie Vasario 16-osios akto suradimo aplinkybes. Profesorius šioje knygoje cituoja savo mėgstamus rašytojus ir knygas, kalba apie muziką. Susitikimo metu profesorius Liudas Mažylis supažindino su Europos parlamento veikla, kalbėjo apie ekologijos, politikos ir kitomis temomis, atsakinėjo į  skaitytojų klausimus.
Viešosios bibliotekos  direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo profesoriui Liudui Mažyliui už prasmingas žinias istorijos tema, už įdomų, prasmingą  susitikimą. Padėkos žodį profesoriui tarė Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė. Profesorius Liudas Mažylis Viešajai bibliotekai padovanojo Lietuvos Nepriklausomybės akto kopiją. Už susitikimą su profesoriumi Liudu Mažyliu dėkojame Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojui Tomui Martinaičiui.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSC 0071

Jono Vapsvos nuotraukoje: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas, visuomenės veikėjas, Europarlamentaras  Liudas Mažylis

DSC 0181

Jono Vapsvos nuotraukoje: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikas, visuomenės veikėjas, Europarlamentaras  Liudas Mažylis ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

DSC 0192

Jono Vapsvos nuotraukoje: susitikimo su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politiku ir visuomenės veikėju, Europarlamentaru  Liudu Mažyliu dalyviai

KNYGŲ PRISTATYMO KONKURSAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvauja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos įgyvendinamame knygų pristatymo konkurse. Buvo sudaryta komisija: Zita Sinkevičienė - komisijos pirmininkė, Viešosios bibliotekos direktorė, Dalė Taraškevičiūtė - komisijos narė, direktorės pavaduotoja ir Rasa Kybartaitė -  komisijos narė, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus  vaikų erdvės bibliotekininkė. Konkurso atrankiniame ture dalyvavo Viešosios bibliotekos ir jos filialų jaunieji skaitytojai, kurios pristatymui ruošė bibliotekininkės.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus Vaikų erdvės skaitytojai Kevinas Bergs, Tomas Bazarovas, Aidanas Komža ir  Aitra Labunskaitė, vadovaujami Vaikų erdvės bibliotekininkės Aurelijos Gerulskienės,  nuoširdžiai ir įtaigiai pristatė rašytojo Aido Jurašiaus knygą „Pypas ir jo nutikimai“.

 Eglesių kaimo bibliotekos skaitytojos Vaida Molytė, vadovaujama Eglesių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Virginijos Jankauskienės, džiugino komisiją  pristatydama knygą „Cirulielis“.

Sablauskių kaimo bibliotekos skaitytojai Ema, Ažuolas ir Tauras Ruginiai, vadovaujami Sablauskių kaimo filialo vyr. bibliotekininkės Vidos Janušauskienės,  pristatė knygą „Ragana Lilė ir vampyras su klibančia iltimi“.
Šio  Knygų pristatymo konkurso tikslas – skaitymo, savikritikos ugdymas, lietuvių ir užsienio šalių literatūros, skirtos vaikams populiarinimas.
Konkurso dalyviai apdovanoti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos prizais, padėkomis, kurios  konkurso dalyviams įteikė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSCF0343

Kristinos Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su  Knygų pristatymo konkurso dalyviais

***

VAIKAI  PAMINĖJO  VAIŽGANTĄ

 Šiais metais minimos kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo ir lietuvybės puoselėtojo Juozo Tumo – Vaižganto 150 – osios gimimo metinės, todėl ir 2019 – ieji paskelbti Juozo Tumo – Vaižganto metais. Ta proga į Vegerių kaimo biblioteką sugužėjo būrelis moksleivių,  kurie mėgsta knygą, prasmingą laisvalaikį, o ypač bendravimą su kitais vaikais. Vaikai atidžiai apžiūrinėjo visą savaitę bibliotekoje veikiančią senų ir retų knygų parodėlę, susidomėję klausėsi bibliotekininko pasakojimo apie Vaižganto gyvenimą, darbą, kūrybą. Jaunieji skaitytojai  sužinojo, kad Vaižgantas – tai ne tik rašytojo slapyvardis, bet ir senovės lietuvių linų dievo vardas, ir kodėl, būtent jį pasirinko rašytojas. Mokiniai garsiai skaitė linksmus pasakojimus iš Vaižganto knygelės “Mikutis gamtininkas” ir piešė jos herojus. Gražiausi piešinėliai buvo Austėjos, Vitos ir Jordanos. Pasakojimus apie augalus bei gyvūnus iš šios knygelės taip pat skaitė ir bibliotekininkas, kuris pabrėžė, kad gamtą reikia ne tik mylėti, bet dar ir saugoti, branginti. Knygų parodėlė skaitytojų buvo lankoma ir kitomis dienomis. Vegerių bibliotekoje apsilankiusi  Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė susidomėjusi  apžiūrėjo Vaižganto metams skirtą literatūros parodą  bei davė daug vertingų patarimų. Prasmingai praleistas laikas, pagerbiant kunigo ir rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto atminimą, primena, kad kiekvienas kultūringas ir savo šalį mylintis žmogus turi pažinti savo tautos žymius veikėjus, jų nuveiktus darbus bei sekti jų pavyzdžiu.

Dainius Sarapinas,
Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas

vegeriai

D. Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos dirtektorė Zita Sinkevičienė ir Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas laiko rankose kunigo,
rašytojo Juozo Tumo – Vaižganto  kūrinius