Naujienos

2022 07 29

GERBIAMI BIBLIOTEKOS SKAITYTOJAI page-0001
***

BIBLIOTEKA VISIEMS

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka kaip partnerė dalyvauja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos projekte „Biblioteka visiems“, kuris skatina paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinantį visuomenės informatyvumą ir toleranciją.
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka bendradarbiauja su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Akmenės viltis“. Viešojoje bibliotekoje rengiamos darbelių parodos įvairiomis temomis. Bendrijos nariai dalyvauja bibliotekoje vykstančiuose renginiuose, seminaruose, kurie skirti sensoriniams skaitymams. Naudojasi viešo interneto prieigų paslaugomis, yra įtraukiami į rengiamus piešinių, rašinių konkursus, viktorinas skirtas Viešosios bibliotekos jubiliejui, valstybinėms, kultūrinėms šventėms paminėti. Šiemet bendrija „Akmenės viltis“ švenčia 25 metų bendrijos įkūrimo sukaktį. Bendrijos vadovę Danutę Jurevičienę ir bendrijos narius pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, padovanodama savo išleistą knygą „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja IV dalis“, kurioje yra rubrika apie prasmingą bendradarbiavimą su bendrija. Šiai progai paminėti Viešojoje bibliotekoje, muzikos ir meno skaitykloje eksponuojama bendrijos narės Vilmos Norkutės deimantinės mozaikos ir tapybos pagal skaičius parodėlė. Paroda eksponuojama nuo liepos 25 dienos iki rugsėjo 20 dienos.
Maloniai kviečiame aplankyti parodėlę.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

IMG 20220720 103959

***

Graži sukaktis mūsų kolektyve

Su 40-ies metų darbo jubiliejaus sukaktimi sveikiname Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę, direktorės pavaduotoją Dalę Taraškevičiūtę ir bibliotekos darbuotoją Irmą Brenciuvienę.
50618186 1928393417210365 8312555145778954240 n
10661916 732778663436622 131208097268100525 o
15


***

KONKURSAS

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS AKMENĖS MIESTO ONOS ŠIMAITĖS VARDO BIBLIOTEKOS BIBLIOTEKININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595).

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – terminuota.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniu  dydžiu) 5,5.

Darbo vieta -  Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka,   Sodo g.1, Akmenė, Akmenės r.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai :

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių  mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
 • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis;
 • teikti paraiškas Lietuvos Kultūros tarybai ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir  jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, įgūdžius, patirtį, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka, 

V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė arba elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.    Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 59 602.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Lankome dvarus ir dvarvietes. Paliesių dvaras

Dvarai – tai kultūros vertybės, kurios apima šalies istorinio vystymosi, kraštovaizdžio formavimosi, agrarinės, kultūrinės ir visuomeninės veiklos, gyvensenos, parkų meno, technikos raidos bruožus. Juose suformuotas lietuviškasis identitetas, tapatybės ženklai. Įsikūrę prie didelių upių ir mažų upelių, greta didžiųjų miestų ar atokiose vietovėse, Lietuvos dvarai ir pilys neabejotinai yra vienas svarbiausių mūsų šalies ir architektūros paveldo akcentų. Siekiant nors minimaliai prisiliesti prie šio paveldo, prie dvarų istorijos, Kruopių kaimo bibliotekos – filialo jauniesiems skaitytojams organizuojamos pažintinės išvykos po aplinkinius dvarus, dvarvietes. Liepos 20 d. aplankytas Šiaulių rajone esantis Paliesių dvaras, nuo Kruopių nutolęs per 12 km. Džiugu, kad išvykoje dviračiais dalyvavo Šapnagių bibliotekos jaunieji draugai su bibliotekininke R. Montvydiene, Spaigių kaimo bendruomenės pirmininkė V. Klovienė ir Kruopių bibliotekos skaitytoja T. Šeržentienė.

Paliesių dvaro sodyba šioje vietoje ėmė kurtis XVIII a. pabaigoje. Pirmiausia ji priklausė dvarininkui Mikalojui Petravičiui. 1780 metais šio dvarininko lėšomis buvo pradėta statyti Žarėnų bažnyčia. Pagal vienintelį fundatorių jai suteiktas Šv. Mikalojaus vardas, įkurta Žarėnų Latvelių Šv. Mikalojaus parapija. Paskutinieji Paliesius valdė dvarininkai Liutikai. Paliesių dvaro savininkas Stanislovas Bonifacas Liutikas (1846–1919) mokėsi Anglijoje jūreivystės koledže, Varšuvoje baigė inžinerijos mokslus, dirbo Liepojos uoste inžinieriumi prie garlaivių. Paliesių dvarą valdė nuo 1880 m. Dvare ūkininkavo pažangiai: iš Liepojos atsivežė tų laikų naujovę dvivagį plūgą, iš Danijos parsivežė ir užveisė žalųjų karvių bandą. Pasakojama, kad 1919 m. jis netikėtai mirė nuo širdies sutrikimo, kai bolševikai išsivedė geriausius jo arklius. Neogotikiniai dvaro rūmai buvo pastatyti 1903 metais. Dvaro sodyboje greta rūmų stovėjo gražus dviejų aukštų su įvažiuojamu pusrūsiu svirnas. 2002 metais sudegė dalis svirno. Šiuo metu bandoma jį atstatyti. Išlikęs didelis senas sodas ir brandžių smulkialapių liepų alėja. Nepakartojamų įspūdžių pilnatvei pritrūko vieno – dvaro rūmo negalima apžiūrėti iš vidaus.

Rima Urmonienė
Kruopių kaimo bibliotekos – filialo vyr. bibliotekininkė


20220722 134038

received 454512816499493

received 790855585612437

received 5214074951991066

***

„A, GRAŽUMAS LIETUVIŲ KALBOS“

Lietuvoje Seimas priėmė nutarimą 2022 metus paskelbti Jono Meko metais, pažymint avangardinio kino kūrėjo ir kino kritiko, rašytojo ir poeto 100-asias gimimo metinės. Kaip rašoma Seimo pranešime, POETAS Jonas Mekas  buvo itin svarbus pasaulinei kultūrai ir naujų meno formų paieškai, jo avangardinio kino ir literatūrinė kūryba formavo visuomenės istorinę sąmonę, skatino neprarasti lietuviškumo ir garsino Lietuvos vardą.

Jonas Mekas nuo 1949 metų gyveno ir kūrė Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet niekada nepamiršo savo gimtinės Lietuvos. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje buvo eksponuojama paroda, skirta Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms paminėti „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“.

Rašytojo Jono Meko knygos mėgiamos Akmenės krašto skaitytojų: „Žmogus be vietos“, poezijos rinkiniai „Semeniškių idilės“, „Gėlių kalbėjimas“, eseistinė knyga „Laiškai iš niekur“, „Žmogus be vietos: nervuoti dienoraščiai“. Jonas Mekas sukūręs eilę dokumentinių filmų „Rojus dar neprarastas“, „Netobuli trijų vaizdų filmai“ ir kitus filmus.

Akmenės mieste eilę metų vyksta tradicinė šventė „Visi keliai veda į Akmenę“. Viešosios bibliotekos administracija, Akmenės Onos Šimaitės vardo biblioteka į šventę pakvietė teatro ir kino aktorių, režisierių, skaitovą Petrą Venslovą. Gerbiamas aktorius Petras Venslovas atliko literatūros ir kalbos programą „A, gražumas lietuvių kalbos“, skirtą poeto Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Akmenės Onos Šimaitės vardo bibliotekos vadovė Irena Virkutienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už literatūrinę programą gerbiamam aktoriui Petrui Venslovai, Akmenės kultūros namų kolektyvui.

Renginyje  koncertavo ir muzikinę programą atliko orkestrėlis „Geras oras“ (M. Lopaitis, G. Kirkilas. M. Butkevičius).

Viešosios bibliotekos ir jos filialuose buvo eksponuojamos spaudinių parodos, skirtos poeto Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Su P.Venslova

Nuotraukoje: aktorius Petras Venslovas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Akmenės miesto Onos Šimaitės vardo bibliotrkos vadovė Irena Virkutienė, bibliotekininkė Diana Lensbergienė