Naujienos

2020 02 25

 

KONKURSAS
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VENTOS MIESTO FILIALO BIBLIOTEKININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595).

Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis  – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,76.
Darbo vieta -  Ventos miesto filialas,   Žemaičių g. 35, Venta, Akmenės r.
Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai :

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių  mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Privalumas – išsilavinimas informacijos paslaugų, bibliotekininkystės, komunikacijos srityse;
 • būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
 • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis;
 • teikti paraiškas Lietuvos Kultūros tarybai ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir  jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, įgūdžius, patirtį, kvalifikacijos kėlimą ir pan.
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 • Užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. vasario 17d. iki 2020 m. kovo 2d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.    Akmenės   rajono   savivaldybės   viešojoje bibliotekoje V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 47 011, 8 (425) 59 602

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

*** 

 Vasario 28 kvietimas 1

***

Praūžė Užgavėnės Sablauskių kaime

„Iš Užgavėnių oro žmonės spėjo, koks bus pavasaris, vasara, kokio gali sulaukti derliaus. Jei Užgavėnių diena saulėta, pavasarį reikia anksti sėti, jei drėgna, tais metais gerai augs javai ir t.t.“ - šiais žodžiais Užgavėnių šventę pradėjo Sablauskių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė V. Janušauskienė. Vasario 22 diena  Sablauskių kaime buvo galima sutikti linksmus Užgavėnių persirengėlius. Vaikai su Lašininiu, Kanapiniu ir kitais personažais ne tik ratelius žaidė, bet ir gražią Morę degino. Vyko Lašininio ir Kanapinio kova, skambėjo dainos, sukosi smagūs rateliai, vyko įvairūs žaidimai, buvo  menamos mįslės. Šventės dalyviai vaišinosi blynais, arbata ir ,,kugeliu“.

Teksto ir nuotraukų autorius
Sablauskių kaimo filialo
vyr. bibliotekininkė Vida Janušauskienė

sabu1

sabu2

sabu3

 

ND

***

KŪRYBINIAI TEORINIAI MOKYMAI AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE „MĖGĖJIŠKŲ FILMŲ KŪRIMO PRADŽIAMOKSLIS“

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko kūrybiniai teoriniai mokymai, kūrybinės dirbtuvės tema „Mėgėjiškų filmų kūrimo pradžiamokslis“. Mokymų lektorius Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas supažindino dirbtuvių dalyvius, kaip kuriami mėgėjiški dokumentiniai filmai, su dokumentinių filmų žanrais, temomis, idėjomis, kaip kuriami istoriniai, pažintiniai dokumentiniai filmai, dokumentinių filmų struktūra – scenarijaus autoriumi, operatoriumi, režisieriumi, garso operatoriumi, aktoriais, kompozitoriumi ir t.t. Lektorius atsakė į susirinkusiųjų klausimus, aptarė sekančius kūrybinių dirbtuvių mokymus ir užduotis dabartiniam filmo kūrimui.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

DSCF0724

Dalios Markulienės nuotraukoje: Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas

DSCF0732

Dalios Markulienės nuotraukoje: Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir  kūrybinių teorinių mokymų dalyviai