Naujienos

2017 12 13

Gerbiami Kalniškių  kaimo bibliotekos-filialo  skaitytojai ir poezijos mylėtojai,
Gruodžio 15 dieną 16 valandą

Maloniai kviečiame Jus į Kalniškių bibliotekos rengiamą  poezijos ir muzikos vakarą
„Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtą Lietuvių kalbos kultūros metams.

Prasmingi žodžiai ir gitaros garsai – būtent tai, ko reikia kiekvienam, siekiančiam mintimis pabūti su poezijos posmais ir dainomis,
 belaukiant Šventų Kalėdų.

Vakaro svečiai:

Akmenės rajono savivaldybės  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, gerbiama  Zita Sinkevičienė, Akmenės rajono savivaldybės  Tarybos narė, poetė, Akmenės miesto kultūros namų vedėja, gerbiama Vitalija  Žakienė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ narys, poetas-dainininkas, gerbiamas Kęstutis Krencius, Kalniškių kaimo bibliotekos aktyviausi skaitytojai, dainininkai ir skaitovai.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

***

„Akmenės miesto biblioteka – istorija ir dabartis“ 80-osioms bibliotekos įkūrimo metinėms paminėti

Akmenės  miesto bibliotekos filiale įvyko šventė, skirta bibliotekos 80-osioms įkūrimo metinėms paminėti. Istorijos kelią nušvietė renginio vedėjas,  muzikos vyr. mokytojas Valdas Bogavičius supažindindamas su spaudiniais, kur minima Akmenės miesto biblioteka.
1925 m. Akmenėje, Klemo Ramanausko įsteigtame knygynėlyje buvo galima už tam tikrą mokestį įsigyti knygą. O 1937 metais, remiantis Viešųjų bibliotekų įstatymu buvo įsteigta IV eilės biblioteka Akmenėje, Stoties g-vė 40. Knygų fondas buvo apie 1000 egz. Pirmasis bibliotekos vedėjas – Akmenės pradinės mokyklos mokytojas V. Balaišis.  1959 m. rajoninė biblioteka perkeliama į naujus pastatytus kultūros rūmus, kur ir yra šiuo metu. Bibliotekoje dirbo E. Kelpšienė, R. Pocienė, R. Kybartaitė. Akmenės miesto bibliotekoje-filiale įkurtas "Smalsučio" būrelis, veikia Neformalaus vaikų švietimo būrelis. Bibliotekoje dirba padalinio vadovė I. Virkutienė, D. Lensbergienė. Iš  Viešosios bibliotekos administracijos parengto projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 6 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos-filialo darbuotojai.
Akmenės rajono savivaldybės ir Viešosios bibliotekos dovana Akmenės miesto bibliotekos skaitytojams, bendruomenei Gerbiamos lietuvių aktorės Virginijos Kochanskytės vienos aktorės  spektaklis „Gyvenimas kaip graži kelionė“. Tai unikali programa: teatralizuota, romantiška, pilna gyvenimo išminties ir taiklių pastebėjimų. Tai jaudinantis susitikimas su pačiu savimi per lietuvių ir užsienio poetų, rašytojų poezijos ir prozos kūrinius.
Akmenės bibliotekos-filialo padalinio vadovė Irena Virkutienė ir specialistė Diana Lensbergienė  apdovanotos Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkomis.
Sveikinimus, palinkėjimus  bibliotekai ir padėkas darbuotojoms nuo LR Seimo nario Valiaus Ąžuolo perdavė jo padėjėja Justina Kazickaitė. Akmenės bibliotekos-filialui padovanota Pirmojo Lietuvos Statuto knyga, kurią lentynoje galės rasti kiekvienas bibliotekos lankytojas.
Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkas už informacinę ir kultūrinę veiklą įteikė gerbiamoms kolegėms: I.Virkujtienei, D.Lensbergienei ir I.Brenciuvienei. Direktorė padėkojo įteikdama atminimo dovanėles Akmenės krašto bibliotekų bičiuliams už literatūrinę, intelektualią veiklą: gerbiamiems mokytojams Valdui Bogavičiui, Ritai Ringienei, Algiui Gulbinui, Akmenės krašto Garbės piliečiui Anicetui Lupeikai. Gerbiamos kolegės apdovanojo aktyviausius skaitytojus: Vaclava Mišeikienė, Regina Kateivienė, Danutė Runkauskytė, Reda Butnorienė, Vitalija Žakienė, Edita Dambrauskaitė, Vincenta Mačiulytė, Pranas Ertenis, Zita Babičienė, Stasys Vaičius, Eglė Krapauskaitė, Kotryna Kateivaitė.
Koleges pasveikino: Akmenės bendruomenės pirmininkas Petras Liauksminas ir Rita Pušinskaitė, Akmenės kultūros namų vedėja, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Žakienė ir režisierė Reda Butnorienė, Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė, kolegės ir kiti skaitytojai. Koncertą padovanojo Akmenės muzikos mokyklos atlikėjai.  

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

akmenes nuotr

D.Lensbergienės nuotraukoje: Akmenės miesto bibliotekos darbuotojos I.Virkutienė, D.Lensbergienė, I.Brenciuvienė,  vyr.mokytojas V.Bogavičius, mokytojas A.Gulbinas,  aktyvi skaitytoja S.Bogavičienė, LR Seimo nario padėjėja J.Kazickaitė,  Viešosios bibliotekos  direktorė Z.Sinkevičienė, pavaduotoja D.Taraškevičiūtė,  bibliotekininkės R.Kybartaitė ir A.B. Juciuvienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė V. Žakienė ir kt.

***

akmenės skelbimas

150 metų su Lazdynų Pelėda

Kairiškių biblioteka kartu su daugiafunkciu centru, Kairiškių muziejumi ir kaimo bendruomene gražiai ir įsimintinai paminėjo savo krašto šviesuolių – rašytojų, pasivadinusių bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu – Sofijos Ivanauskaitės – Pšibiliauskienės (1867-1926) 150 ir Marijos Ivanauskaitės – Lastauskienės (1872-1957) 145 metines.
Rašytojų gimtadieniui „Margažiedžio“ klubo nariai prie administracinio pastato sudėliojo augalų ornamentus, o vėliau sėdo perrašyti teksto – Lazdynų Pelėdos „Stebuklingoji tošelė“. Senjorai pademonstravo savo gražų kaligrafinį raštą ir sulygino su rašytojų rašysena. Visus metus bibliotekos specialistė Janina Čibirienė savo bibliotekos skaitytojus skatino skaityti kuo daugiau Lazdynų Pelėdos kūrinių, rajono bibliotekose šioms datoms paminėti surengtos spaudinių ir literatūros parodos, rašytojų gimtinėje Paragių dvare vyko įvairūs renginiai.
Kairiškių daugiafunkciame centre vykusio baigiamojo renginio metu prisimintas rašytojų ir jų artimųjų gyvenimas, kūryba ir ryšys su šiuo kraštu. Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos 10 klasės moksleivis Povilas Čibiras parengė ir pristatė skaidres „Lazdynų Pelėda – gyvenimas ir kūryba“, parodytas video – vaidybinis filmukas „Per laiką spindinti šviesa“, kurį sukūrė Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos abiturientai. Savo kūrybos eiles „Dvi sesės“ skyrė buvusi Kairiškių mokyklos mokytoja, labai kūrybinga ir aktyvi poetė – Liucija Jagielienė, kuri šiuo metu gyvena Kapėnuose. Jos eiles skaitė mokytoja Rita Masiulienė, kadangi pati poetė negalėjo atvykti į renginį. Moksleiviai, kraštotyros būrelio nariai raiškiai perskaitė Marijos Lastauskienės apsakymą „Pavasario rytmetį“, parašytą 1905 m.
Renginyje dalyvavo ir svečiai – tai Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis, kuris ragino susirinkusius jaunuosius skaitytojus domėtis savo giminės geneologija, krašto kultūra, skaityti knygas ir prasmingai leisti savo laisvalaikį. Akmenės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė paminėjo kas vyko rajono bibliotekose prisimenant Lazdynų Pelėdą, o pavaduotoja Dalia Taraškevičiutė vakaro dalyvius pavaišino „Babka prie kavos“ pagal Lazdynų Pelėdos kulinarinį receptą. Marijaus ir Dianos Lopaičių šeima, besikurianti netoli Kairiškių kaimo – Pelėdiškėse, pristatė savo senelių ir prosenelių tolimos giminystės ryšius su Sofija Pšibiliauskiene. Marijaus Lopaičio mamai – Palmirai Donatilei Čapkevičiutei (Lopaitienei) 1926 m. vasario 3d. krikšto mama tapo jau serganti Sofija, kuri mirė tų pačių metų kovo 15 d. Jos sūnus Stasys Pšibiliauskas su Marijaus seneliu išvyko uždarbiauti į Argentiną, kur nuo širdies ligos ir mirė . Marijus Lopaitis skaidrėse pademonstravo dokumentus, laiškus, kuriuos saugo kaip šeimos relikvijas, ir ragino visus susirinkusius kaupti savo šeimos archyvą, domėtis savo senelių, prosenelių praeitimi ir giminyste. Kairiškių kaimo bendruomenės moterys paruošė valgių pagal Lazdynų Pelėdos 1911 m. išleistą „Šeimininkės vadovėlį“. Bibliotekininkė Janina Čibirienė papasakojo apie įžymius žmones, turėjusius įtakos rašytojų gyvenimui ir kūrybai – Vladą Sirutavičių, Povilą Višinskį, vasario 16-osios akto signatarą Jurgį Šaulį, vaistininką bei visuomenės veikėją iš Vievio Jurgį Milančių ir kt. Jų veiklos ir ryšiai užfiksuoti vaizdinėje-dokumentinėje parodoje „150 metų su Lazdynų Pelėda“.
Tą tamsų rudens vakarą melodingomis, kitaip skambančiomis žemaitiškomis dainomis, gražiai nušvietė Viekšnių kultūros centro modernaus folkloro ansamblis „VO TAP TATAA“.
Įprasminant šio krašto žymių žmonių atminimą, prie Kairiškių daugiafunkcio centro pasodinti medeliai – 3 liepaitės, skirtos Paragių šviesuolėms – sesėms rašytojoms bei jų motinai Karolinai, ir klevas tėvui Nikodemui Ivanauskui. Liepaites pasodino mažieji centro lankytojai – darželinukai, o klevą – klubo „Margažiedis“ nariai. Diana ir Marijus Lopaičiai iš savo būsimo „Pelėdiškių“ viensėdžio padovanojo iš ąžuolo giliuko išaugintą raudonlapį ąžuoliuką, kurį skyrė Vladui Sirutavičiui.
Malonu, kad sutelktomis jėgomis kaime galime džiaugtis ir rezultatais.

Kairiškių daugiafunkcio centro administratorė Vida Stankienė

k2

k1

k3