Miestai partneriai

2020 08 14

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė) parengta ekspozicija „Miestai  - partneriai“, kurioje publikuojama informacija (knygos, foto albumai, nuotraukos) apie Akmenės rajono savivaldybės tarptautinius ryšius su miestais - partneriais.

DSCF1480

2019 metais Akmenės rajono savivaldybė (Lietuvos Respublika), atstovaujama Savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo, ir Mukava miestas (Japonija), atstovaujama mero Yoshiyuki Takenaka, vadovaudamosi draugiškais santykiais, pasirašė ketinimų dėl partneriško bendradarbiavimo protokolą. Jo tikslas – atsižvelgus į abiejų šalių suinteresuotumą, gilinti, stiprinti ir plėsti įvairiapusius ryšius bei skatinti šalių draugystę ir bendradarbiavimą.

 

2006 metais  Akmenės rajono ir Konino miesto bičiulystei plėsti – užmegzti oficialūs ryšiai su šio miesto nevyriausybine organizacija „Eurokon  1993“, pradėta keistis delegacijomis.

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Bocholto miestas draugystės sutartį pasirašė 2000 metų birželio 16 dieną.

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Duobelės rajonas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 1997 metais, ši sutartis vėliau buvo tobulinama ir plečiama - 2002-aisiais ir 2004-aisiais pasirašytos atnaujintos sutartys.

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Rusijos Federacijos Briansko miestas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2004 metų rugpjūčio 28 dienąNuo to laiko abiejų bendradarbiavimo partnerių oficialios delegacijos lankosi vienos pas kitas, rengiamos moksleivių poilsio stovyklos, dalyvaujama kituose renginiuose.

 

2005 metais Akmenės rajono savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius su Ukrainos Černovicų miestu. Oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo pirmajame tarptautiniame verslo forume „CHERNIVTSI - 2005“. Vėliau su šio miesto atstovais bičiuliautasi tarptautiniuose renginiuose užsienyje bei neoficialiuose susitikimuose.

 

2007 metais Akmenės rajono savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius su Danijos Karalystės miestu Kalundborgu. Šio miesto ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės parengė bendrą projektą, apsilankė viena pas kitą, dalijosi patirtimi.

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Aucės savivaldybė bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2010 metų birželio 12 dieną. Tačiau su Auce bičiuliaujamasi ir bendradarbiaujama jau kelis dešimtmečius, tik anksčiau šis miestas buvo Duobelės rajono savivaldybės sudėtyje. Savarankiška Aucės savivaldybė įsteigta po Latvijos Respublikos teritorinės administracinės reformos 2009 metais.

 

2012 metų lapkričio 16 dieną pasirašyta sutartis dėl prekybinio - ekonominio, mokslinio -techninio, kultūrinio ir socialinio bendradarbiavimo tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajono. Bičiulystė pradėta nuo akmeniškių oficialios delegacijos dalyvavimo ekonomikos forume „Rečicainvest-2012“.

 

Oficialūs ryšiai tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Sakartvelo Rustavio miesto užmegzti 2013 metais.

2015 metais užmegzti pirmieji neoficialūs kontaktai su Islandijos Olfus savivaldybės atstovais. 2017 - 2018 metais Akmenės rajono savivaldybė ir Islandijos Olfus oficialiai susirašinėjo.

 

 

2017 metų gegužės 16 dieną Mariupolyje pasirašytas „Ketinimų protokolas dėl partneriško bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos Akmenės rajono savivaldybės ir Ukrainos Mariupolio miesto savivaldybės“. Iki tol kelerius metus su Mariupoliu bendrauta nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių lygiu, organizuoti vizitai, moksleivių stovyklos, teikta labdara, vykdytos palaikymo akcijos, kultūrinės ir švietėjiškos veiklos.

 

 

2018 metais užmegzti oficialūs ryšiai su Ispanijos karalystės Santa Susanna miestu. Šiame mieste apsilankė oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija.

 

2018 metais užmegzti ryšiai su Ukrainos Respublikos Šostko miestu. Šio miesto renginyje pabuvojo oficialus Savivaldybės atstovas.

 

2018 metais užmegzti ryšiai su Moldovos Respublikos Ungenio miestu. Šio miesto ir Akmenės rajono savivaldybės oficialiai susirašinėjo.

 

2018 m. rugsėjo 27 d. sudarytas susitarimas tarp Ukrainos Lvovo srities Skhidnytsia miesto ir Lietuvos Akmenės rajono savivaldybės. Jame numatytas informacijos ir patirties keitimasis įvairiose abiem pusėms rūpimose srityse. Įvyko du oficialūs vizitai.

 

2018 metais Akmenės rajono ir Estijos Viru-Nigula savivaldybės oficialiai susirašinėjo, gruodžio mėnesį oficiali estų delegacija atvyko į svečius. Viru-Nigula delegatams aprodyta Savivaldybė, Ventos regioninio parko Lankytojų centras, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, suorganizuoti susitikimai AB „Akmenės cemente“, Akmenės gimnazijoje.

  • Viešosios bibliotekos informacija