Naujienos

2020 01 14 Naujienos

 

 Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Pedagogė, publicistė, bibliotekininkė, Pasaulio Tautų teisuolė Ona Šimaitė (1894 - 1970)“, skirta 50-osioms  Onos Šimaitės mirties metinėms paminėti

zita Šimaitei

 K.Urniežienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindina skaitytojus su gautomis iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos retų knygų ir rankraščių  skyriaus  Onos Šimaitės laiškų kopijomis

***

VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE PARENGTA SPAUDINIŲ PARODA
„SAUSIO 13-OJI - GYVA LIETUVIŲ TAUTOS ATMINTIS“,
SKIRTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

 GYNEJU DIENAI

 

 ***

Daiva

Daiva Balčiūnaitė (1970-11-26 - 2020-01-09)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenę pasiekė liūdna žinia. Einant 50-uosius  metus, mirė Ventos miesto filialo bibliotekininkė  Daiva Balčiūnaitė, gimusi 1970 metais lapkričio 26 dieną. Daiva Balčiūnaitė mokėsi Ventos vidurinėje mokykloje (dabar Ventos gimnazija), kurią baigė 1988 metais. Ventos miesto filiale Daiva pradėjo dirbti nuo 1988 metų rugsėjo 19 dienos. 1994 metais baigė Vilniaus universitetą įgydama bibliotekininko – bibliografo specialybę. Netekome puikios kolegės. Daiva Balčiūnaitė bibliotekai, skaitytojams, knygai, kraštotyriniam darbui, prasmingoms spaudinių parodoms dovanojo 31-erius savo gyvenimo metus. Daiva didžiavosi būdama ventiškė, jai rūpėjo, kas vyksta Ventos bibliotekoje ir Ventos miestelyje. Reiškiame nuoširdžią užuojautą seseriai Sniegei, Tėveliui, artimiesiems, bendradarbiams, draugams.

Akmenės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos bendruomenė

***

Šventinio laikotarpio užbaigtuvės su Trimis Karaliais

Pakalniškių kaimo filiale vyko renginys ,, Šventinio laikotarpio užbaigtuvės su Trimis Karaliais“. Renginio metu buvo aptariami šventinio laikotarpio papročiai ir tradicijos. Jaunieji skaitytojai prisiminė, kaip pas juos namuose minima Trijų Karalių diena, kaip  laikomasi  visų šios šventės tradicijų. Norėdami pajusti tikrąją šios šventės dvasią, su skaitytojais vaikais buvo gaminamos Trijų Karalių karūnos.

Monika Pėčauskė
Pakalniškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė

 pakalniskiai1

pakalniskiai2

***

Sausio 13-oji  -  Laisvės gynėjų diena

1991 metų sausio 13-ąją įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungos bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus Televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Užimti objektus atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Buvo sužeista daugiau kaip 600 taikių ir neginkluotų žmonių, o 14 – žuvo. Svarbi ir reikšminga mums ši diena, nors ir pačia didžiausia – gyvybės kaina, Lietuva apgynė savo laisvę. Popietės metu su Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės skaitytojais prisiminta ši istorinė diena, apžiūrėta ir aptarta literatūros paroda ir nutarta šios dienos atmintį įamžinti piešiant Laisvės laužus, nes laužai tapo kovos, vilties, laisvės ir atminties simboliu kiekvieno mūsų širdyse. Šiai datai paminėti visiems popietės dalyviams buvo demonstruojama skaitytojo Kevino Bergso sukurta vaizdinė medžiaga.

Aurelija Gerulskienė
Viešosios bibliotekos
skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkė

 saus13

saus132

***

ziemojimas su opera web

ziemojimas su opera web2

*****

KONKURSAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO-INFORMACIJOS SKYRIAUS
BIBLIOTEKININKO 
1 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595)

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 4,76.
Darbo vieta  V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė.

Kvalifikaciniai reikalavimai :

  • turėti bibliotekinį, socialinį, humanitarinį, pedagoginį aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
  • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;
  • turėti patirties darbe su vaikais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. sausio 20 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 47 011, 8 (425) 59 602. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

***

Sodra ignitis epristatymas 

 

Subkategorijos

Darbo laikas

V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė