Naujienos

2018 07 19 Naujienos

SKAITYMAI GAMTOJE

Mažiesiems Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekos skaitytojams kiekvieną ketvirtadienį rengiami  garsiniai skaitymai gamtoje.  Skaitomos lietuvių autorių knygos,  vyksta perskaitytų knygų aptarimai. Paskaitę vaikai,  žaidžia judriuosius žaidimus,  kvadratą ir kt. Vaikai bendrauja, dalijasi įspūdžiais, savo laisvalaikį leidžia įdomiai ir turiningai.

Papilės mstl. K.Narščiaus bibliotekos vyr. bibliotekininkė Rima Karalienė
 
pap1
 
2pap
 
Rimos Karalienės nuotraukose  skaitymai gamtoje

***

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą edukacinės, projektinės veiklos bibliotekininko pareigoms užimti

Konkurso pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų išsilavinimą;
  •  būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
  • gebėti organizuoti renginius, edukacinius užsiėmimus suaugusiems ir vaikams, juos pristatyti;
  • teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;
  • turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;
  • mokėti bent vieną užsienio kalbą (B1 lygiu; pageidautina – anglų);
  • turėti projektinio darbo patirties;
  • būti pareigingu, komunikabiliu, iniciatyviu, gebėti bendrauti su žmonėmis;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

7. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

Dokumentai priimami Akmenės rajono   savivaldybės   viešojoje bibliotekoje, adresu V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė iki 2018 m. liepos 31 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.   Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 59 602.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

***

   Atostogos su knyga

Vasaros atostogų metu  Sablauskių kaimo filialas jauniesiems bibliotekos  skaitytojams rengia skaitymus gamtoje. Skaitymų metu aptariamos  per mokslo metus perskaitytos  knygos, vyksta diskusijos, garsiniai pasakų skaitymai. Kiekvienas vaikas apie perskaitytą knygą turi savo nuomonę.  Su vaikais įvyko  britų vaikų rašytojos  H.Webb  knygų ,,Vieniša kalytė Džesė“ ir  ,,Palikti šunyčiai“ aptarimai, rašytojo R.Spalio knygos ,,Gatvės berniuko nuotykiai“ aptarimas  ir  rašytojos  C.Girard-Audet  knygos ,,Sudėtingas Lėjos Olivjė gyvenimas“  aptarimas.

Sablauskių kaimo filialo 
vyr. bibliotekininkė Vida Janušauskienė

svas

V.Janušauskienės nuotraukoje skaitymai gamtoje

***

ŽVAKIŲ GAMYBOS PAMOKA BIBLIOTEKOJE

 Viešojoje bibliotekoje įvyko žvakių gamybos pamoka, kurią  vedė  Simona Martinaitienė. Simona yra naujaakmenietė,  šiuo metu gyvenanti Londone.  Simona papasakojo apie save, apie pomėgį gaminti žvakes. Žvakių gamybos pamokoje dalyviai išmoko, kaip pasigaminti  natūralią sojos žvakę ir pasirinkti patinkantį kvapą. Renginio dalyviai domėjosi žvakių gamybos procesais, pateikė įvairių klausimų.

simona

D.Markulienės nuotraukoje: Simona Martinaitienė pasakoja apie žvakių  gamybą

mokiniai

D.Markulienės nuotraukoje: žvakių gamybos pamokos dalyviai

*** 

Paroda

PARODA VEIKS

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje ( II a.) š.m. liepos 2 - 13 d.

Maloniai kviečiame apsilankyti

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė