Naujienos

2019 03 21 Naujienos

Gerbiami skaitytojai  kopija

***

ŽEMĖ MUMS VIENA

Žemės diena išreiškia viso pasaulio žmonių norą išsaugoti tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą. Ši diena suvienija žmones bendram rūpesčiui dėl mūsų visų namų.  Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės lankytojai Žemės dieną paminėjo susirinkę į popietę „Žemė mums viena“, išklausė Justino Marcinkevičiaus eilėraščio, pažiūrėjo aplinkosauginį filmą „Gandrai visada sugrįžta namo“. Po to sekė užduotis – plakatų konkursas „Aš  - Žemės vaikas“.

Informacija Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkės Aurelijos Gerulskienės

                           Nuotraukos Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus
vaikų erdvės bibliotekininkės Rasos Kybartaitės 

DSCF1574

DSCF1582

***

POETINIO ŽODŽIO KELIONĖ 

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės, poetės Dalios Milukaitės – Buragienės  literatūrinis vakaras „Poetinio žodžio kelionė“, skirtas poetės Dalios Milukaitės – Buragienės  garbingam, prasmingam amžiaus jubiliejui paminėti. Lietuvos poetė ir medikė gimė Lazdijų rajone, Šeštokuose.
Poetė rašė, kad  vaikystėje per literatūrines radijo valandėlės  skambėjo jos eilėraščiai. Kūrybos šaknys tikriausiai atėjo iš senelio brolio, kunigo Antano Miluko. Jis buvo  redaktorius ir knygų leidėjas. Vaikystėje matydavo ant aukšto sukrautas visas jo knygas, domėjosi literatūra“. Poetė daug rašo apie savo tėviškę, Šeštokus, apie Žemaitiją, kurioje ilgai gyveno (Naujoji Akmenė), apie įžymius tautiečius (Simoną Daukantą, Maironį), apie savo garsųjį dėdę, knygnešį, leidėją Antaną Miluką.
Pirmoji poetės knyga išleista 1990 metais,  pirmieji poezijos rinkiniai: „Virš pilkos dienos“ (1990), „Ilgesio paukštė“ (1995), „Vakaro vėjas“ (1996), „Likimo rožė“ (1997) ir t.t.
 Su savo kūrybos pristatymais poetė važinėja po visą Lietuvą, neaplenkdama ir mažų Lietuvos rajonų. Juose lankydamasi ir bendradarbiaudama su žmonėmis neretai sukuria tam kraštui ar sutiktam žmogui akrostichų ( eilėmis parašytas tekstas, kur sujungus pirmąsias kiekvienos eilutės raidės gaunamas žodis – miesto pavadinimas, žmogaus vardas, pavardė. Išleidusi 35 poezijos knygas, iš jų 4 vaikams. Daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Akmenės krašto Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė (2004m.), Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) Stasio Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), Eduardo Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos laureatė. Išleistos 2 knygos Brailio raštu ir keturios garsinės poezijos knygos. D. Milukaitė-Buragienė ne tik skaito savo kūrybą, bet parodo kaip atrodo Brailio raštu užrašytos knygos, mat autorės net dvi  knygos yra skirtos  mažiesiems skaitytojams, turintiems regėjimo  negalią. Tai parodo poetės atjautą silpnesniam, jos pastangas suteikti galimybę neįgaliesiems socializuotis visuomenėje.Poetė vaikams yra išleidusi šias knygas: „Medžių abėcėlė“ (2005), „Lietuvos uogelės“(2007), „H. K. Anderseno pasakų herojai“ (2008), „Tėviškėlės akmenėliai“ (2011).
Už akrostichų rinktinę „Viltingais žodžiais virpanti styga“ (2008) Factum agentūros pripažinta Lietuvos rekordu ir įrašyta į raštijos skyrių, kaip daugiausia parašiusi akrostichų autorė Lietuvoje – 217 šio žanro eilėraščiu.
Išleido knygą „Kamanų klampynė“ (2010), sonetų vainikas, skirta Kamanų Valstybinio gamtinio  rezervato  gamtai apdainuoti.
Su anapilin išėjusiu poetu Vladu Buragu yra išleidusi šias knygas „Neramioji liepsna“ (1998), „Dviejų saulių nemigusios žaros“ (2000),  eilėraščių rinktinė „Gerumu vienas kitą apgynę“ (2010), eilėraščių rinkinį „Mintimis ir širdimi“ (2014), išleido knygą „Poezijos dainius“ su Vytautu Šiaudyčiu (2018 straipsnių ir eilėraščių rinkinys apie poetą Vladą Buragą). Poetės  yra išleistos garsinės knygos: „Čiulba ulba volungėlė“, skaito aktorė Virginija Kochanskytė,  „Stebuklingąjį žmogų šaukiu“, skaito aktorė Jūratė Onaitytė. Garsinių knygų įrašus galite pasiklausyti Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos internetinėje literatūrinėje svetainėje www.akmeneskrastoliteratai.lt. Apie poetę informaciją galite rasti Akmenės krašto enciklopediniame žodyne, kuris randasi Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt .
Poetės kūryba yra publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, literatūriniame žurnale „Metai“, literatūriniuose almanachuose „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse. Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės išleistose literatūrinėse rodyklėse „Gėlės – žemės džiaugsmas“, „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“, „Literatūrinio rudens palėtė“ ir t.t.
Gerbiama poetė yra išleidusi almanachą „Mieloji mano, rudenio žemele“, 2018 metais išleido Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąvadą, albumą „Vardą rašysim ant laiko delnų“.
Nuo 2017 metų poetė Dalia Milukaitė-Buragienė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė.
Pagal poetės sukurtas eiles dainuojamos dainos, skirtos tėviškei, gimtinei.Didelio populiarumo sulaukė dainininko Arūno Armono atliekama daina  „Miela mano“.
Viešojoje bibliotekoje šiam literatūriniam vakarui buvo parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Dėsiu žodžių prasmę į eilėraščių puokštę“, skirta  poetės, medikės Dalios Milukaitės-Buragienė 70-osioms gimimo metinėms paminėti.
Gerbiamai poetei Kivylių kaimo bibliotekos skaitytojai vaikai, vadovaujami kolegės  Romos Kristinaitienės, padovanojo literatūrinę kompoziciją iš knygos „Lietuvos uogelės“.
Eilę metų Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūriniai, informaciniai renginiai buvo filmuojami ir patalpinami Akmenės krašto literatų internetinėje literatūrinėje svetainėje www.akmeneskrastoliteratai.lt . Ventos regioninė televizija turi filmuotos medžiagos už kelis dešimtmečius apie Akmenės kraštą, apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūrinius renginius, seminarus, konferencijas. Gerbiamai poetei Daliai Milukaitei – Buragienei Ventos regioninė televizija parengė filmuotą  literatūrinių prisiminimų ciklą „Literatūrinių renginių jūroje“. Poetė buvo nustebinta ir padėkojo už malonius prisiminimus Ventos regioninei televizijai, Viešajai bibliotekai, skaitytojams.
Mintimis apie poetės Dalios Milukaitės-Buragienės kūrybą pasidalino žurnalistė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė.
Literatūriniame renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas Darius Rekis, kuris įteikė poetei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkei Daliai Milukaitėi –Buragienei  Akmenės rajono savivaldybės mero padėkos  raštą  garbingo jubiliejaus proga, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė Zita Sinkevičienė įteikė padėką poetei už didelį indėlį populiarinant lietuvišką  nepriklausomųjų rašytojų sąjungos literatų spausdintą žodį, už kūrybinį bendradarbiavimą. Gerbiamą poetę Dalią Milukaitę-Buragienę  pasveikino  poetės Liucija Jagėlienė, Gražina Blinkinienė, Rima Almanienė, Sigita Ligeikienė, Polina Sarapinienė, Dinora Zokaitienė,  Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius.
Apie poetę Dalią Milukaitę – Buragienę, jos kūrybą  kalbėjo  renginio organizatorė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, kuri pristatė naują poetės jubiliejinę knygą „Skamba devynbalsė mūza“. Direktorės pavaduotoja Dalia Taraškevičiūtė ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė kalbėjo apie poetės kūrybą, deklamavo eiles.
Literatūrinį vakarą apvainikavo pagal poetės Dalios Milukaitės – Buragienės sukurtas eiles atliekamos dainos, kurioms muziką sukūrę ir dainas atliko poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

dmb1

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: žurnalistė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė, rašytojas, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė – Buragienė,   Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė Zita Sinkevičienė

dmb2

Dalios Markulienės nuotraukoje: literatūrinio vakaro „Poetinio žodžio kelionė“ dalyviai

***

 plakatas A3

 ***

griciute

*** 

SKELBIMAS RENGINIUI

 ***

nato

Kviečiame lietuvos bibliotekas dalyvauti NATO 70 egzamine!

2019 m. minime net dvi istorines sukaktis – NATO įkūrimo 70-metį ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-ąsias metines. Šia proga Lietuvoje pirmą kartą vyks NATO egzaminas, kurio pagrindinis prizas – galimybė išvykti į NATO būstinę Briuselyje. Kviečiame Lietuvos bibliotekas laikyti NATO egzaminą bei tapti egzamino Draugais bei skleidėjais Lietuvoje!

Kada ir kur? NATO egzaminas vyks dviem etapais:

I etapas – internetu, adresu nato70.lt, 2019 m. kovo 29 d., pasirinktu laiku tarp 9-19 val.

II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių

Kas gali dalyvauti? Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Egzaminas vyks trimis kalbomis: lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai.

Kaip dalyvauti? Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios privalo užsiregistruoti ir gauti registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt. Čia bus galima rasti ir egzaminui pasiruošti padėsiančią medžiagą. Egzaminą galima laikyti naudojantis kompiuteriu ar bet kuriuo kitu turimu išmaniuoju įrenginiu. Vienai egzamino sesijai yra skiriamos 45 minutės.

NATO egzaminas Lietuvoje organizuojamas pirmąjį kartą.  Organizatoriai tiki, kad šis konkursas taps proga praplėsti Lietuvos piliečių žinias apie NATO, ugdyti pilietinę savimonę bei sąmoningumą. NATO egzaminu siekiama priminti, kodėl Lietuvai ir kiekvienam jos gyventojui taip svarbu, kad jau 15 metų esame šios mūsų šalies saugumą užtikrinančios organizacijos dalimi.
Daugiau informacijos: www.nato70.lt, @nato70.lt (Facebook ir Instagram) ir Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Projektą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė, partneriai – LR Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos,
informacinis partneris – portalas Delfi.lt,. Organizatorius – Baltijos pažangių technologijų institutas.
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys.

***

 d.milukaite

***

KNYGNEŠIŲ TAKAIS

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvėje vykusioje popietėje, skirtoje Knygnešių dienai vaikams papasakota kaip atsirado šis kultūrinis sąjūdis, trukęs keturiasdešimt metų, padėjęs pamatus Lietuvos valstybės atkūrimui. 2004 m. UNESCO įvertintas, kaip unikalus ir neturintis atitikmenų pasaulyje, papasakota apie sunkų ir pavojingą knygnešių darbą, kurie rizikuodami savo gyvenimu išsaugojo lietuvišką žodį. Pažiūrėję interaktyvų muzikinį filmą „Knygnešio kelias“ vaikai gamino ir iliustravo knygutes, kuriose surašė savo mintis apie knygnešystę, linkėjimus knygai.

Viešosios bibliotekos skaitytojų
aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės informacija 

DSCF1567

DSCF1571

***

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SKELBIA KONKURSĄ
PAKALNIŠKIŲ KAIMO FILIALO VYR. BIBLIOTEKININKO 
0,5 ETATO PAREIGOMS UŽIMTI 

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595) 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis. 

Kvalifikaciniai reikalavimai : turėti aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam  ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais; turėti   kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. 

2. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją). 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją). 

4. Gyvenimo aprašymą. 

5. Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti. 

6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. 

Dokumentai priimami nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. kovo 20 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:   Akmenės   rajono   savivaldybės   viešoji biblioteka,  V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui:  8 (425) 47 011, 8 698 84563 

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Skaityti daugiau...

Subkategorijos

Darbo laikas

V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė